tartalomjegyzék

de: Inhaltverzeichnis, en: index

Az összes fejezetet pakold össze | Bontsd ki

 

OB1
  OB1
    Amiúj
    Ajánló
          OB121 név
          Hozzászolás
          Hírek
     
    partnerek
    license

Vasúttechnika főfejezet

Publikációk index
  OB121 publikációk
    partneroldalak, ajánlott irodalom
    license

Automatizálás index
  OB121 automatizálás
    partneroldalak, ajánlott irodalom
    license

Publikáció: A Stuxnet és hatásai
  A Stuxnet és hatásai
    Myrtus Projekt
    A háttér (elsősorban laikusoknak)
    Sztori
      Eredmény
    Hatásmechanizmus
      Terjedés
        „A” verzió: LNK Exploit
        „B” verzió: PRC Exploit
        „C” verzió: Spool Server Exploit
      Futtatás
      Pusztítás
        DeadF007
    Következmények
      Ami nem működik
      Emberi tényező
      Paranoia
        RUN / RUN-P
        Program dokumentáció és forráskód kezelése
      No Windows
      Standard megoldások háttérbe szorítása
      Rendszer-redundancia
    Tűzoltás (gyors megoldások a Stuxnet ellen)
    Hozzászólás
    Források
        Bevezetés:
        Sztori:
        Hatásmechanizmus:
        Hogyan védekezzünk:
    felhasznált források
    license

A szélturbinák története

Siemens
  Siemens
    Simatic
      S7-200
      S7-300
      S7-400
      S7-1200
    Simotion
    Sinamics
    Sitrains
    Sibas
    felhasznált források
    license

Programozási nyelvek / fejlesztői rendszerek
  Programozási nyelvek / fejlesztői rendszerek
    Siemens / Simatic S7
        S7 Safety Matrix
        S7 Distributed Safety
    felhasznált források
    license

szoftver alapfogalmak
  Szoftver Alapfogalmak
  A PLC programok szerkezeti elemei
    Baustein-ok
          A baustein-ok fogalmába tartozó objektumok a Simatic környezetben
    memória
        Simatic S7 példák a memóriaváltozók alkalmazására
    PAE, PAA
    Ciklus
        ZKP
        Ciklusidő számítása
    Fizikai bemenetek / kimenetek
    Periféria be- és kimenetek
    Logikai bemenetek / kimenetek
    lokális változók
    DB
      instant DB
        instant DB létrehozása FB hívással
    FC, SFC
    FB, SFB
    OB
      OB1
      időzített OB-k
      A többi OB
    Simatic S7 programozási lehetőségek
          MC7
    AWL, KOP, FUP
      KOP / LAD
      FUP / FBD
      AWL / STL
    Kódolástechnikák
      BCD
      Kettes komplementer képzés - számábrázolás
      Lebegőpontos számábrázolás
            érték-ábrázolás
            A tárolt lebegőpontos számértékek speciális esetei
            A lehetséges esetek összefoglalása
            egyszeres pontosságú single REAL
            néhány fontosabb, single REAL ábrázolt érték
    Változótípusok
      A Simatic Step 7 változótípusai
    felhasznált források
    license

S7 változótípusok, OB-k
  S7 változótípusok, OB-k
    A Simatic Step 7 változótípusai
    Simatic S7 változójegyzék
      ANY
          Példák az ANY típus megadására
          SCL ANY típus definició
      ARRAY
      BOOL
      BYTE
      CHAR
      DATE
      DATE_AND_TIME (DT)
      DINT
      DWORD
      INT
      REAL
      S5TIME
      STRING
      STRUCT
      TIME
      TIME_OF_DAY (TOD)
      TIMER
      UDT
      WORD
       
      A Simatic Step 7 változóknál konstansok megadása
        Néhány példa a konstansok alkalmazására
    Adatterületek csoportosítása az S7 esetén
    S7 OB-k teljes jegyzéke, leírással
    felhasznált források
    license

Step 7 AWL utasításkészlet
  Step 7 AWL utasításkészlet
    Utasítás jegyzék
    Státusz szó, VKE,  STA,  STANDARD
        Státusz szó
        /ER Kiértékelő (0.) bit
        VKE (1.) bit
        STA (2.) bit
        OR (3.) bit
        OS (4.) bit
        OV (5.) bit
        A1, A0 (6., 7.) bit
        BIE (8.) bit
      Zárójel verem (Klammerstack)
  Utasításkészlet
    Bit logikai műveletek
        U (és)
        UN (és nem)
        O (vagy)
        ON (vagy nem)
        X (kizáró vagy)
        XN (kizáró vagy nem)
        = (egyenlő)
        R (reset)
        S (set)
        NOT (VKE negálás)
        SET (VKE állítás)
        CLR (VKE törlés)
    Összehasonlítási műveletek
         ? I (16 bites egész szám összehasonlítás)
        ? D (32 bites egész szám összehasonlítás)
        ? R (32 bites törtszám összehasonlítás)
    Transzformációk
         BTI (BCD konvertálás egész szám formátumra)
         ITB (egész szám konvertálás BCD formátumra)
        BTD (BCD konvertálás 32 bites egész szám formátumra)
        DTB (32 bites egész szám konvertálás BCD formátumra)
        ITD (16 bites egész szám átalakítása 32 bitessé)
        DTR (32 bites egész szám átalakítása IEEE-FP törtszámmá)
        INVI (egyes inklementer képzés 16 bites egész számon)
        INVD (egyes inklementer képzés 32 bites egész számon)
        NEGI (16 bites egész szám negálása)
        NEGD (32 bites egész szám negálása)
        NEGR (IEEE-FP törtszám negálása)
        TAW (bájtok cseréje az AKKU1-L-ben)
        TAD (bájtok cseréje az AKKU1-ben)
        RND (törtszám kerekítése egész számra)
        RND+ (törtszám felkerekítése egész számra)
        RND- (törtszám lekerekítése egész számra)
        TRUNC (törtszám csonkolása egész számra)
    Számláló (Zähler) műveletek
        FR (számláló feloldása)
        L (számlálóérték betöltése egész számként)
        LC (számlálóérték betöltése BCD-ként)
        R (számláló nullázása)
        S (számláló beállítása)
        ZV (számláló előre)
        ZR (számláló hátra)
    Adatblokk műveletek
        AUF (Adatblokk nyitása)
        TDB (Globális DB és instant DB cseréje)
        L DBLG (Globális DB hosszának betöltése az AKKU1-be)
        L DBNO (Globális DB számának betöltése az AKKU1-be)
        L DILG (Instant DB hosszának betöltése az AKKU1-be)
        L DINO (Instant DB számának betöltése az AKKU1-be)
    Ugrás műveletek
        SPA (Abszolút ugrás)
        SPL (Ugráslista)
        SPB (Ugrás, ha a VKE = 1)
        SPBN (Ugrás, ha a VKE = 0)
        SPBB (Ugrás, ha a VKE = 1, és menti a VKE-t a BIE-be)
        SPBNB (Ugrás, ha a VKE = 0, és menti a VKE-t a BIE-be)
        SPBI (Ugrás, ha a BIE = 1)
        SPBIN (Ugrás, ha a BIE = 0)
        SPO (Ugrás, ha az OV = 1)
        SPS (Ugrás, ha az OS = 1)
        SPZ (Ugrás, ha az eredmény = 0)
        SPN (Ugrás, ha az eredmény <> 0)
        SPP (Ugrás, ha az eredmény > 0)
        SPM (Ugrás, ha az eredmény < 0)
        SPPZ (Ugrás, ha az eredmény >= 0)
        SPMZ (Ugrás, ha az eredmény < 0)
        SPU (Ugrás, ha érvénytelen az eredmény)
        LOOP (hurok)
    Egész szám műveletek
        +I (AKKU1 és AKKU2 összeadása 16 bites egész számként)
        -I (AKKU1 kivonása AKKU2-ből 16 bites egész számként)
        *I (AKKU1 és AKKU2 összeszorzása 16 bites egész számként)
        /I (AKKU2 osztása AKKU1-gyel 16 bites egész számként)
        + (Egész szám konstans hozzáadása (16, 32 bit))
        +D (AKKU1 és AKKU2 összeadása 32 bites egész számként)
        -D (AKKU1 kivonása AKKU2-ből 32 bites egész számként)
        *D (AKKU1 és AKKU2 összeszorzása 32 bites egész számként)
        /D (AKKU2 osztása AKKU1-gyel 32 bites egész számként)
        MOD (AKKU2 osztási maradéka AKKU1-gyel 32 bites egész számként)
    Törtszám műveletek
        +R (AKKU1 és AKKU2 összeadása 32 bites törtszámként)
        -R (AKKU1 kivonása AKKU2-ből 32 bites törtszámként)
        *R (AKKU1 és AKKU2 összeszorzása 32 bites törtszámként)
        /R (AKKU2 osztása AKKU1-gyel 32 bites törtszámként)
        ABS (32 bites törtszám abszolút értéke)
        SQR (32 bites törtszám négyzete)
        SQRT (32 bites törtszám négyzetgyöke)
        EXP (32 bites törtszám exponenciális értéke)
        LN (32 bites törtszám természetes logaritmusa)
        SIN (32 bites törtszám szinusz értéke)
        COS (32 bites törtszám koszinusz értéke)
        TAN (32 bites törtszám tangens értéke)
        ASIN (32 bites törtszám arkusz szinusz értéke)
        ACOS (32 bites törtszám arkusz koszinusz értéke)
        ATAN (32 bites törtszám arkusz tangens értéke)
    Betöltés/mozgatás műveletek
        L (Betöltés)  
        L STW (Státusz szó betöltése az AKKU1-be)
        LAR1 (1. címregiszter feltöltése AKKU1-ből)
        LAR1 <D> (1. címregiszter betöltése 32 bites pointerrel)
        LAR1 AR2 (2. címregiszter betöltése az 1. címregiszterbe)  
        LAR2 (2. címregiszter feltöltése AKKU1-ből)
        LAR2 <D> (2. címregiszter betöltése 32 bites pointerrel)
        T (Mozgatás)  
        T STW (Státusz szó feltöltése az AKKU1-ből)  
        TAR (1. és 2. címregiszter cseréje)  
        TAR1 (1. címregiszter mozgatása az AKKU1-be)  
        TAR1 <D> (1. címregiszter mozgatása a 32 bites pointer által megjelölt célcímre)  
        TAR1 AR2 (1. címregiszter mozgatása a 2. címregiszterbe)  
        TAR2 (2. címregiszter mozgatása az AKKU1-be)   
        TAR2 <D> (2. címregiszter mozgatása a 32 bites pointer által megjelölt célcímre)  
        +AR1 (AKKU1 értékének hozzáadása az 1. címregiszterhez)  
        +AR2 (AKKU1 értékének hozzáadása a 2. címregiszterhez)  
    Programvezérlés
    Léptetés műveletek
        SSI (előjeles 16 bites szám léptetése jobbra)
        SSD (előjeles 32 bites szám léptetése)
        SLW (16 bites szó balra léptetése)
        SRW (16 bites szó jobbra léptetése)
        SLD (32 bites duplaszó balra léptetése)
        SRD (32 bites duplaszó jobbra léptetése)
    Forgatás műveletek
        RLD (32 bites duplaszó forgatása balra)
        RRD (32 bites duplaszó forgatása jobbra)
        RLDA (32 bites duplaszó forgatása balra)
        RRDA (32 bites duplaszó forgatása jobbra)
    Időfunkciók
        FR (Timer feloldása)
        L (Időérték megadása AKKU1-be, egész szám formátumban)
        LC (Időérték megadása AKKU1-be, BCD formátumban)
        R (Timer nullázása)
        SI (Impulzus időfunkció)
        SV (Meghosszabbított impulzus időfunkció)
        SE (Bekapcsolás késleltetési időfunkció)
    felhasznált források
    license

hardver alapok
  Hardware alapok
          Részegységek
          Gyártók, típusok
    PLC
      A PLC-k jellemző felépítése
           
    felhasznált források
    license

Szenzorok, érzékelők, mérések - technológiai alapok
  Szenzorok, érzékelők, mérések - technológiai alapok
    A szenzorok felépítése
            érzékelő
            érzékelő rendszer
            segédrendszer
            átalakító
      Bináris / Analóg szenzorok
      A fejezet felosztása és tartalma
        1. rész: érzékelők működési elve
        2. rész: jelátalakítás
        3. rész: szenzorok - alkalmazási területek szerint csoportosítva
  Érzékelők működési elve
      Érzékelők áttekintése
      Mechanikai mérések
            membrán / tartószerkezet
            deformáció
            jelátalakítás
  Érzékelők
    Mechanikus helyzetkapcsoló
    Reed-relé
            A reed-relé jelölése
    Wiegand-érzékelő
    Hall-érzékelő
    Magnetoinduktív érzékelő
    Induktív érzékelő
      Az induktív érzékelő működési sémája
    Kapacitív érzékelő
      A kapacitív érzékelő működési sémája
    Termisztor
      melegen vezető (termisztor) (NTC) alkalmazási területei
      hidegen vezető (termisztor) (PTC) alkalmazási területei
    Fotoellenállás
    Fotodióda
    Piezorezisztív deformáció érzékelő
    Piezoelektromos deformáció érzékelő
    Kapacitív deformáció érzékelő
    Ultrahang érzékelő
  Jelátalakítás
  Szenzorok csoportosítása alkalmazási területük szerint
    felhasznált források
    license

Pozíció érzékelő szenzorok és jeladók

Az út- és sebességmérés szenzorai és mérőeszközei

Tömeg, erő és nyúlásérzékelés
  4. Tömeg, erő és nyúlásérzékelés
  4.3. Nyúlásmérés
    4.3.1. Nyúlásmérő-bélyeg
    felhasznált források
    license

Folyadék- és gázmennyiség és áramlásmérés

P&ID séma
  P&ID séma
      Példa P&ID séma
    Mérések
      A P&ID séma prefixum kódjai
        néhány példa
    Berendezések
      Berendezés szimbólumok
    Műszervonalak
    Szelepek
      Szelep-aktorok szimbólumai
      Szelepfajták
    felhasznált források
    license

gyártástechnika eszközei
  Gyártástechnika eszközei
    Gyártósor
        Történelmi áttekintés
        Teljesen automatizált gyártósorok
            Station 1. - 2.
            Station 3.
            Station 4.
    Paletta
    Megállító (stopper)
    Feltámasztás
    Rezgőtálcás adagoló
    Vészállj funkció
    Védett zóna
    Körasztal
    Kezelői panel
         HMI
        Vészállj
        Főkapcsoló Be / Ki
        Kulcsos Kézi / Auto átváltó
        Pneumatika be / ki
        Hidraulika be / ki
    Szignál-lámpák jelentése
    Üzemmódok
        Kézi mód
        Alaphelyzet
        Auto mód
        Tipp mód
        Ciklus vége
        Üzemmód váltások
    Digitális mérések késleltetése
    felhasznált források
    license

Simatic S7 hardver
  Simatic S7 hardver
      Központi egységek (ZE, ZSG, CPU, SPCS)
        Általában
          Simatic S7
          Simatic S7-300
            S7-300
        Memória
          S7-400
            betöltő memória
            rendszermemória
            Munkamemória
          Teljes memória törlés
            S7-300 / 400
        CPU LED-ek jelentése
            S7-300
            S7-400
        Kulcs kapcsoló állásai
            S7-300 / 400
        MPI csatlakozó
            S7-300 / 400
        DP, MPI/DP csatlakozó
            S7 300 / 400
        standard CPU-k
        "F"-es CPU-k
          Simatic
        "H"-s CPU-k
        "C"-s (Kompakt) CPU-k
            S7-300
        "T"-s CPU-k
            S7-300
      Decentrális perifériák
      I/O kártyák
            S7-300
        digitális I/O kártyák
            S7-300 DI / DO
        analóg I/O kártyák
      funkciós kártyák
        számláló modulok
          S7-300
            FM 350-1
            FM 350-2
        applikációs modulok
        pozícionáló modulok
          S7-300
            FM 351
            FM 352
            FM 353
            FM 354
            FM 357-2
        szabályozó modulok
          Simatic
            FM 355
            FM 355-2
      kommunikációs kártyák
          Simatic S7-400
          Simatic S7-300
      tápegységek
          Simatic
      hátlapok, kiegészítők
    felhasznált források
    license

kommunikáció
  Kommunikáció
    Ipari buszok
    Az ipari kommunikáció szegmensei
      Gyakorlatilag
    Hálózati topológiák
    Hálózatok kiterjedése
      WAN : távolsági hálózat
       MAN : városi hálózat
       LAN : lokális (helyi) hálózat
    Adatátviteli módok
      Alapsávú adatátvitel
      Szélessávú adatátvitel
    OSI (-ISO) referencia modell
        Az adatátvitellel foglalkozó rétegek
          1: Fizikai réteg
          2: Adatkapcsolati réteg
          3: Hálózati réteg
          4: Forgalmazási réteg
        A logikai összeköttetéssel foglalkozó rétegek
          5: Viszonylati réteg
          6: Megjelenítési réteg
          7: Alkalmazási réteg
        Alkalmazott OSI táblázatok
        A rétegek megnevezései magyarul, angolul, németül
    TCP/IP referencia modell
      LLC : logikai kapcsolatvezérlési alréteg
      MAC : közeghozzáférési alréteg
      adatbeágyazás
      Adatstruktúrák
    Protokollok OSI / TCP/IP besorolása
    Az IEEE 802 szabványcsalád
    Közeghozzáférési eljárások
      p2p full duplex
      CSMA/CD
        Alkalmazási példák
      CSMA/CA
        Alkalmazási példák
      CSMA/CR
        Alkalmazási példák
      token ring
      token bus
        Alkalmazási példák
      polling
        Alkalmazási példák
      circuit switching
      TDMA
    A fizikai átviteli közeg jellemzői
      adatátviteli sebesség
      adatráta / sávszélesség
      baudráta
    adatátviteli módok
        simplex
        half-duplex
        full-duplex
    Szinkron / asszinkron adatátvitel
      szinkron / aszinkron átvitel
      Szinkron átvitel / kommunikáció
      Asszinkron átvitel / kommunikáció
        UART
      izoszinkron kommunikáció
    kódolási eljárások
      Kódolási eljárások összevetése
      4B5B
      AMI
      APM
      CMI
      Manchester kódolás
        Alkalmazási példák
      Mancester-II kódolás
        Alkalmazási példák
      MLT-3
        Alkalmazási példák
      NRZ : nullára komplementáló kódolás
        Alkalmazási példák
      NRZI : nullára komplementáló differenciális kódolás
        Alkalmazási példák
      PE
      RZ
        Alkalmazási példák
    Modulációk
      PWM (moduláció)
      PCM (moduláció)
    forgalmazási fajták
      További forgalmazási fajták
    Szótár
      DP : decentralizált periféria
      EMC: elektromágneses összeférhetőség
      host
      master - slave
      mono-master
      multi-master
      oktett
      segment: szegmens
      terepi busz
    telegrammok jellemző elemei
    Protokollok fajtái
      Datagram-orientált kommunikációs protokoll
    Fizikai rétegek ismertetése
    felhasznált források
    license

buszok / protokollok áttekintése
  buszok / protokollok áttekintése
      Buszok / Protokollok
    felhasznált források
    license

hálózati eszközök
  hálózati eszközök
    repeater
    bridge
    router
      A router feladatai
      Router forgalomirányítási módszerek
        Determinisztikus vagy statikus
        Elszigetelt adaptív
        Elosztott adaptív – Kapcsolat alapú (Link State Routing)
        Központosított adaptív
    gateway
    switch
    hub
    hálózati kártya
    felhasznált források
    license

AS-i (Actuator Sensor Interface)
  AS-i
    technológia összefoglalás
    AS-i verziók
    AS-i hálózat-szervezés
    Telegram-formátum
      master (lekérdező) telegram
        SB = 1 // Parancsok
        SB = 0 // Üzenetek
    Fontosabb villamossági paraméterek
    AS-i vezeték
    felhasznált források
    license

CAN (control area network)
  CAN
      CAN OSI
    A fő különbségek az ISO11898 és ISO11519-2 között
    CAN busz jellemző sebességgörbéje
    CAN buszok kötése és jelszintjei
    CAN szabványos üzenetkeretek
      Normál üzenetkeret
      Normál és kibővített üzenetkeret különbsége
      Kibővített üzenetkeret
      CAN bus arbitráció
      CAN standardok / specifikációk
    felhasznált források
    license

Ethernet
  Ethernet
      Az Ethernet története
    ethernet OSI / TCP/IP referencia modellek
    Logikai réteg (OSI-5,6,7 : TCP/IP-4) protokollok
    Forgalmazási réteg (OSI-4: TCP/IP-3) protokollok
      UDP
        UDP fejléc
           Forrás port
          Cél port
          Hossz
          Ellenőrző összeg
        Pseudo header UDP IPv4-en
        Pseudo header UDP IPv6-on
      TCP
        TCP fejléc
          Source port / Destination port
          Sequence number
          Acknowledgment number
          Data offset
          Flags
            CWR / ECE
            URG
            ACK
            PSH
            RST
            SYN
            FIN
          Window Size
          Checksum
          Urgent pointer
          Options
       TCP/IP
    hálózati réteg (OSI-3 : TCP/IP-2) protokollok
      IP
        IPv4
          IPv4 cím
          IPv4 fejléc
            Version
            IHL
            DS
             Total Length
             Identification
            Flags
             Fragment offset
            TTL
            protocol
            Header checksum
            Source Address, Destination Address
            Options
            Data
        IPv6
          IPv6 címzés
          IPv6 fejléc
            Version
            Traffic class
            Flow label
            Payload Length
            next header
            hop limit
            Source and destination addresses
    fizikai és adatkapcsolati réteg (OSI-1/2 : TCP/IP-1) protokollok
    MAC / OUI
      BIA (MAC)
      Lokális MAC cím
      Több MAC címmel rendelkező egységek
    ARP
      NDP
    IEEE 802
    ARCnet
    IEEE 802.5 Token Ring
    IEEE 802.3 Ethernet
      Története
      A klasszikus Ethernet
      A gyors Ethernet (IEEE 802.3u)
      A gigabites Ethernet (IEEE 802.3.z)
    Az Ethernet telegram keretformátuma
    Az Ethernet jellemző átviteli közegei
    Ethernet vezetékek fajtái (összefoglalás)
    felhasznált források
    license

száloptika

Modbus
  MODBUS
    Modbus OSI modell
    Modbus kommunikáció
      Modbus adatmodell
      MBAP
      ADU / PDU
        ADU : Applikációs adategység
        PDU: Protokoll adategység
          PDU-k felépítése
      Modbus exception kódok
      Modbus funkciós kódok
        Modbus funkciós kódok cím szerinti felosztása
        Modbus funkciós kódok csoportosítása
      Modbus funkciós kódok leírása
      Egy példa
        Request (lekérés)
        Response (válasz)
        Error (hiba)
    Modbus RTU / ASCII
      telegramok felépítése
      Modbus ASCII telegram-formátum
      Modbus RTU telegram-formátum
    Modbus TCP telegram-formátum
    felhasznált források
    license

Profibus
  Profibus
    Profibus OSI-táblázat
      FDL: Profibus adatkapcsolati réteg
        FDL - MAC: FDL Hozzáférés vezérlés
        FDL-Adatbiztosítás
        Az FDL réteg szolgáltatásai
      Profibusz telegram formátum
    Profibus alkalmazási réteg elemei
      DP-V0
      DP-V1
      DP-V2
    A Profibus fizikai jellemzői
    A Profibus fajtái
      Profibus FMS
        Az FMS szolgáltatások
      Profibus DP
        A PROFIBUS-DP rendszerek eszköztípusai
        Multicast
        Sync / Freeze
        Profibus DP profilok
      Profibus PA
    Profibus konfiguráció
      GSD File
      EDD funkció
    Profibus RS 485 (EIA-485) rézvezetékes átvitel
      Az RS485-Profibus technikai jellemzői
        RS485 'A' típusú vezeték technikai adatai
        RS485 ’A’ típusú vezeték jellemző kbps adatok a hossz függvényében
        Profibus csatlakozó
    Profibus RS 485 (EIA-485) száloptikás átvitel
      Adatátvitel
        ECHO
    felhasznált források
    license

Profinet
  Profinet
      A Profinet jellemzői
      Profinet profilok
        PROFIenergy
    Profinet áttekintés
    Profinet OSI-Modell
    Profinet CBA
    Profinet IO
        Profinet IO címzés
      Profinet IO RT
      Profinet IO IRT
    profinet csatornák
    felhasznált források
    license

RS-232, RS-422, RS-423, RS-485
  RS Kommunikációs standardok (RS-232, RS-422, RS-485)
        RS-232
        RS-422
        RS-485
    RS-232, RS-422,  RS-485 összehasonlítása
    RS-ek jelrátája
    felhasznált források
    license

RS-232
  RS-232
    Alapok
      Az RS 232 előnyei és hátrányai
      Az RS 232 jellemzői
    RS-232 OSI modell
      Maximális adatátviteli távolság
      RS 232 jelrátája
      Adatjel állapotok
      Adatátvitel
      Portkiosztás
      Csatlakozó típusok, lábkiosztással
      Nullmodem RS-232 csatlakozó
      Minimál RS-232 csatlakozó
      Handshake: kézfogás
        Szoftver handshake
        Hardver handshake
    felhasznált források
    license

RS-422
  RS-422
    Alapok
      Az RS-422 jellemzői
    RS 422 OSI modell
    Technológia
    RS 422 jelráta
    RS-422 jelszintek
    RS-422 full duplex kapcsolás
    felhasznált források
    license

RS-485
  RS-485
    Alapok
      RS-485 jellemzői
    RS-485 OSI modell
    Technológia
    RS-485 jelráta
    RS-485 jelszintek
    RS-485 half duplex kapcsolás
    RS-485 full duplex kapcsolás
    Profibus RS-485 (EIA-485)
      Az RS-485-Profibus technikai jellemzői
        RS-485 'A' típusú vezeték technikai adatai
        RS-485 ’A’ típusú vezeték jellemző kbps adatok a hossz függvényében
        Profibus csatlakozó
    felhasznált források
    license

TCN (Train Communication Network) - UIC (Union Internationale des Chemins de Fer)- WTB (Wire Train Bus) - MVB (multi-function vehicle bus)
  TCN
            TCN architektúra
    UIC
        Euro-Interlocking projekt
      UIC (MB) 556
      UIC-vezeték
          A 18 funkciós UIC vezeték funkciókiosztása (DB)
    WTB
        A WTB maximális csillapítás-értékei a komponensekre
        A WTB-csomópontok szoftverének üzemállapotai
      UIC átkeresztelés / címzés
      Funkciócímek
      WTB telegrammok
        "R" telegrammok
          Az "R" telegrammok tagolása
        "E" telegrammok
      WTB további funkciók
    MVB
      Technológia
        Periódikus és szórványos adatátvitel
        Processz-adatok átvitele célcímzéssel
        Processzváltozók aktualizálása és a forgalmazó memória
      MVB Telegrammok
        A telegrammok felépítése
        Masterframe / Slaveframe
      Biztonsági koncepció
        Eurocab
      MVB standardok
    felhasznált források
    license

vezeték- és csatlakozótípusok
  vezeték típusok
    sodrott érpár vezetékek
      25-pár színkód
    koaxális vezeték
    UTP/STP kábelkategóriák
      Alkalmazási táblázat (cat 5e -től)
    EIA/TIA-568 kábel kategóriák
      cat1 (class A)
      cat2 (class B)
      cat3 (class C)
      cat4
      cat5
      cat5e (class D)
      cat6 (class E)
      cat6A (class EA)
      cat7 (class F)
  csatlakozó típusok
    AUI
    BNC
    RJ csatlakozócsalád
    M12
      További M12 csatlakozók
      SUB D9, D25
            SUB D9, D25 RS-232 portkiosztás
    felhasznált források
    license

bus collection
  Bus collection
    3964R / RK512
      3964R OSI modell
            Támogatott PLC-k
    ABB Procontic T200 HI
            Támogatott PLC-k
    AS511
      AS511 OSI modell
      Telegramm formátum
      A 15 tűs AS511 csatlakozó kiosztása
            Támogatott PLC-k
    ARINC-424
    ARINC-429
      Bipolar RZ (Return to Zero) kódolás
      Telegramm felépítés
    BACnet
      BACnet OSI modell
    Bluetooth
    BÜEP19, BÜEP19E
            Támogatott PLC-k
    CAN
    Comli 31
            Támogatott PLC-k
    DALI
    DF-1
      DF-1 OSI modell
    DH
    DH+
    DH-485
            Támogatott egységek
    Ethernet
    MBP
      Az MBP jellemzői
      MBP vezetéktípusok
      MBP csatlakozó
      tápellátás az MBP-n keresztül
      maximális szegmenshossz az MBP-vel
      MBP véglezárás
    Melsec-A
            Támogatott PLC-k
    Melsec Net
    Modbus
    Profibus
    Profinet
    RS232
    RS422
    RS485
    Sinaut 8FW
      A Sinaut 8FW támogatott adatformátumai
    Sinaut ST1
      Sinaut ST1 OSI modell
    Sinec-H1
      Sinec-H1 OSI modell
            Támogatott PLC-k
    Sinec-L1
    Sinec-L2
            Támogatott PLC-k
    Sysmac Way
    felhasznált források
    license

hálózati eszközök
  hálózati eszközök
    repeater
    bridge
    router
      A router feladatai
      Router forgalomirányítási módszerek
        Determinisztikus vagy statikus
        Elszigetelt adaptív
        Elosztott adaptív – Kapcsolat alapú (Link State Routing)
        Központosított adaptív
    gateway
    switch
    hub
    hálózati kártya
    felhasznált források
    license

CRH: a kínai nagysebességű vasúti program
  CRH (China Railway High-speed)
    CRH Vonatok
    CRH1
          CRH1A
          CRH1B
          CL380C (CRH1C)
          CL380DL (CRH1D)
          CRH1E
    CRH2
          CRH2A
          CRH2B
          CRH2C (CRH2-300)
          CRH380A - CRH380AL (CRH2D)
    CRH3
          CRH3A
          CRH380B (CRH3B)
          CRH3-300 (CRH3C)
          CRH380BL (CRH3D)
    CRH5
    CRH vonalak
      PDL (Passenger Dedicated Line)
          CTCS (Chinese Train Control System)
    felhasznált források
    license

Siemens Velaro

ICE
  ICE (Intercity-Express)
    Az ICE család
    Az előzmények
    ET 403 Airport-Express (1972)
      Lufthansa Airport Express
    ICE-V (BR 410)
    ICE 1 (BR 401)
      Alkalmazott technológia
      Próbafutások
      Bevetés
      ICE 1 vasúti balesetek
    ICE 2
      Alkalmazott technológia
      Bevetés
  ICx
          Powercar koncepció
          Irányítástechnika, kommunikáció
          Nemzetközi ICx
          Technikai adatlap
    felhasznált források
    license

dict.train.de
  dict.train (german)
    felhasznált források
    license

raktár (ASCII)

tartalom
  tartalomjegyzék
    license

Tartalom az angol kulcsszavak szerint
  Tartalom az angol kulcsszavak szerint
    felhasznált források
    license

Tartalom az angol röviditesek szerint
  Tartalom az angol röviditesek szerint
    felhasznált források
    license

Szolgálati közlemények
  szolgálati közlemények
            2010. május 1.
            2009. december 13.
            2009. december 12.
            2009. december 9.
    generátor üzenetek az utolsó beforgatásról
    license

Kékenergia Kft
  Kékenergia Kft
    Ismeretek
            Kommunikációs rendszerek
            Programozás
            WEB tecnológia
            Adatbank
            Kapcsolódó ismeretek
            interfészek
    Referenciák

Automatizálástechnikai szótár 0-9
  Automatizálástechnikai szótár 0-9
  *
      .NET
  0
  1
      16-QAM moduláció
  2
  3
      3GPP (3rd Generation Partnership Project)
  4
  5
      5S
  6
  7
  8
  9

    felhasznált források
    license

Automatizálástechnikai szótár A-D
  Automatizálástechnikai szótár A-D
  A-Á
      Ĺ (angstrom)
      A (Amper)
      A-GPS
      A2DP
      AAC
      ABB
      ABB  Procontic T200
      ABC (Active Body Control)
      ABC (Atanasoff Berry Computer)
      ABS (Anti Blocking System)
      ABS (Anti-lock Braking System)
      abszorpció
      abszorpciós tényező
      AC(Alternate Current)
      ACC (Adaptive Cruise Control)
      ACK (Acknowledgment)
      ActiveX
      AD konverter
      ADA
      adapter
      adat
      adatátvitel
      adatátviteli mód
            alapsávú adatátvitel
            szélessávú adatátvitel
      adatátviteli sebesség
      adatbázis
      adathordozó
      adatkapcsolati réteg (OSI 2: data link layer)
      adatmoduláció
      adatráta / sávszélesség
      adhézió
      adiabata
      ADO (ActiveX Data Object)
      ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)
      ADSL2
      ADSL2+
      ADU (Application Data Unit, Modbus)
      AEA (Advanced Encryption Algorithm)
      AEIF (Association Européenne pour l'Interoperabilité)
      aerométer
      AES (Advanced Encryption Standard)
      AFB (Automatische Fahr- und Bremssteuerung)
      AFDX (Avionics Full Duplex Switched Ethernet)
      AGP (Accellerated Graphics Port)
      AGT (Automatic Guided Transit)
      akkumlátor
      aktor
      alaplap
      ALC (Automatic Level Control)
      ALF (Adaptive Forward Lightning)
      ALGOL (ALGOrithme Language)
      algoritmus
      alkalmazási réteg (OSI 7: application layer)
      alkáli fémek
      állapotjelző
      Allen-Bradley
      ALOHA
      ALSN (Автоматическая Локомотивная Сигнализация Непрерывного действия)
      általános gázállandó
      ALU (Aritmetic Logic Unit)
      alumina
      AMA (Active Member Address)
      amalgám
      AMD (Advanced Micro Devices)
      AMI (Alternierende Puls Modulation)
      amplitúdó
      analóg-digitális átalakító
      anemométer
      aneroid barométer
      anód
      anomália
      anonymous FTP
      ANP (Analytic Network Process)
      ANS (Adaptive Network Security)
      ANSI (American National Standards Institute)
      ANSI C
      ANSI C++
      antivalencia
      ANY
      Anybus
      API (Application Programmer Interface)
      APL (A Programming Language)
      APM (Alternierende Puls Modulation)
      APO (Application Process Object)
      APT (Advanced Passenger Train)
      apostilb
      applet
      applikáció
      applikátor
      APU (Aritmetic Processing Unit)
      AR (Application Relation)
      arbitráció
      ARCnet
      ardométer
      ARINC (Aeronautical Radio Incorporated)
      ARINC-424
      ARINC-429
      ARINC-629
      árnyékolás
      ARP (Address Resolution Protocol)
      ARPA – ARPANET
      ARRAY
      AS (Authentication Server)
      AS511
      AS-i (Actor-Sensor interface)
      ASC (Anti Slide Control)
      ASCB (Avionics Standard Communications Bus)
      ASCII kód
      ASE (Application Service Entity)
      ASFA (Anuncio de Seńales y Frenado Automático)
      ASHRE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers)
      ASIC (Application-Specific Integrated Circuit)
      Asimov’s three laws of robotics
      ASP (Active Server Page)
      ASM (Algorithmic State Machine)
      asszembler nyelv
      aszinkron
      at
      ata
      ATB (Automatische treinbeďnvloeding)
      ATEX (Atmosphčre explosible)
      atm
      ATM (Asynchronous Transfer Mode)
      ATM (automated teller machine)
      ATP (Automatic Train Protection)
      AUI csatlakozó
      AVR (Automatikus vonatbefolyásoló rendszer)
      AWL (Anweisungsliste)
      AWS (Automatic Warning System)
      axis
  B
      B&R
      BA (Brake Assist)
      BACC (Blocco automatico a correnti codificate)
      backbone
      backdoor
      backup
      BACnet (Building Automation and Control networking protocol)
      balíz
      Balluff
      bandwith
      BatiBUS
      barit
      barométer
      base station
      BASIC
      Baud
      Baudráta
      Baume-féle skála
      Baumer electric
      baustein
          A baustein-ok fogalmába tartozó objektumok a Simatic környezetben
      BBS (Bulletin Board System)
      BC (Bus Coupler)
      BCC (Blind Carbon Copy)
      BCD-kód
      Beaufort-rejtjel
      Beckhoff
      bel
      belsőégésű motorok
      BER (Basic Encoding Rules)
      BER (Bit Error Rate)
      Bernstein
      best case
      BGP (Border Gateway Protocol)
      BIA /MAC ( burned-in addresses / Medium Access Control)
      big endian
      bimetall
      BIOS (Basic Input Output System)
      bistabil multivibrátor
      bit
      Bit-Bus
      BITKOM (Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V.)
      Bittorrent
      blowfish encryption
      BLP (Broadband over Power Line)
      Blue-ray disc
      Bluetooth
      BMP (BitMaP)
      BNC csatlakozó
      bold
      bolométer
      Boltzmann-állandó
      BOOL
      boot
      boot sector
      bootP
      bórdetektor
      Bosch
      Boyle - Mariotte törvény
      BPDU (Bridge Protocol Data Unit)
      bpp (bit per pixel)
      bps (bit per second)
      BR 403
      BR 406
      BR 406F
      BRAN (Broadband Radio Access Network)
      Bq (becquerel)
      bridge
      broadcast
      bronz
      brute force
      BSC (Base Station Controller)
            Um-interface
            A-bis interface
            A-ter interface
            A link
      BTM (Balise Transmission Module)
      BTS (Base Transceiver Station)
      BÜEP19, BÜEP19E
      buffer
      Bunsen-féle effúzióméter
      Bunsen - Kirchhoff -törvény
      BYTE
      ByteFlight
  C
      c
      C (coulomb)
      C
      C#
      C-Bus
      cache
      CAD (Computer-aided design)
      CADD (Computer-Aided Design and Drafting)
      CAE (Computer-aided engineering)
      CAM (Computer-aided manufacturing)
      CAN (control area network)
      CANaerospace
      candela
      CANopen
      captcha
      Carnot - körfolyamat
      CASE (Computer Aided Software Engineering)
      cat1 (class A)
      cat2 (class B)
      cat3 (class C)
      cat4
      cat5
      cat5e (class D)
      cat6 (class E)
      cat6A (class EA)
      cat7 (class F)
      CBA (Component Based Automation)
      CCF (Common Cause Failures)
      CCITT (Comité Consultatif International der Postes et Télécommunications)
      CCTV (Closed Circuit Television)
      CD-A
      CD (Collision Detection)
      CDI (Common-rail Diesel Injection)
      cekász
      Celsius-skála
      CENELEC (Comité Européeen de Normalisation Electrique)
      Centronics bus
      
CF (Compact Flash)
      CFM (Continuous Flow Manufacturing)
      CGI (Common Gateway Interface)
      cgs-rendszer
      CHAP (Challange Handshake Authentication Protocol)
      CHAR
      CHR
      Ci (curie)
      ciklotron
      ciklus
      ciklusidő számítása
      CIM (Computer Integrated Manufacturing)
      ciphertext
      circuit switching (vonalkapcsolás)
      Clausius-tétel
      Clipper
      CLOS
      CMI (Coded Mark Inversion)
      CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)
      CNC (Computer Numerical Controlled)
      COBOL (COmmercial Business Oriented Language)
      CodeSys
      Comli 31
      COM (Common Object Model)
      COM (Component Object Model)
      Contrinex
      control
       Coriolis-elvű tömegáramlás-mérő
      Coriolis-erő
      coulomb
      CPU (Central Processor Unit)
      cracking
      CRC (Cyclic Redundancy Check)
      crocodile
      CSCB (Commercial Standard Communications Bus)
      CSDB (Commercial Standard Digital Bus)
      CSMA/CA
      CSMA/CD
      CSMA/CR
      CSS (Cascading Style Sheets)
      client
      CQI (Channel Quality Indicator)
      cyberspace
  Cs
      csatorna
      csillagkapcsolás
      csillapítás
      csomó
  D
      D2B (Domestic Digital Bus)
      DALI (Digital Addressable Lighting Interface)
      Darlington kapcsolás
      DAS (Driver Awareness Support)
      DATE
      DATE_AND_TIME (DT)
      dB (decibel)
      DB (data block)
      DC (direct current)
      DCS (Distributed control system)
      DCU (Door Control Unit)
      DDE (Dynamic Data Exchange)
      DDL (Device Description Language)
      DDoS (Distributed Denial of Service Attack)
      DEA (Data Encryption Algorithm)
      DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
      deformáció
      Dellinger-effektus
      demagnetizációs hűtés
      demoduláció
      deszorpció
      DES (Data Encryption Standard)
      desztillálás
      DeviceNET
      DF-1
      DFÜ (Datenfernübertragung)
      DH (Data Highway)
      DH+ (Data Highway Plus)
      DH-485 (Data Highway RS-485)
      DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
      DHT (distributed hash table)
      DHTML (Dynamic HTML)
      diffúzió
      DIN (Deutsches Institut für Normung)
      DINT
      dióda
      dioptria
      diszperzió
      DLL (Dynamic Link Library)
      DMP (Digital Media Port)
      DMX512
      DMX512-A
      DNA (Digital Network Architecture)
      DNS (Domain Name System)
      DoD (Department of Defense - USA)
      DOM (Document Object Model)
      Doppler-hatás
      DoS (Denial of Service Attack)
      doziméter
      dózis
      DP (decentralized periphery)
      DP-V0 - DP-V2
      DSA (Digital Signature Algorithm)
      DSI (Distributed System Interface)
      DSL (Digital Subscriber Line)
      DSS (Digital Signature Systems)
      DOS
      DUART (Dual Universal asynchronous receiver transmitter)
      dugattyú
      duplex
      duplex üzem
      DWORD
      dyn
      DyNet
    felhasznált források
    license

Automatizálástechnikai szótár E-H
  Automatizálástechnikai szótár E-H
  E-É
      e
      E-GPRS (Enhanced GPRS)
      e-mail
      EAI (Enterprise Application Integration)
      EAP (Extensible Authentication Protocol)
      EBCDIC
      EBICAB
      ebonit
      EC (European Community)
      ECC (Error Correcting Code)
      echelon
      ECHO
      echolot
      ECSS (European Cooperation for Space Standardization)
      ECT (EDDL Cooperation Team)
      EDDL (Electronic Device Description Language)
      EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution)
            Alkalmazott modulációs eljárások
            EGPRS kódolási sémák (MCS)
      EDI (Electrodeionisation)
      edzés
      EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)
      égéshő
      EGP (Exterior Gateway Protocol)
      egyenáram
      egyenáramú generátor
      egyirányú kódolási algoritmus
      egyenirányító
      egyenletesen változó mozgás
      egyenletes körmozgás
      egyenletes mozgás
      egyensúly
      egyesített gáztörvény
      EHSP (European Home Systems Protocol)
      EIA (Electronic Industry Association - USA)
      EIA / TIA (United States Electronic Industries Association/Telecommunications Industries Association)
      EIB (European Installation Bus)
      Einstein-egyenlet
      ék
      ekvivalencia elv
      elaszticitás
      elektrodialízis
      elektrokristályosodás
      elektrolízis
      elektrolumieszcencia
      elektromágnes
      elektromágneses hullám
      elektromágneses indukció
      elektromos áram
      elektromos fogyasztás
      EMC (electromagnetic compatibility)
      Emerson
      emisszió
      EMI (electromagnetic interference)
      emulzió
      EN (Europäische Norm)
      EN 50126
      EN 50128
      encoder
      encryption
      endoozmózis
      Endress+Hauser
      energia
      EnOcean
      entalpia
      entrópia
      Eötvös-effektus
      eötvös
      Eötvös-inga
      epitaxia
      EPL (Ethernet Powerlink)
      EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory)
      EPS (Electronic Stability Program)
      erg
      erő
      erőmű
      erősítés
      erősítési tényező
      erősítő
      ERP (Enterprise Resource Planning)
      ERTEC (Enhanced Real-Time Ethernet Controller)
      ERTMS (European Rail Traffic Management System)
      érzékelés
      ÉS kapu
      ESIS (European Signalling Interface Standards)
      ESP (Encapsulating Security Payload)
      ETB (Ethernet Train Bus)
      ETCS (European Train Control System)
      Ethernet
            ethernet OSI / TCP/IP referencia modellek
      EtherCAT
      Ethernet / IP
      Ethway
      ETSI (Europäisches Institut für Telekommunikationsnormen)
      ETTM (Electronic Tolling and Traffic Management)
      Eurobalise
      Eurocab
      EvoPro
      EvoSoft
      EX
      exciton
      exergia
  F
      "F" hibatűrő rendszerek
      F (farad)
      fading
      fagyás
      fagyasztó keverék
      Fahrenheit-skála
      FAIS-Bus
      Fail-safety
      fajhő
      fájl
      fajlagos ellenállás
      farad
      Faraday törvényei
      Faraday-állandó
      Faraday-féle kalitka
      FATC (Full Authority Turbine Control)
      FB (Function Block)
      FBD (Function Block Diagram)
      FC (Function)
      FCC (Federal Communications Commission)
      FDD (frequency division duplex)
      FDDI (Fiber Distributed Data Interchange)
      FDMA (Frequency Division Multiple Access)
      Feldbus
      félduplex
      felezési idő
      féligáteresztő membrán
      félvezető
      félvezető kristály
      fényáram
      fénycső
      fényelektromos csatolás
      fényemisszió
      fényemissziós dióda
      fényév
      fényforrás
      fénynyomás
      fénysebesség
      fénysorompó
      fénysűrűség
      ferrit
      ferritmagos tároló
      Festo
      FET (Field Effect Transistor)
      field bus
      FIP-Bus
      FlexRay-Bus
      FIFO (First-In First-Out)
      file
      FIP (Factory Interchange Protocol)
      FIP-Bus
      Fipway
      firewall
      FireWire Bus
      firmware
      FIT (Failure in Time)
      flash
      float
      FM (frequency modulation)
      FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)
      FMECA (Failure Mode and Effects and Criticality Analysis)
      FMS (Fieldbus Messaging Specification)
      FOC (Fiber Optic Connector)
      FOC-SC (Fiber Optic Connector System - SC)
      FOC-ST (Fiber Optic Connector System - ST)
      fojtótekercs
      folyamatábra
      fotodióda
      fotoellenállás
      Foucault-áram
      FOUNDATION Fieldbus (FF)
      Foxboro
      FPGA (Field Programmable Gate Array)
      FPU (Floating Point Unit)
      FRAM (Ferro-RAM)
      franklin
      frekvencia
      frekvencia moduláció
      FSK (Frequency Shift Keying)
            GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) és GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying)
      FTA (Fault Tree Analysis)
      FTP (File Transfer Protocol)
      ftpmm (Flux transitions per millimetre)
      FUP (Funktionsplan)
      fúvóka
      fúzió
  G
      g
      G3
      G4
      gal
      Galileo
      galvánelem
      galvanizálás
      gamma-sugárzás
      gateway
      gauss
      gáz
      gázhőmérő
      gázkisülés
      gázsugár-hajtómű
      gázturbina
      Gbps (Gigabit per second)
      Geiger-Müller számláló
      generátor
      GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying)
      GGP (Gateway-to-Gateway Protocol)
      Gibbs-függvény
      GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying)
      GNT (Geschwindigkeitsüberwachung Neigetechnik)
      GNU
      Gopher
      gőzgép
      GPIB Bus
      GPL (Graphical Programming Language)
      GPRS (General Packet Radio Service)
      GPS (Global Positioning System)
      grafit
      gravitáció
      gravitációs gyorsulás
      Gray kód
      GSD (General Station Description)
      GSDML (General Station Description Markup Language)
      GSM (Global System for Mobile Communications)
      GSM-R (Global System for Mobile Communications - Rail(way))
      GUA (Global Unicast Address)
      GUI (Graphical User Interface)
      gumi
      Gy (gray)
  Gy
      gyémánt
      gyors neutron
  H
      "H"-s, rendundáns rendszerek
      hacking
      Hall-jelenség
      Hall-szenzor
      HMI (Human-Machine Interface)
      Hamming-távolság
      handshake
      harmatpont
      háromfázisú hálózat
      HART (Highway Adressable Remote Transducer)
      HCF (HART Communication Foundation)
      hash
      HCS (hard clad silica)
      HDA (Historical Data Access)
      HDTV (High-Definition Television)
      heliosztát
      HIC (Heterogeneous Interconnect)
      hidegfény
      hidrofon
      Hilscher
      HMI (Human Machine Interface)
      holographic foil
      hologram
      Honeywell
      host
      HPIB (Digital Interface for Programmable Instrumentation)
      HS-DSCH (High Speed Downlink Shared Channel)
      HSB (Hot Stanby)
      HSCSD (High Speed Circuit Switched Data)
      HSDB (High Speed Data Bus)
      HSDPA (High Speed Downlink Packet Access)
            HSDPA végfelhasználói készülék kategóriák
      HST (High Speed Traffic)
      HTE (High Speed Train Europe)
      HTML (HyperText Markup Language)
      HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)
      humidity
      HVAC (Heating, Ventilating, and Air Conditioning)
      HVAC (High-voltage alternating current)
    felhasznált források
    license

Automatizálástechnikai szótár I-L
  Automatizálástechnikai szótár I-L
  I
      I
      I2C Bus
      I2O Bus
      I2S Bus
      IAONA (Industrial Automation Open Networking Alliance)
      ICC (integrated circuit card)
      IC (InterCity)
      ICE (InterCity Express)
      ICE - T (InterCity Express Tilting)
      ICE - TD (InterCity Express Tilting Diesel)
      ICMP (Internet Control and Management Protocol)
      ID (identification)
      IDA (Interface for Distributed Automation)
      IDE (Integrated Device Equipment)
      IEC (International Electrotechnical Commission)
      IEC 61131
      IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
      IEEE szabványok
      IEEE 802.3 (Ethernet szabvány)
            Az IEEE 802.3 szabványok
      IETF (Internet Engineering Task Force)
      IGBT (insulated-gate bipolar transistor)
      IGMP (Internet Group Management Protocol)
      IGRP (Interior Gateway Routing Protocol)
      IKE (Internet Key Exchange)
      IL (Instruction list)
      IMAP4 (Internet Message Access Protocol version 4)
      induktív szenzor
      INDUSI
      input
      INT (integer)
      Integra-Signum
      interbus
      INTERNIC (Internet Network Information Center)
      interrupt
      IO (Input / Output)
      IO-Link
      IOANA (Industrial Automation Open Networking Alliance)
      IP (Internet Protocol)
      IPv4
      IPv6
          IPv6 címzés
      IPSec
      IPX (Internet Paket Exchange)
      IrDA (Infrared Data Association)
      IRE (Interregio-Express)
      IRT (Isochronous Real-Time)
      ISDN (Integrated Services Digital Network)
      ISO ( International Standards Organisation)
      ISP (Internet Service Provider)
      ITU (International Telecommunication Union)
      IWLAN (Industrial Wireless Local Area Networks)
      IXL (interlocking)
      izoszinkron kommunikáció
  J
      Java
      Java-Applet
      JavaScript
      JIT (just in time)
      JRU (juridical data recorder unit)
      JVM (Java Virtual Machine)
  K
      kavitáció
      kbps
      kernel
      kettes komplementer
      kismegszakító
      klasszikus mértékegységek
      kliens
      KTE (Kleinste (wirtschaftlich) tauschbare Einheit)
      KVB (Contrôle de vitesse par balises)
  L
      L2TP (Layer 2 Tunelling Protocol)
      LAN (Local Area Network)
      LCC (Life Cycle Costing)
      LCD (Liquid Crystal Display)
      LCN (Local Control Network)
      LDR (Light Dependent Resistor)
      Lebegőpontos számábrázolás
            érték-ábrázolás
            A tárolt lebegőpontos számértékek speciális esetei
            A lehetséges esetek összefoglalása
      LED (Light Emitting Diode)
      light barrier
      LLC (Logical Link Control)
      LMT (Layer Management)
      LON (Local Operation Network)
      Lütze
      LS90
      LSB (Least Significant Bit)
      LU (Logical Unit)
      LSS (Leitungsschutzschalter)
      LWL (Lichtwellenleiter)
      LZB (Linienzugbeeinflussung)
  Ly
      Lyukkártya
      Lyukszalag
    felhasznált források
    license

Automatizálástechnikai szótár M-P
  Automatizálástechnikai szótár M-P
  M
      MAC / OUI (Medium Access Control / Organizationally Unique Identifier)
            BIA (MAC)
            Lokális MAC cím
            Több MAC címmel rendelkező egységek
      mágnesestér szenzor
      magnetoinduktív érzékelő
      MAN (Metropolitan Area Network)
      Manchester kódolás
      Mancester-II kódolás
      MAP (Manufacturing Application Protocol)
      master
      MAU (Medium Access Unit)
      MBP (Manchester Bus Powered)
            Az MBP jellemzői
      Mbps (Megabit per second)
      MC7 (Machine Code (S)7)
      MCB (Miniature Circuit Breaker)
      Microsoft
      Mitsubishi
      Melsec A
      MEMOR II+
      memória
      MES (Manufacturing Execution System)
      Meta-adat
      MFD (Multifunktion Display)
      MFM (Modified Frequency Modulation)
      MI (mesterséges intelligencia)
      MII (Media Independent Interface)
      MIL-STD-1397C Naval Tactical Data System (NTDS)
      MiTS (Maritime Information Technology Standard)
      MLT-3 (Multi Level Transmit 3)
      MLVDS (Multipoint Low Voltage Differential Signaling)
      MMC (Man-Machine Communication)
      MMF (multi-mode optical fiber)
      MMS (Mensch-Maschine-Schnittstelle)
      MMS (Manufacturing Messaging Specification)
      MNP (Microcom Networking Protocol)
      mobil-kommunikáció
      Modbus
      Modicon 084
      monochrom
      mono-master
      MS-CHAP (Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol)
      MSB (Most Significant Bit)
      MSC (Mobile Switching Center)
      MSN (Multiple Subscriber Number)
      MTBF (Mean Time Between Failures)
      MTBPM (Mean Time Between Preventive Maintenance)
      MTBR (Mean Time Between Repairs)
      MTS (Message Transfer System)
      MTFF (Mean Time to First Failure)
      MTTF (Mean Time To Failure)
      MTTR (Mean Time To Repair)
      multicast
      multi-drop
      multi-master
      multipoint
      Murr
      MUT (Mean Up Time)
      MVB (Multi-Function Vehicle Bus)
            Technológia
            Periódikus és szórványos adatátvitel
  N
      NAT (Network Address Translation)
      National Instruments
      NATO fonetikus ábécé

A NATO fonetikus ábécé, vagy hivatalos nevén az IRSA (International Radiotelephony Spelling Alphabet) a jelenleg legszélesebb körben használt és legelterjedtebb betűzési rendszer az angol nyelvterületen. Elsődlegesen azzal a céllal fejlesztették ki és tették mindenekelőtt katonai távközlési szabvánnyá, hogy az élőszóban váltott üzenetekben szereplő betűk és számjegyek egyértelműen, félreértést kizáróan hangozzanak el. Másodlagos cél volt az ilyen jellegű kommunikáció egységesítése.

Egy köznapi beszélgetés során a szavak összekapcsolódása, a szövegkörnyezet (kontextus) és a hangsúly is segítenek a hallottak értelmezésében és megértésében. A beszélt nyelv számottevő adattöbbletet (redundanciát) tartalmaz az egyes nyelvi elemek, szavak önálló jelentésén felül, mely akkor is érthetővé teszi a közlendőt, ha a kommunikáló felek kiejtése, hallása nem kifogástalan, vagy a kommunikációs közeg (pl. telefonvonal vagy rádiókapcsolat) minősége kedvezőtlen. Ugyanakkor adatok, rövidítések, koordináták, azonosító kódok és még számtalan 'értelmetlen' beszédelem esetében e redundanciák hiányoznak, miközben azok egyértelműsége, pontossága kritikus lehet (repülésirányítás, hadvezetés, építőipar, stb.).

A NATO fonetikus ábécé olyan kódszavakkal reprezentálja az angol ábécé egyes betűit, melynek ismerete, kiejtése és azonosítása egyértelmű a kommunikáció résztvevői számára, még azok eltérő anyanyelvűsége esetében is. A kódszavak annyira különbözőek, hogy félreérthetőségük esélye igen csekély.

Bár eredetileg katonai célra szánták, elterjedt és általánosan használttá vált minden olyan területen, ahol az angol kommunikáció nyelve. Talán a legnagyobb és legösszetettebb ilyen terület a nemzetközi légiközlekedés és légiforgalom irányítás. Az ábécé 26 betűből és 10 számból áll.

hangzó kódszó kiejtés
A Alfa (ICAO, ITU, IMO, FAA) Alpha (ANSI) AL FAH
B Bravo BRAH VOE
C Charlie CHAR LEE  or SHAR LEE
D Delta DELL TAH
E Echo ECK OH
F Foxtrot FOKS TROT
G Golf GOLF
H Hotel HO TELL (ICAO) HOH TELL (ITU, IMO, FAA)
I India IN DEE AH
J Juliett (ICAO, ITU, IMO, FAA) Juliet (ANSI) JEW LEE ETT
K Kilo KEY LOH
L Lima LEE MAH
M Mike MIKE
N November NO VEM BER
O Oscar OSS CAH
P Papa PAH PAH
Q Quebec KEH BECK
R Romeo ROW ME OH
S Sierra SEE AIR RAH (ICAO, ITU, IMO) SEE AIR AH (FAA)
T Tango TANG GO
U Uniform YOU NEE FORM  or OO NEE FORM
V Victor VIK TAH
W Whiskey WISS KEY
X X-ray or Xray ECKS RAY (ICAO, ITU) ECKS RAY (IMO, FAA)
Y Yankee YANG KEY
Z Zulu ZOO LOO
0 Zero (FAA) Nadazero (ITU, IMO) ZE RO (ICAO, FAA) NAH-DAH-ZAY-ROH (ITU, IMO)
1 One (FAA) Unaone (ITU, IMO) WUN (ICAO, FAA) OO-NAH-WUN (ITU, IMO)
2 Two (FAA) Bissotwo (ITU, IMO) TOO (ICAO, FAA) BEES-SOH-TOO (ITU, IMO)
3 Three (FAA) Terrathree (ITU, IMO) TREE (ICAO, FAA) TAY-RAH-TREE (ITU, IMO)
4 Four (FAA) Kartefour (ITU, IMO) FOW ER (ICAO, FAA) KAR-TAY-FOWER (ITU, IMO)
5 Five (FAA) Pantafive (ITU, IMO) FIFE (ICAO, FAA) PAN-TAH-FIVE (ITU, IMO)
6 Six (FAA) Soxisix (ITU, IMO) SIX (ICAO, FAA) SOK-SEE-SIX (ITU, IMO)
7 Seven (FAA) Setteseven (ITU, IMO) SEV EN (ICAO, FAA) SAY-TAY-SEVEN (ITU, IMO)
8 Eight (FAA) Oktoeight (ITU, IMO) AIT (ICAO, FAA) OK-TOH-AIT (ITU, IMO)
9 Nine (FAA) Novenine (ITU, IMO) (No 'r' in spellings) NIN ER (ICAO, FAA) NO-VAY-NINER (ITU, IMO)

Érdekesség, hogy az A-betűt reprezentáló Alfa és a J-betűt reprezentáló Juliett kódszavak nem angol írásmód szerint szerepelnek az ábécében. Ennek épp az az oka, hogy nem angol anyanyelvű használók számára is egyértelmű legyen a kiejtés. Az eredeti alpha írásmód a legtöbb európai nyelven nem f-ként ejtendő lenne, az angolokon kívül csak a franciák számára volna természetes. Az eredeti írásmód szerinti Juliet pedig épp a franciák miatt nem működne jól, mert a francia szóvégi egyszeres 't' néma.

Lásd: ECC

NC (Numerical control)

NDP (Neighbor Discovery Protocol)

A 2007-ben - RFC 4861-ban - publikált NDP funkcionálisan gyakorlatilag megegyezik az ARP működésével, azzal az eltéréssel, hogy ezzel az IPv6-os címek alapján lehet vadászni a MAC címeket. (és persze ebből adódóan az NDP telegrammok felépítése eltér az ARP-s elődétől).

NEMP (Nuclear Electromagnetic Pulse)

NetBIOS

NFC (Near Field Communication)

NFS (Network File System)

Hálózati fájlrendszer kezelő melyben több UNIX szerver lemezeit egyetlen egységnek látjuk.

NIC (Network Interface Card)

NIST (National Institute of Standards and Technology)

NMEA (National Marine Electronics Association)

NMT (Network Management)

NNTP (News Network Transfer Protocol)

node

NRZ : No Return to Zero

(nullára komplementáló kódolás) Az NRZ a mezei, minden trükk nélküli kódolástechnika. "1" érték esetén 1, "0" érték esetén 0 kerül a kimenetére. Két változata van:

  • unipolar NRZ: két jelszint lehetséges, így "0" értéknek a 0, "1' értéknek az 1 felel meg.
  • bipolar NRZ: három jelszint van (+,0,-), így a "0"-nak a "-", az egynek pedig a "+" felel meg (a 0 jelentése: nincs jel)

 

forrás néhány alkalmazási példa
NRZ - unipolar NRZ - unipolar  
NRZ - bipolar NRZ - bipolar RS-232, CAN

NRZ kódolás példák

Lásd az összehasonlító táblázatban.

NRZI (Non Return to Zero Invert)

(hu: nullára komplementáló differenciális kódolás, de: NRZI-Kodierung)   Az NRZI kódolás szerint csak az egyik érték változása esetén történik váltás a kimeneten. Az eljárásnak két változata van, a mode 1 és a mode 0.

  • mode 1 esetén "1" érték esetén a kimenő jel polaritást vált, míg "0" esetén nem történik értékváltás.
  • mode 0 esetén értelemszerűen ez fordítva történik, így "0" érték esetén polaritásváltás, "1" esetén változatlanul hagyás.
eredeti 0 0 1 0 1 1 0 0
NRZI mode 1 0 0 1 1 0 1 1 1
NRZI mode 0 0 1 1 0 0 0 1 0

A kódolásban ()-lel jelöltem a váltásokat.

forrás néhány alkalmazási példa
NRZI mode 1 NRZI mode 1 USB
NRZI mode 0 NRZI mode 0 100BASE-FX

NRZI kódolási példák

Lásd még az összehasonlító táblázatban.

NSAP (Network Service Access Point)

NSP (Network Service Protocol)

NTC (Negative Temperature Coefficient)

NTDS (Naval Tactical Data System)

MIL-STD-1397C

NTP (Network Time Protocol)

nullmodem

Ny

Nyomás

  Pascal (Pa) Bar (bar) technikai atoszféra (at) fizikai atmoszféra (atm) Torr (torr) Pfund-Kraft pro Quadratzoll (psi)
≡ 1 N/m² ≡ 1 Mdyn/cm² ≡ 1 kp/cm² ≡ pSTP ≡ 1 mmHg ≡ 1 lbf/in.²
1 Pa 1 1,0000 · 10−5 1,0197 · 10−5 9,8692 · 10−6 7,5006 · 10−3 1,4504 · 10−4
1 bar 1,0000 · 105 1 1,0197 · 100 9,8692 · 10−1 7,5006 · 102 1,4504 · 101
1 at 9,8067 · 104 9,8067 · 10−1 1 9,6784 · 10−1 7,3556 · 102 1,4223 · 101
1 atm 1,0133 · 105 1,0133 · 100 1,0332 · 100 1 7,6000 · 102 1,4696 · 101
1 torr 1,3332 · 102 1,3332 · 10−3 1,3595 · 10−3 1,3158 · 10−3 1 1,9337 · 10−2
1 psi 6,8948 · 103 6,8948 · 10−2 7,0307 · 10−2 6,8046 · 10−2 5,1715 · 101 1

 

O-Ó

OB (Organisation Block)

(de: Organisationsbausteine, hu: szervező blokk) A PLC a betöltött OB-kat hívogatja minden ciklusban (prioritás –sorrendben), és az innen meghívott FC-k és FB-k kerülnek végrehajtásra, természetesen hívási sorrendben. Az OB-knek sok típusa létezik (vannak, melyek időközönként, mások eseményekre – például programozói hiba esetén – kerülnek meghívásra).

OB1

Az alap-OB, melynek a prioritása jellemzően a legalacsonyabb. Ez azt jelenti, hogy a magasabb prioritású OB-k ennek a futását megszakítják. Addig, amíg a többi OB indítása valamely feltételhez van kötve (időzítés, esemény bekövetkezése), az OB 1 folyamatosan futtatásra kerül. Amennyiben a programunk csak az OB1-ből áll, és más OB nem kerül meghívásra a ciklusidő kiosztás az alábbi ábra szerint alakul:

running OB1

Az ábákon PP-vel a PLC-processzt jelölöm.

Az OB1-ben, mint az fent látható, a program futása folyamatos, de annak sűrűsége és ciklusideje a kód hosszától függ, egyedileg nem állítható (..alapból).

időzített OB-k

(de: Weckalarm-OBs) Ezeknek a listája összegezve itt található. Ezeknek az OB-knak az indítása időraszterhez van kötve. A lenti ábrán az időzített-OB-k beállítási felülete látható - nem túl széles paraméterezési lehetőséggel. Ez azért van, mert ellenben az S7-400-as PLC sorozattal, ahol jellemzően ezek a beállítások eszközölhetők és az OB-k használhatók, az S7-300-as PLC-ken általában csak az OB35 használható, fix prioritással, csak az időzítés állítható. Amennyiben a teljes programunkat az OB35-ből hívjuk, és az OB1-et nem használjuk (ezt a bugyuta opciót a CFC alapból megajánlja), az alábbi futásképet kapjuk eredményként.

 

running OB35

 

Látható, hogy a fix időnkénti indításnak "köszönhetően" jelentős mennyiségű üresjárat alakult ki. Az időzített OB-ket jellemzően csak speciális műveletek szűk köréhez szokás hasznáni, ahol a hívás-sűrűség fontos. Ilyen például a szabályozók (főleg a PID-ek) hívása.

running OB1 & OB35

A fenti példán ez az eset látható. Az OB1 fut, ahogy sikerül neki, és időnként (az alap 100 ms-onként) az OB35 megszakítja a futását.

A többi OB

A többi OB futását jellemzően valami esemény váltja ki - ezek eseményvezéreltek. Az események nagy része hiba, ezeknek a - nem túl részletes, inkább bemutató jellegű bemutatását itt találja. Itt megtalálható az OB121 is, az oldal címadója, mely akkor aktiválódik, ha programozói hiba lép fel. Ha az adott OB nincs letöltve a PLC-re, az STOP-ra fut - kínos.

OB121.com

ODBC (Open DataBase Connectivity)

ODO (Odometry board)

(de: Modul für Weg- und Geschwindigkeitsmessung)

ODVA (Open DeviceNet Vendor Organization)

OEM (Original Equipment Manufacturer)

OF (optical fiber)

Lásd: száloptika

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)

OGF (Optical Glass Fibre)

Lásd: száloptika

OLE (Object Linking and Embedding)

Különböző programokból származó adatrészletek összekapcsolása, beágyazása és kezelése Windows alatt.

OLED (Organic Light Emitting Diode)

OLED

Kijelző eszköz, melyben szerves molekula elektromos mező hatására fotont bocsát ki. Az OLED kijelzők sokkal vékonyabbak, mint az LCD-k, mivel fényt bocsátanak ki (LED-ként), így ennél a technológiánál nincs szükség háttérvilágításra. Az OLED komponensei lehetővé teszik a kijelzők "nyomtatását" is. Az OLED technológia világításként és kijelzőként való alkalmazása egyaránt megvalósítható.

A fluoreszkáló (színes) szerves anyag alkalmazásának a klasszikus példája a sznetjános-bogár. Az OLED alapanyagai, a szerves műanyag és az azt fluoreszkálásra bíró tranzisztorok már évtizedek óta ismertek a fejlesztők előtt, de csak a tranzisztorok méretének a csökkentésével lehetett azokat "láthatatlanná" tenni, és kijelzőként felhasználni.

OMG (Object Management Group)

Omg (Oh My God :))

OOP (Object Oriented Programming)

OPC (OLE for Process Control)

OPC UA

OPC XML-DA

OSC (On Screen Display)

OSI (Open System Interconnection)

OSI / ISO Modell

OSS (overspeed sensor system)

OUI (Organizationally Unique Identifier)

Lásd: MAC / OUI

Ö-Ő

Örvényleválásos elven működő áramlásmérő

(en: Vortex flowmeter, de: Vortex-Durchflussmesser)

P

P&ID (Piping and Instrumentation Diagram)

(de: RI-Fließbild, P&ID séma)

p2p (point to pont (direct) connection)

(de: Punk zu Punkt (Direkt) Verbindung, hu: pont - pont (közvetlen) kapcsolat)

PAA (Prozessabbild der Ausgänge)

(en: output process image, hu: kimeneti szignálkép)

PAE (Prozessabbild der Eingänge)

(en: input process image, hu: bemeneti szignálkép)

PAN (Personal Area Network)

Lásd: piconet

PAP (Password Authentication Protocol)

paritásbit

Pascal

programnyelv

PAT (Port Address Translation)

PAW (Peripherie-Ausgangs-Wort)

(en: POW - periphery output word, hu: Periféria kimenet)

PB (Profibus)

Lásd: Profibus

PC (Personal Computer)

PC (Policarbonat)

PC/104

PCB (Polychlorierte Biphenyle)

PCM (pulse-code modulation)

(de: Puls-Code-Modulation, hu: Impulzus-kód moduláció)

PCS (plastic clad silica)

Lásd: HCS

PCM (Pulse Code Modulation)

PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association)

PDA (Personal Digital Assistant)

PDF (Portable Document Format)

PDU (Protocol Data Unit)

Lásd: ADU

PE (Phase Encode)

Lásd: Manchester kódolás

pen-drive

PEW (Peripherie-Eingangs-Wort)

(en: PIW - periphery input word, hu: Periféria bemenet)

Pepperl+Fuchs

PFD (Probability of Failure on Demand)

(Kiesés-valószínűség középértékének elvárás szerinti szintje)

PFPH (Probability of Failure Per Hour)

(kiesés következtében bekövetkező baleset valószínűsége / óra)

PGP (Pretty Good Privacy)

phishing

(adathalászat)

pishing

On-line csalás, amikor a felhasználókat valódinak látszó hamis üzenetekkel bombázzák, arra késztetve őket, hogy a levélben jelzett cél elérése vagy valamilyen szankció elkerülése érdekében megadják személyes adataikat.

Phoenix Contact

PI (Profibus & Profinet International)

piconet

A piconet egy végfelhasználói készülékekből álló PAN (Personal Area Network), melyeket Bluetooth köt össze. A piconet akkor jön létre, ha legalább két készülék, például egy laptop és egy mobiltelefon között Bluetooth kapcsolat jön létre. A kapcsolat p2p vagy multi-slave jellegű lehet, azaz, egy master egységhez csatlakozhat egy vagy több slave. Az egységeket a 3 bites AMA-n (Active Member Address) keresztül lehet azonosítani.

Emellett az egységeknek lehet egy un. Stand-by (vagy "Parked") módja is, ilyenkor a 8 bites PMA-val (Passive Member Address) lehet ezeket azonosítani. Több piconet összekapcsolásával scatter-net-et kapunk eredményül.

Piezoelektromos deformáció érzékelő

(en: piezoelectric sensor, de: Piezoelektrischer Sensor)

Piezorezisztív deformáció érzékelő

(en: piezoresistive sensor, de: Piezoresistiver Sensor)

PIN (Personal Identification Number)

(Személyi azonosító szám)

PIS (Passenger Information System)

PIW (periphery input word)

Lásd: PEW.

PL/I

Programnyelv

PLC (Programmable Logic Controller)

(de: SPS - Speicherprogrammierbare Steuerung)

PLC (Powerline Communication)

Erősáramú elektromos hálózaton keresztül teszi lehetővé a kommunikéciót, frekvenciamodulációval.

plexiüveg

lásd: PMMA.

PLM (Product lifecycle management)

polling

PMA (Passive Member Address)

Lásd: piconet

PMMA (Polymethylmethacrylat)

A plexiüveg egy üvegszerű, átlátszó műanyag (polimer), amely a metakrilsav metil-észterének polimerje. Többek között a száloptikában is alkalmazott műanyag.

Lásd: száloptika

POF (Plastic/Polymer Optical Fiber)

(de: kunststoff Faser, hu: műanyag optikai szál) A műanyag bázisú száloptikai vezetékek összefoglaló neve.

Lásd: száloptika

POP3 (Post Office Protocol version 3)

pop3 működése

A POP3 egy alkalmazás szintű protokoll, melynek segítségével az e-mail kliensek egy meglévő TCP/IP kapcsolaton keresztül letölthetik az elektronikus leveleket a kiszolgálóról. Napjainkban ez a legelterjedtebb protokoll az elektronikus levelek lekéréséhez.

A jelenleg használatos harmadik változat (version 3) elődjei a POP, illetve POP2 változatok.

A protokollra eredetileg az időszakosan létrejövő TCP/IP kapcsolatok (például dial-up) miatt volt szükség, ugyanis lehetővé teszi a kapcsolódás korlátozott ideje alatt a levelek kezelését a felhasználó gépén, úgy, hogy a levelek összességében akár a szerveren is maradhatnak. A leveleket azután helyben lehet olvasni, szerkeszteni, tárolni stb. A POP3 protokoll kizárólag a levelek letöltésére alkalmas; küldésükre az SMTP protokoll szolgál.

POP3 és az IMAP4

A POP3 és az IMAP4 (Internet Message Access Protocol verison 4) protokoll közötti lényeges különbség a levelek kezelési elvében mutatkozik. Az IMAP segítségével a levelező kliens kapcsolódik a kiszolgálóhoz, és közvetlenül azon manipulálja a leveleket. Ugyanakkor a POP3 protokoll esetében a kiszolgáló csak addig tárolja a levelet, amíg a felhasználó le nem tölti onnan. A két módszer közötti filozófiai eltérést kell leginkább szem előtt tartanunk, mivel mindkét protokoll esetében lehetőség van a másikhoz hasonlatos működés megvalósítására: POP3 használatakor a letöltött leveleket nem feltétlenül kell letörölni a szerverről; IMAP esetén pedig a levelek ideiglenesen a felhasználó gépén tárolódnak, és akár offline is olvashatók maradnak.

A POP3-at az RFC1939 definiálja.

További, kapcsolódó szótár bejegyzések: RFC-k vázlatos jegyzéke

POW (periphery output word)

Lásd: PAW.

PP (Polypropylen)

PPE (Polyphenylenether)

PPP (Point-to-Point Protocol)

PPPoA (Point-to-Point Protocol over ATM)

PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet)

PPTP (Point-to-Point Tunelling Protocol)

Prandtl-cső

prefixumok

processzor

Olyan funkcionális egység, amely utasításokat értelmez és hajt végre.

Profibus

Profinet

Prolog

programnyelv

PROM (Programmable Read Only Memory)

protokoll

Az adatkommunikáció során használt szabályok és konvenciók összessége.

proxy szerver

A WEB-kiszolgáló és a munkaállomás böngésző programja közötti szerver, amely a valaki által már letöltött oldalakat tárolja és bocsátja rendelkezésre, illetve szűrők beépítését teszi lehetővé.

PSPDN (Paket Switched Public Domain Network)

PTC (positive temperature coefficient (thermistor))

(de: Kaltleiter (Thermistor), hu: hidegen vezető (termisztor))

public domain

puffer

(en: buffer)

PUR (Polyurethane)

PVC (Permanent Virtual Circuit)

PVN (Private Virtual Network)

PWN (pulse-width modulation)

(de: Pulsweitenmodulation, hu: impulzus-szélesség moduláció)

PZB (Punktförmige Zugbeeinflussung)

Lásd: pontszerű vonatbefolyásoló rendszerek


felhasznált források

license

Creative Commons LicenseErre a dokumentumra a Creative Commons-Lizenz 3.0 szabályai érvényesek.A dokumentum továbbfelhasználása engedélyhez kötött. Részleteiben is csak forrásmegjelöléssel (pl: forrás:wwww.ob121.com) használható. Engedélykérés, további információ: mail kukac ob121.comAutomatizálástechnikai szótár Q-T
  Automatizálástechnikai szótár Q-T
  Q
      QoS (Quality of Service)
      QPSK moduláció
  R
      R (Reliability)
      RAM (Random Access Memory)
      RAMS (Reliability, Availability, Maintainability, Safety)
      RARP (Reverse Address Resolution Protocol)
      RAS (Remote Access System)
      REAL (short real)
            A short REAL típusú számok tárolási határai
      RCA
      reed-relé
      redundancia
      repeater
      RETB (Radio Electronic Token Block)
      RFC (Request For Comments)
      RFID (Radio Frequency Identification)
      RIC (Regolamento Internazionale Carozze)
      Rijndael-Algorithmus
      ring
      RIP (Routing Information Protocol)
      RISC (Reduced Instruction Set Computing)
      RJ (Registered Jack)
      RK 512 (3964R / RK 512 Protocol)
      RMI (Remote Method lnvocation)
      RMP (Reverse Movement Protection)
      Rockwell
      ROM (Read Only Memory)
      router
            A router feladatai
      RPC (Remote Procedure Call)
      RPS (Répétition Ponctuelle Signale)
      RS (Recommanded Standard)
      RS-4 (Ripetizione Segnali a 4 codici)
      RS-232 (Recommanded Standard 232)
      RS-422 (Recommanded Standard 422)
      RS-485 (Recommanded Standard 485)
      RS-644 (Recommanded Standard 644)
      RS-899 (MLVDS)
      RSA (Rivest-Shamir-Adleman)
      RSDD/SCMT (Ripetizione Segnali Discontinua Digitale/Sistema Controllo Marcia del Treno )
      RSS (Really Simple Syndication, Rich Site Summary)
      RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)
      RSVP (Resource Reservation Protocol)
      RT (Real Time)
      RTD (resistance temperature detector)
      RTCP (Realtime Transport Control Protocol)
      RTM (Radio Transmission Module)
      RTP (Real Time Protocols)
      RTU (Remote Terminal Unit)
      RZ (Return to Zero)
      RZI (Return to Zero Invert)
  S
      S/FTP (screened shielded twisted pair)
      S/STP (screened shielded twisted pair)
      S/UTP (screened unshielded twisted pair)
      S-100 Bus (IEEE-696)
      S5TIME
      SAE AS4074.1 (Linear Token Passing Multiplex Data Bus (HSDB))
      SAE AS4075 HSRB (High-Speed Ring Bus (HSDB))
      SAP (Service Access Point)
      sávszélesség
      SC-FOC (SC Fiber Optic Connector System)
      SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)
      scatternet
      Scheider
      SCI (Scalable Coherent Interface (IEEE-1596))
      SCL (Structured Control Language)
      SCM (Supply chain management)
      SCMT (Sistema di Controllo della Marcia del Treno)
      SCSI (Small Computer System Interface)
      SDK (Software Development Kit)
      SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory)
      SDU (Service Data Unit)
      segment
      SELCAB
      sensor
      SERCOS (Serial Realtime Communication System)
      server
      SFB (system function block)
      SFC (Sequential function chart)
      SFC (system function)
      SFODB (Spaceborne Fiber Optic Data Bus (IEEE-1393))
      SGMP (Simple Gateway Monitoring Protocol)
      shareware
      sharing
      shell
      SHP (Samoczynne hamowanie poci?gu)
      SI-rendszer
      Sick
      Siemens
      SIG (Bluetooth Special Interest Group)
      SIL 0..4 (Safety Integrity Level)
      Simatic
      simplex
      Smalltalk
      Sinaut 8FW
      Sinaut ST1
      Sinec-H1
      Sinec-L1
      Sinec-L2
      SLA (Service Level Agreement)
      slave
      SLIP (Serial Line Internet Protocol)
      slot
      SmBus (System Management Bus)
      SMF (single-mode optical fiber)
      SMP (Simple Management Protocol)
      SMT (Station Management)
      SMTP (Simple Mail Transport Protocol)
      SNMP (Simple Network Management Protocol)
      SNTP (Simple Network Time Protocol)
      SONET (Synchronous Optical Network)
      SpaceWire (IEEE-1355.2)
      spam
      SPC (Statistical Process Control)
      SPI (Serial Peripheral Interface)
      SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung)
      SQL (Standard Query Language)
      SSAP (Source Service Access Point)
      SSH (Secure Shell)
      SSI (Server Side Include)
      SSID (Service Set Identifier)
      SSL (Secure Sockets Layer)
      ST (Structured text)
      STA (Spanning Tree Algorithm)
      stand-by
      Step 7 (Simatic Step 7)
      STL (Statement list)
      STP (Shielded Twisted Pair)
      STP (Spanning Tree Protocol)
      STRING
      STRUCT
      Sub D9 (Sub D9 interface)
      Sub D25 (Sub D25 interface)
      switch
      Synchronization
      Sysmac Way
  Sz
      Száloptika
      Szárnykerekes áramlásmérő
      szenzor
      szerver
  T
      T&D (Transmission and Distribution)
      tápegység
      Tbps (Terabit per second)
      TCMS (Train Control and Monitoring System)
      TCN (Train Communication Network)
      TCP (Transmission Control Protocol)
      TCP/IP (Transmission Control Protocol with Internet Protocol)
      TCU (Train Control Unit)
      TDD (Time-Division Duplex)
      TDMA (Time-Division Multiple Access)
      terepi busz
      termisztor
      termometriás áramlásmérő
      TETRA (Terrestrial Trunked RAdio)
      TFT (Thin Film Transistor)
      TFTP (Trivial File Transfer Protocol)
      TIME
      TIME_OF_DAY
      TIMER
      TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)
      TLS (Transport Layer Security)
      TLS/SSL (Transport Layer Security/Secure Socket Layer)
      TMC (Traffic Message Chanel)
      TMR (Triple Modular Redundancy)
      token
      token bus
      token ring
      TPC (Transmit Power Control)
      TPI (Track Per Inch)
      TQM (Total Quality Management)
      TTA (Time- Triggered Architecture)
      TTI (Transmission Time Interval)
      TTL (Tranzistor-Tranzistor Logic)
      turbina
      turbinás átfolyásmérő
      Turck
      TWAIN
      TWP (Twisted Wire Pair)
  Ty
    felhasznált források
    license

Automatizálástechnikai szótár U-Z
  Automatizálástechnikai szótár U-Z
  U-Ú
      UART (Universal asynchronous receiver transmitter)
      UCA (Utility Communication Architecture)
      UDF (Universal Disk Format)
      UDMA
      UDP (User Datagram Protocol)
      UFM (ultrasonic flow meter)
      UIC (International Union of Railways)
      UIC 556 (information transmission in the train (train-bus))
      UML (Unified Modeling Language)
      UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)
      unicast
      unicode
      Unix
      UPS (Uninterruptable Power Supply)
      URL (Uniform Resource Locator)
      USART (Universal asynchronous receiver/transmitter)
      USB (Universal Serial Bus)
      Usenet
      UTF (Unicode Transformation Format)
      UTP (Unshielded Twisted Pair)
  Ü-Ű
  V
      vane wheel water meter
      vasúttechnika
      VBA (Visual Basic for Applications)
      VBScript (Visual Basic Script)
      VCU (Vehicle Control Unit)
      Velaro
      VoIP (Voice over Internet Protocol)
      vonatbefolyásoló rendszerek
            pontszerű vonatbefolyásoló rendszerek
            vonalszerű vonatbefolyásoló rendszerek
      vortex flowmeter
      VPN (Virtual Private Network)
      VRML (Virtual Reality Modeling Language)
  W
      Wago
      WAN (Wide Area Network)
      WAP (Wireless Application Protocol)
      WDS (Wireless Distribution System)
      WEP (Wired Equivalent Privacy)
      wide-band signaling
      Wiegand-sensor
      WLAN (Wireless Local Area Network)
      WORD
      WorldFIP (World Flux Information Process)
      WPA (Wi-Fi Protected Access)
      WTB (Wire Train Bus)
      WWW (World Wide Web)
  X
      XDR (Extemal Data Representation)
      XHTML
      XML (eXtensible Markup Language)
      XNS (Xerox Network System)
      XSL (Extensible Stylesheet Language)
  Y
      Yamatake
      Yokogawa
  Z
      ZKP (Zykluskontrollpunkt)
  Zs
    felhasznált források
    license


plcCode4You forum 21.05.2011 00:20:41

license

Creative Commons License
Erre a dokumentumra a Creative Commons-Lizenz 3.0 szabályai érvényesek.
A dokumentum továbbfelhasználása engedélyhez kötött. Részleteiben is csak forrásmegjelöléssel
(pl: forrás:wwww.ob121.com) használható.
Engedélykérés, további információ: mail kukac ob121.com