Ez a dokumentum egy előző változata!


Arduino típuskonvertálások (összefoglaló)

típusLehetséges konverziók a típusbaLehetséges konverziók a típusból
boolean-boolArray → Byte
charalaptípusok → char : char()
unsigned charlásd: CHAR
bytealaptípusok → byte : byte()
boolArray → Byte
int → 2 byte (stuktúra szerint): IntToByte
long → 4 byte: LongToByte
Word, Double → 2, 4 byte (stuktúra szerint): (D)WordToByte
2 byte → word: word(h, l)
2 byte → int (stuktúra szerint): ByteToInt
4 byte → long: ByteToLong
2, 4 byte (stuktúra szerint) → Word, Double: (D)WordToByte
int
(int16_t *)
alaptípusok → int : int()
char array → int: AVR_C_LIB: atoi()
2 byte → int (stuktúra szerint): ByteToInt
int → char array: AVR_C_LIB: itoa()
int → 2 byte (stuktúra szerint): IntToByte
unsigned int
(uint16_t *)
lásd: INT
wordalaptípus → word : word()
2 byte → word: word(h, l)
2 byte → Word (stuktúra szerint): (D)WordToByte

Word → 2 byte (stuktúra szerint): (D)WordToByte
long
(int32_t *)
alaptípus → long : long()
char array → long: AVR_C_LIB; atol()
4 byte → long: ByteToLong
long → 4 byte: LongToByte
unsigned_long
(uint32_t*)
Lásd: LONG
short
(int16_t *)
Lásd: INT
floatalaptípus → float : float()
char array → float: AVR_C_LIB: atof()
float/double → char array: AVR_C_LIB: dtostrf()
doublechar array → float/double: AVR_C_LIB: atof()
4 byte → Double (stuktúra szerint): (D)WordToByte
char array → double: AVR_C_LIB: strtod()
float/double → char array: AVR_C_LIB: dtostrf()
Double → 4 byte (stuktúra szerint): (D)WordToByte
karakterlánc / char arrayfloat/double → char array: AVR_C_LIB: dtostrf()
int → char array: AVR_C_LIB: itoa()
String (object) → char array: StringToCharArray()
char array → int: AVR_C_LIB: atoi()
char array → float: AVR_C_LIB: atof()
char array → long: AVR_C_LIB: atol()
char array → double: AVR_C_LIB: strtod()
char array → String: CharArrayToString
String (object)String (object) → char array: StringToCharArray()
String (object) → long: StringToLong()
String (object) → float: StringToFloat()
arrayA tömb típusú változók konverziójára jól használható a union definició.

*: a C definiciókkal való megfeleltetések (pl. int = int8_t) csak az alap-board-okon érvényesek, bizonyos típusokon (pl. DUE) ezeknek a bithossza eltér, azaz a megfeleltetés nem igaz.

Arduino alaptípus-konverziók

Egy érték konvertálása a char típusba.

Szintaktika

char (x)

x: bármely típus

Egy érték konvertálása a byte típusba.

Szintaktika

byte (x)

x: bármely típus

Egy érték konvertálása a int típusba.

Szintaktika

int (x)

x: bármely típus

// float to int
int i;
float f;
 
f = 3.6; 
i = (int) f; // now i is 3

Egy érték konvertálása a word típusba, illetve 2 bemeneti bájtból egy word érték "összeállítása".

Szintaktika

word (x)
word (h, l)

x: bármely típus h: a felső (baloldali) bájtja a word-nek l: az alsó (jobboldali) bájtja a word-nek

Egy érték konvertálása a long típusba.

Szintaktika

long (x)

x: bármely típus

Egy érték konvertálása a float típusba.

Szintaktika

float (x)

x: bármely típus

Arduino egyedi típuskonverziók

byte BoolArrayToByte(bool boolArray[8])
{
 byte result = 0; 
 
 for(int i = 0; i < 8; i++)
 {
  if(boolArray[i])
  {
   result = result | (1 << i);
  }
 }
 
 return result;
}

String (objektum) konvertálása string / char array-ba.

  String s;
  char arr[12];           // maximum 12 jegyű szám konvertálása
 
  s.toCharArray(arr, sizeof(arr));

string / char array konvertálása String (objektum)-ba.

 char[] chArray = "some characters";
 String str(chArray);

String (objektum) konvertálása long-ba. A konverzió két lépésből áll:

 • String(object) ⇒ string / char array
 • string / char array ⇒ Long (az AVR_C_LIB atol funkciójával)
long stringToLong(String s)
{
  char arr[12];           // maximum 12 jegyű szám konvertálása
  s.toCharArray(arr, sizeof(arr));
  return atol(arr);
}

String (objektum) konvertálása float-ba. A konverzió két lépésből áll:

 • String(object) ⇒ string / char array
 • string / char array ⇒ Long (az AVR_C_LIB atof funkciójával)
float stringToFloat(String s)
{
  char arr[12];           // maximum 12 jegyű szám konvertálása
  s.toCharArray(arr, sizeof(arr));
  return atof(arr);
}

Integer konvertálása bájt-ba vagy bájt konvertálása Integer-be.

(A byte-ok tartalma nyilván értelmezhetetlen lesz, hiszen az int típus kettes komplementerrel lett képezve. Ellenben viszont a byte-strukturájú I²C így továbbítani tudja a tartalmát 2 byte-ban, és a másik oldalon ugyanígy össze kell rakni az INT-tet a két byte-ból.

Az egyik lehetőség, hogy a bit-shifteléssel hozzuk létre a két bájtot (majd rakjuk ismét össze):

// Example from OB121.com // Vamos Sandor
 
// Convert int to 2-bytes
// Convert back
 
int start_val = -30000;
byte high_byte, low_byte;
 
void setup() {
 Serial.begin(9600);
}
 
void loop() {
 
Serial.println("for the conversion:");
Serial.println(start);
 
high_byte = (start_val >> 8);
low_byte = (start_val);
 
Serial.println("conversion high_byte:");
Serial.println(high_byte);
 
Serial.println("conversion low_byte:");
Serial.println(low_byte);
 
start_val = (high_byte << 8) | low_byte;
 
Serial.println("after the conversion:");
Serial.println(start_val);
 
delay(10000);
 
}

Némileg egyszerűbb megoldás, ha tudunk arról, hogy az union definició - bár az Arduino refenciában nem található - létezik. Ennek a segítségével több változót definiálhatunk egymásra a memóriában:

// OB121.com példaprogram - Vámos Sándor (2019)
// Az union definició alkalmazása az Arduino-ban
 
// changing the byte array to the int
union { int szam; uint8_t bytes[2]; } combined_in;
union { int szam; uint8_t bytes[2]; } combined_out;
 
void setup() {
 Serial.begin(9600);
}
 
void loop() {
 combined_in.szam = INT16_MAX;  // dec. values
 combined_out.szam = 0;   
 
 Serial.println(combined_in.szam, DEC);
 
 combined_out.bytes[0] = combined_in.bytes[0];  // copy int values over bytes
 combined_out.bytes[1] = combined_in.bytes[1];
 
 Serial.println(combined_out.szam, DEC);
 delay(10000);
}

Long (int32_t) konvertálása bájt-ba vagy bájt konvertálása Long-ba (int32_t).

(A byte-ok tartalma nyilván értelmezhetetlen lesz, hiszen az int típus kettes komplementerrel lett képezve. Ellenben viszont a byte-strukturájú I²C így továbbítani tudja a tartalmát 4 byte-ban, és a másik oldalon ugyanígy össze kell rakni az LONG-ot a négy byte-ból.

// Example from OB121.com // Vamos Sandor
 
// Convert long (int32_t) to 4-bytes
// and back again
 
long start_val = 0xDEADBEEF;
byte conv[4];
 
void setup() {
 Serial.begin(9600);
}
 
void loop() {
 
Serial.println("for the conversion:");
Serial.println(start_val, HEX);
 
conv[0] = (start_val >> 24);
conv[1] = (start_val >> 16);
conv[2] = (start_val >> 8);
conv[3] = start_val;
Serial.println("Bytes:");
Serial.println(conv[0], HEX);
Serial.println(conv[1], HEX);
Serial.println(conv[2], HEX);
Serial.println(conv[3], HEX);
 
start_val = (conv[0] << 8) | conv[1];
start_val = (start_val << 8) | conv[2];
start_val = (start_val << 8) | conv[3];
 
Serial.println("after the conversion:");
Serial.println(start_val, HEX);
 
delay(10000);
 
}

Word és Double típusú változók konvertálása byte-láncba, majd vissza. A konverzióhoz a legegyszerűbb az Arduino referenciájában nem ismertetett, de azért jól használható union definiciót használni:

// OB121.com példaprogram - Vámos Sándor (2019)
// Az union definició alkalmazása az Arduino-ban
 
// changing the byte array to the word
union { word szo; uint8_t bytes[2]; } combined;
 
// changing the byte array to the word
union { double dupla; uint8_t bytes[4]; } combinedD; 
 
void setup() {
 Serial.begin(9600);
}
 
void loop() {
 combined.szo = 0xABCD;
 combinedD.dupla = 0xDEADBEEF; // cannot displayed
 
 Serial.println(combined.szo, HEX);
 
 combined.bytes[0] = 0x34;
 combined.bytes[1] = 0x12;
 
 combinedD.bytes[0] = 0x11;
 
 Serial.println(combined.szo, HEX);
 
 delay(10000);
}