Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

Előző változat mindkét oldalon Előző változat
Következő változat
Előző változat
hu:arduino:bluetooth_modul [2017/09/20 12:36]
Sandor Vamos
hu:arduino:bluetooth_modul [2017/09/20 13:05]
Sandor Vamos
Sor 1: Sor 1:
 ====== Bluetooth kommunikációs modulok ====== ====== Bluetooth kommunikációs modulok ======
-==== HC-05 ====+===== HC-05 =====
 {{anchor:​arduino_hc05}} {{anchor:​arduino_hc05}}
  
-A Bluetooth egy vezeték nélküli kommunikációs szabvány, rövid távolságok áthidalására. A készülékek a 2,4-2,485 GHz-es ISM sávon forgalmaznak,​ az átvitel maximális távolsága általában 10 méter körül alakul. A HC-05 modul a Cambridge Silicon Radio BC417 2,4 GHz-es BlueTooth Radio chipén alapul. Ez egy összetett chip, amely külső, 8 Mbit flash memóriát használ. ​+[[hu:​comm:​bus_bluetooth#​bluetooth|Bluetooth]] egy vezeték nélküli kommunikációs szabvány, rövid távolságok áthidalására. A készülékek a 2,4-2,485 GHz-es ISM sávon forgalmaznak,​ az átvitel maximális távolsága általában 10 méter körül alakul. A HC-05 modul a Cambridge Silicon Radio BC417 2,4 GHz-es BlueTooth Radio chipén alapul. Ez egy összetett chip, amely külső, 8 Mbit flash memóriát használ. ​
  
-=== A HC-nn sorozat jellemzői ===+==== A HC-nn sorozat jellemzői ​====
  
   * Míg a HC-05 beállítható Master és Slave modulnak is, addig a HC-06 kizárólag Slave-ként alkalmazható   * Míg a HC-05 beállítható Master és Slave modulnak is, addig a HC-06 kizárólag Slave-ként alkalmazható
Sor 12: Sor 12:
   * A modulok kétféle működési móddal rendelkeznek:​ "AT Parancs"​ mód / Normál mód   * A modulok kétféle működési móddal rendelkeznek:​ "AT Parancs"​ mód / Normál mód
   * Sokszor magát a modult un. "​breakout"​ lapokon forgalmazzák. Ezeken nincsenek lábak, csak forrasztási pontok.   * Sokszor magát a modult un. "​breakout"​ lapokon forgalmazzák. Ezeken nincsenek lábak, csak forrasztási pontok.
-  * Baud Ráta: 9600 bps, Adatok: 8 bit, Stop Bitek: 1 bit, Paritás: Nincs, Kézfogás: Nincs+  * [[hu:​comm:​start#​baudrata|Baudráta]]: 9600 bps, Adatok: 8 bit, Stop Bitek: 1 bit, Paritás: Nincs, Kézfogás: Nincs
   * Jelszó: 1234   * Jelszó: 1234
   * Eszköz neve: HC-05 / HC-06   * Eszköz neve: HC-05 / HC-06
Sor 19: Sor 19:
 |{{:​wiki:​arduino:​hc_05_front.png?​200|HC-05 fent}}|{{:​wiki:​arduino:​hc_05_back.png?​200|HC-05 lent}}| |{{:​wiki:​arduino:​hc_05_front.png?​200|HC-05 fent}}|{{:​wiki:​arduino:​hc_05_back.png?​200|HC-05 lent}}|
  
-=== A HC-05 lábkiosztása ===+==== A HC-05 lábkiosztása ​====
 ^port^funkció| ^port^funkció|
 |KEY|Ha a tápellátás bekapcsolása előtt HIGH állapotban van, bekapcsolja az "AT Parancs"​ módot. A LED lassan villog (2 másodpercenként).| |KEY|Ha a tápellátás bekapcsolása előtt HIGH állapotban van, bekapcsolja az "AT Parancs"​ módot. A LED lassan villog (2 másodpercenként).|
Sor 28: Sor 28:
 |STATE|Kapcsolat létrejött jelzés| |STATE|Kapcsolat létrejött jelzés|
  
-=== "AT Parancs"​ mód ===+==== "AT Parancs"​ mód ====
 A Parancs mód kétféle módon aktiválható A Parancs mód kétféle módon aktiválható
   - A modul tápjának bekapcolása **után** a "​KEY"​ portra kapcsoljon 5v-ot. Ekkor a modul az előre beállított baudráta szerinti sebességgel érhető el a parancs módban. Ez előnyös,​ha az Arduino-ról szeretné küldeni a parancsokat.   - A modul tápjának bekapcolása **után** a "​KEY"​ portra kapcsoljon 5v-ot. Ekkor a modul az előre beállított baudráta szerinti sebességgel érhető el a parancs módban. Ez előnyös,​ha az Arduino-ról szeretné küldeni a parancsokat.
   - A modul tápjának bekapcsolása **előtt** a "​KEY"​ portra kapcsoljon 5v-ot. Ekkor a modul 38.400 baud-os parancsmódba kerül. A paraméterezéshez használja a lenti "​**BlueToothCommandUtility**"​ programot.   - A modul tápjának bekapcsolása **előtt** a "​KEY"​ portra kapcsoljon 5v-ot. Ekkor a modul 38.400 baud-os parancsmódba kerül. A paraméterezéshez használja a lenti "​**BlueToothCommandUtility**"​ programot.
  
-=== BlueToothCommandUtility ===+==== BlueToothCommandUtility ​====
 A modult előzőleg kösse össze az Arduino-val az alábbiak szerint A modult előzőleg kösse össze az Arduino-val az alábbiak szerint
   * GND a GND-hoz   * GND a GND-hoz
Sor 118: Sor 118:
 </​code>​ </​code>​
  
-=== Bluetooth AT parancsok jegyzéke ===+==== Bluetooth AT parancsok jegyzéke ​====
  
 <​code>​ <​code>​
Sor 158: Sor 158:
 </​code>​ </​code>​
  
-=== Bluetooth AT hibakódok ===+==== Bluetooth AT hibakódok ​====
  
 <​code>​ <​code>​
Sor 192: Sor 192:
 </​code>​ </​code>​
  
-=== Források === +==== HC-05 példaprogram ==== 
-https://​arduino-info.wikispaces.com/​BlueTooth-HC05-HC06-Modules-How-To + 
-==== HC-06 ====+A lenti példaprogramot [[http://​www.instructables.com/​id/​Remotely-Control-LED-using-HC-05-Bluetooth-Arduino/​|innen]] másoltam.  
 + 
 +Először is, össze kell kötni 
 +  * A modul VCC lábát az Arduino 3.3V kimenetével (ne az 5V-tal!) 
 +  * Grund a grundhoz 
 +  * A modul Rx lábát az Arduino Tx lábával 
 +  * A modul Tx lábát az Arduino Rx lábával 
 + 
 +{{:​wiki:​arduino:​arduino_hc_05_example.jpg|HC-05 példaprogram}} 
 + 
 +A példaprogram:​ 
 + 
 +<​code>​ 
 +/* 
 +Arduino Turn LED On/Off using Serial Commands 
 +Created April 22, 2015 
 +Hammad Tariq, Incubator (Pakistan) 
 + 
 +It's a simple sketch which waits for a character on serial 
 +and in case of a desirable character, it turns an LED on/off. 
 + 
 +Possible string values: 
 +a (to turn the LED on) 
 +b (tor turn the LED off) 
 +*/ 
 + 
 +char junk; 
 +String inputString="";​ 
 + 
 +void setup() ​                   // run once, when the sketch starts 
 +
 + ​Serial.begin(9600); ​           // set the baud rate to 9600, same should be of your Serial Monitor 
 + ​pinMode(13,​ OUTPUT); 
 +
 + 
 +void loop() 
 +
 +  if(Serial.available()){ 
 +  while(Serial.available()) 
 +    { 
 +      char inChar = (char)Serial.read();​ //read the input 
 +      inputString += inChar; ​       //make a string of the characters coming on serial 
 +    } 
 +    Serial.println(inputString);​ 
 +    while (Serial.available() > 0)   
 +    { junk = Serial.read() ; }      // clear the serial buffer 
 +    if(inputString == "​a"​){ ​        //in case of '​a'​ turn the LED on 
 +      digitalWrite(13,​ HIGH); ​  
 +    }else if(inputString == "​b"​){ ​  //​incase of '​b'​ turn the LED off 
 +      digitalWrite(13,​ LOW); 
 +    } 
 +    inputString = "";​ 
 +  } 
 +
 +</​code>​ 
 + 
 +==== Források ​==== 
 +https://​arduino-info.wikispaces.com/​BlueTooth-HC05-HC06-Modules-How-To ​\\  
 +http://​www.instructables.com/​id/​Remotely-Control-LED-using-HC-05-Bluetooth-Arduino/​ 
 + 
 +===== HC-06 =====
 {{anchor:​arduino_hc06}} {{anchor:​arduino_hc06}}
  
 ^HC-06 fent^HC-06 lent| ^HC-06 fent^HC-06 lent|
 |{{:​wiki:​arduino:​hc_06_front.png?​200|HC-06 fent}}|{{:​wiki:​arduino:​hc_06_back.png?​200|HC-06 lent}}| |{{:​wiki:​arduino:​hc_06_front.png?​200|HC-06 fent}}|{{:​wiki:​arduino:​hc_06_back.png?​200|HC-06 lent}}|
 +
 +A HC-06 modul technikailag megegyezik a fenti HC-05-tel, azzal a külömbséggel,​ hogy csak slave-ként alkalmazható,​ azaz a "​STATE"​ és "​KEY"​ portok nem használhatók az esetében.