Ez a dokumentum egy előző változata!


Arduino Projects

Ebben a fejezetben találhatók az OB121 Arduino projektek. Először az alfejezeteket sorolom fel, ezekben az adott témakörök szerint kerültek összeválogatásra a projektek, majd egyszerűen az összes projekt felsorolásra kerül. Ezek a fejezetek természetesen nagyjából hetente változnak, bővülnek.

Projekt neveleírásatags
byte2boolAz Arduino-n egy byte értéke emelkedik ciklusonként eggyel. Amikor eléri a maximumát, túlcsordul, és kezdi elölről a számolást - ezzel legalább nem kell foglalkozni. A byte bitekből áll, ezeknek az értékváltozásait jeleníthetjük meg a Breadboard-ra összerakott kapcsolással. Ez nyolc led-et tartalmaz - nyolc előtét-ellenállással.#kids, #breadboard, #led
Ping - távolságmérésTávolságmérés kalkulációval és serial monitor kijelzéssel#distance, #sonic, #breadboard, #serial_monitor
Távolságmérés SHARP optikai szenzorralTávolságmérés GP2Y0A60SZ(LF) szenzorral, és az eredmény megjelenítése 7 szegmenses kijelzővel.#sajat, #sharp, #distance, #optic, #7-segment
lépcsőzetes időzítésLépcsőzetes időzítés az öntőzőrendszer relészigetének az időzítéséhez.#sajat, #step, #timing #no_delay
DS3231 RTC modul olvasása aka. "pontos idő"Pontos idő olvasása a DS3231 RTC modulból és annak kiírása az IDE monitorra#sajat, #ds3231, #example
Ciklusidő-mérésCiklusidő mérés, eredmény az IDE monitorra#sajat, #cyle_time, #example
LED villogtatás a "millis()" függvény használatávalA "blink" program "delay" helyett "millis()"-zel. Így a várakozási idő a program többi részét nem befolyásolja.#sajat, #millis(), #example
NRF24L01 "simple"NRF24L01 send / receive egyszerű példaprogram#nrf24l01, #example #simple
NRF24L01 "simple"NRF24L01 send / receive egyszerű példaprogram#nrf24l01, #example #simple
Arduino nodeMCU serial communicationArduino nodeMCU soros kommunikáció#serial, #nodemcu #arduino_uno