Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

hu:arduino:bluetooth_modul [2017/09/20 12:37]
Sandor Vamos
hu:arduino:bluetooth_modul [2017/12/15 14:41]
Sor 1: Sor 1:
-====== Bluetooth kommunikációs modulok ====== 
-===== HC-05 ===== 
-{{anchor:​arduino_hc05}} 
  
-A Bluetooth egy vezeték nélküli kommunikációs szabvány, rövid távolságok áthidalására. A készülékek a 2,4-2,485 GHz-es ISM sávon forgalmaznak,​ az átvitel maximális távolsága általában 10 méter körül alakul. A HC-05 modul a Cambridge Silicon Radio BC417 2,4 GHz-es BlueTooth Radio chipén alapul. Ez egy összetett chip, amely külső, 8 Mbit flash memóriát használ. ​ 
- 
-=== A HC-nn sorozat jellemzői === 
- 
-  * Míg a HC-05 beállítható Master és Slave modulnak is, addig a HC-06 kizárólag Slave-ként alkalmazható 
-  * A HC-05-nek 6, míg a HC-06-nak 4 lába van 
-  * Ügyelni kell arra, hogy a modulok általában 3,3V tápfeszültséggel üzemelnek. Az 5V-os bemenet teljesen modulgyártó függő. 
-  * A modulok kétféle működési móddal rendelkeznek:​ "AT Parancs"​ mód / Normál mód 
-  * Sokszor magát a modult un. "​breakout"​ lapokon forgalmazzák. Ezeken nincsenek lábak, csak forrasztási pontok. 
-  * Baud Ráta: 9600 bps, Adatok: 8 bit, Stop Bitek: 1 bit, Paritás: Nincs, Kézfogás: Nincs 
-  * Jelszó: 1234 
-  * Eszköz neve: HC-05 / HC-06 
- 
-^HC-05 fent^HC-05 lent| 
-|{{:​wiki:​arduino:​hc_05_front.png?​200|HC-05 fent}}|{{:​wiki:​arduino:​hc_05_back.png?​200|HC-05 lent}}| 
- 
-=== A HC-05 lábkiosztása === 
-^port^funkció| 
-|KEY|Ha a tápellátás bekapcsolása előtt HIGH állapotban van, bekapcsolja az "AT Parancs"​ módot. A LED lassan villog (2 másodpercenként).| 
-|VCC|+5 táp| 
-|GND|grund| 
-|TXD|Jelek átadása az Arduino felé. 3.3V HIGH szint!| 
-|RXD|Soros adatok fogadása az Arduino felől| 
-|STATE|Kapcsolat létrejött jelzés| 
- 
-=== "AT Parancs"​ mód === 
-A Parancs mód kétféle módon aktiválható 
-  - A modul tápjának bekapcolása **után** a "​KEY"​ portra kapcsoljon 5v-ot. Ekkor a modul az előre beállított baudráta szerinti sebességgel érhető el a parancs módban. Ez előnyös,​ha az Arduino-ról szeretné küldeni a parancsokat. 
-  - A modul tápjának bekapcsolása **előtt** a "​KEY"​ portra kapcsoljon 5v-ot. Ekkor a modul 38.400 baud-os parancsmódba kerül. A paraméterezéshez használja a lenti "​**BlueToothCommandUtility**"​ programot. 
- 
-=== BlueToothCommandUtility === 
-A modult előzőleg kösse össze az Arduino-val az alábbiak szerint 
-  * GND a GND-hoz 
-  * Arduino Pin 2 a HC-05 TXD-hez 
-  * Arduino Pin 3 a HC-05 RXD-hez 
-  * Arduino Pin 4 a HC-05 KEY-hez 
-  * Arduino Pin 5+6 a HC-05 VCC táphoz 
- 
-A program: 
-<​code>​ 
-/* YourDuino.com Example: BlueTooth HC-05 Setup 
- - WHAT IT DOES:  
-   - Sets "​Key"​ pin on HC-05 HIGH to enable command mode 
-   - THEN applies Vcc from 2 Arduino pins to start command mode 
-   - SHOULD see the HC-05 LED Blink SLOWLY: 2 seconds ON/​OFF ​ 
-  
- ​Sends,​ Receives AT commands 
-   For Setup of HC-05 type BlueTooth Module 
-   NOTE: Set Serial Monitor to 'Both NL & CR' and '9600 Baud' at bottom right    
- - SEE the comments after "//"​ on each line below 
- - CONNECTIONS:​ 
-   - GND 
-   - Pin 2 to HC-05 TXD 
-   - Pin 3 to HC-05 RXD 
-   - Pin 4 to HC-05 KEY 
-   - Pin 5+6 to HC-05 VCC for power control 
- - V1.02 05/02/2015 
-   ​Questions:​ terry@yourduino.com */ 
- 
-/*-----( Import needed libraries )-----*/ 
-#include <​SoftwareSerial.h>  ​ 
-/*-----( Declare Constants and Pin Numbers )-----*/ 
-#define HC_05_TXD_ARDUINO_RXD 2 
-#define HC_05_RXD_ARDUINO_TXD 3 
-#define HC_05_SETUPKEY ​       4 
-#define HC_05_PWR1 ​           5  // Connect in parallel to HC-05 VCC 
-#define HC_05_PWR2 ​           6  // Connect in parallel to HC-05 VCC 
- 
-/*-----( Declare objects )-----*/ 
-SoftwareSerial BTSerial(HC_05_TXD_ARDUINO_RXD,​ HC_05_RXD_ARDUINO_TXD);​ // RX | TX 
-/*-----( Declare Variables )-----*/ 
-//NONE 
- 
-void setup() ​  /​****** SETUP: RUNS ONCE ******/ 
-{ 
-  pinMode(HC_05_SETUPKEY,​ OUTPUT); ​ // this pin will pull the HC-05 pin 34 (key pin) HIGH to switch module to AT mode 
-  pinMode(HC_05_PWR1,​ OUTPUT); ​     // Connect in parallel to HC-05 VCC 
-  pinMode(HC_05_PWR2,​ OUTPUT); ​     // Connect in parallel to HC-05 VCC 
-  ​ 
-  digitalWrite(HC_05_SETUPKEY,​ HIGH); ​ // Set command mode when powering up 
-  ​ 
-  Serial.begin(9600); ​  // For the Arduino IDE Serial Monitor 
-  Serial.println("​YourDuino.com HC-05 Bluetooth Module AT Command Utility V1.02"​);​ 
-  Serial.println("​Set Serial Monitor to 'Both NL & CR' and '9600 Baud' at bottom right"​);​ 
-  Serial.println("​Vcc Power Up DELAY"​);​ 
-  delay(2000);​ 
-  Serial.println("​Applying VCC Power. LED should blink SLOWLY: 2 Seconds ON/​OFF"​);​ 
-  digitalWrite(HC_05_PWR1,​ HIGH); // Power VCC 
-  digitalWrite(HC_05_PWR2,​ HIGH);  ​ 
-  delay(2000);​ 
-  Serial.println("​Enter AT commands in top window."​);​ 
-  BTSerial.begin(38400); ​ // HC-05 default speed in AT command mode 
- 
-}//--(end setup )--- 
- 
- 
-void loop() ​  /​****** LOOP: RUNS CONSTANTLY ******/ 
-{ 
-  // READ from HC-05 and WRITE to Arduino Serial Monitor 
-  if (BTSerial.available()) 
-    Serial.write(BTSerial.read());​ 
- 
-  // READ Arduino Serial Monitor and WRITE to HC-05 
-  if (Serial.available()) 
-    BTSerial.write(Serial.read());​ 
- 
-}//--(end main loop )--- 
- 
-/*-----( Declare User-written Functions )-----*/ 
-//NONE 
- 
-//​*********( THE END )*********** 
- 
-</​code>​ 
- 
-=== Bluetooth AT parancsok jegyzéke === 
- 
-<​code>​ 
-1 AT Test UART Connection 
-2 AT+RESET Reset Device 
-3 AT+VERSION Querry firmware version 
-4 AT+ORGL Restore settings to Factory Defaults 
-5 AT+ADDR Query Device Bluetooth Address 
-6 AT+NAME Query/Set Device Name 
-7 AT+RNAME Query Remote Bluetooth Device’s Name 
-8 AT+ROLE Query/Set Device Role 
-9 AT+CLASS Query/Set Class of Device CoD 
-10 AT+IAC Query/Set Inquire Access Code 
-11 AT+INQM Query/Set Inquire Access Mode 
-12 AT+PSWD Query/Set Pairing Passkey 
-13 AT+UART Query/Set UART parameter 
-14 AT+CMODE Query/Set Connection Mode 
-15 AT+BIND Query/Set Binding Bluetooth Address 
-16 AT+POLAR Query/Set LED Output Polarity 
-17 AT+PIO Set/Reset a User I/O pin 
-18 AT+MPIO Set/Reset multiple User I/O pin 
-19 AT+MPIO? Query User I/O pin 
-20 AT+IPSCAN Query/Set Scanning Parameters 
-21 AT+SNIFF Query/Set SNIFF Energy Savings Parameters 
-22 AT+SENM Query/Set Security & Encryption Modes 
-23 AT+RMSAD Delete Authenticated Device from List 
-24 AT+FSAD Find Device from Authenticated Device List 
-25 AT+ADCN Query Total Number of Device from Authenticated Device List 
-26 AT+MRAD Query Most Recently Used Authenticated Device 
-27 AT+STATE Query Current Status of the Device 
-28 AT+INIT Initialize SPP Profile 
-29 AT+INQ Query Nearby Discoverable Devices 
-30 AT+INQC Cancel Search for Discoverable Devices 
-31 AT+PAIR Device Pairing 
-32 AT+LINK Connect to a Remote Device 
-33 AT+DISC Disconnect from a Remote Device 
-34 AT+ENSNIFF Enter Energy Saving mode 
-35 AT+EXSNIFF Exit Energy Saving mode 
-</​code>​ 
- 
-=== Bluetooth AT hibakódok === 
- 
-<​code>​ 
-0 Command Error/​Invalid Command 
-1 Results in default value 
-2 PSKEY write error 
-3 Device name is too long (>32 characters) 
-4 No device name specified (0 length) 
-5 Bluetooth address NAP is too long 
-6 Bluetooth address UAP is too long 
-7 Bluetooth address LAP is too long 
-8 PIO map not specified (0 lenght) 
-9 Invalid PIO port Number entered 
-A Device Class not specified (0 lenght) 
-B Device Class too long 
-C Inquire Access Code not Specified (0 lenght) 
-D Inquire Access Code too long 
-E Invalid Iquire Access Code entered 
-F Pairing Password not specified (0 lenght) 
-10 Pairing Password too long (> 16 characters) 
-11 Invalid Role entered 
-12 Invalid Baud Rate entered 
-13 Invalid Stop Bit entered 
-14 Invalid Parity Bit entered 
-15 No device in the Pairing List 
-16 SPP not initialized 
-17 SPP already initialized 
-18 Invalid Inquiry Mode 
-19 Inquiry Timeout occured 
-1A Invalid/​zero lenght address entered 
-1B Invalid Security Mode entered 
-1C Invalid Encryption Mode entered 
-</​code>​ 
- 
-=== Források === 
-https://​arduino-info.wikispaces.com/​BlueTooth-HC05-HC06-Modules-How-To 
-===== HC-06 ===== 
-{{anchor:​arduino_hc06}} 
- 
-^HC-06 fent^HC-06 lent| 
-|{{:​wiki:​arduino:​hc_06_front.png?​200|HC-06 fent}}|{{:​wiki:​arduino:​hc_06_back.png?​200|HC-06 lent}}|