Automatizálástechnikai szótár A-D

A-Á

Å (angstrom)

Az Ångström a svéd Anders Jonas Ångström után elnevezett hossz-mértékegység. Az Å nem SI mértékegység, átváltása:

1 Å = 100 pm = 0,1 nm = 10−4 μm = 10−7 mm = 10−10 m

A (Amper)

Az elektromos áramerősség SI-egysége, megfelel 1 C / s töltésáramlásnak (C: coulomb), vagy 6,28 * 1018 elektron/s -nek. Használják ezredrészét, milliamper, és milliomod részét, mikroamper. Jele: A. 1 A erősségű az az állandó áram, amelynek hatására két egymástól 1 m távolságban levő, párhuzamos, végtelen hosszúságú és elhanyagolhatóan kicsi, kör keresztmetszetű vezetőre méterenként 2 . 10-7 N (newton) erő hat. Ez az áramerősség abszolút egysége. Nemzetközi meghatározás szerint 1 A erősségű az az áram, amely az ezüst-nitrát vizes oldatából másodpercenként 1,118 mg ezüstöt választ ki.

 

A-GPS

A2DP

AAC

Szabványos veszteséges hangtömörítési formátum.

ABB

ABB  Procontic T200

Ezt a protokollt a Hitachi "H" sorozatú PLC-k kommunikációjához alkalmazták, mára jelentősen elavult. A kommunikáció RS232C (félduplex) alapon zajlik, a telegramm mérete 240 byte, átviteli sebessége 4800 vagy 19200 baud. Maximum 8 párhuzamos csatorna definiálható.

Támogatott PLC-k: ABB "Procontic T200" széria és Hitachi "H" széria

Tulajdonosa: ABB, Hitachi

ABC (Active Body Control)

ABC (Atanasoff Berry Computer)

ABS (Anti Blocking System)

ABS (Anti-lock Braking System)

(blokkolásgátlós fékrendszer) Az ABS alapvető feladata, hogy a kerék minden körülmények között egy meghatározott szlippel (gördülő csúszással) fékeződjön és ne álljon meg. Ha megáll, gördülés nélkül csúszik, akkor oldalirányú erők felvételére képtelen (illetve csak korlátozottan képes) jármű részben vagy teljesen irányíthatatlanná válik.

abszorpció

Napkollektor 1. Egyik anyag elnyelődése egy másik anyagban, pl.gázok oldódása szilárd anyagokban vagy folyadékokban. Ha az oldódást kémiai kötés is kíséri (kémiai abszorpció) a keletkező energia (abszorpciós hő) jelentős lehet.

2. Sugárzott energia átalakulása más energiafajtává, pl. hullámmozgás intenzitásának csökkenése valamely anyagon történő áthaladáskor. Ez történik a napkollektorok esetében is, ahol az elnyelődő sugárzott energia hővé alakul.

abszorpciós tényező

(elnyelési tényező). Viszonyító szám, amely megadja, hogy valamely felület a merőlegesen ráeső sugárzott energia hányad részét nyeli el, ill. alakítja hővé. Pl. az =0.4 azt jelenti, hogy a beeső hang- vagy fényenergia 40% -a hővé alakul. Általában, ha a hangenergia szilárd felületnek ütközik, az energia egy része visszaverődik, egy része pedig az anyagban hangvezetés útján halad tovább, s végül egy részét az anyag elnyeli. Az abszorpciós tényező értéke függ az anyag minőségétől és általában függ a beeső sugárzás frekvenciájától is.

AC(Alternate Current)

A váltakozóáram (de: Wechselstrom) (vagy váltóáram) angol és nemzetközi jelölése (Alternating Current).

ACC (Adaptive Cruise Control)

(Távolságtartó tempomat)

ACK (Acknowledgment)

ActiveX

A Microsoft interaktív technológiáinak gyűjteménye, olyan utasításkészlet, amely objektumok használatát vezérli.

AD konverter

ADA

Az Ada egy strukturált, típusos, blokkszerkezetes, imperatív programozási nyelv, amelyet a Jean Ichbiah (a francia illetőségű CII Honeywell Bull embere) vezette csapat alkotott meg 1977–1983 között. Sokban hasonlít a C illetve C++ nyelvekre, és az egyik legbiztonságosabb a típusokon alapuló programozási nyelvek között.

adapter

Kiegészítő egység vagy segédkészülék, amely valamilyen berendezés sokoldalúbb felhasználását teszi lehetővé.

adat

Véges számú szimbólummal gépi feldolgozásra alkalmas vagy gépi - feldolgozasból - származó információ. Ebben az értelemben digitális. Általánosabban tekintve lehet analóg is, mint például valamely (pl. EKG) berendezés kimenő jele által hordozott információ. Gépi feldolgozásában többnyire ezt is digitalizálják. Adatátvitelben minden továbbításra kerülő információ – adatforrásból származik, akkor is ha valamely gépnek szóló utasítást vagy tartalmaz.

adatátvitel

Adatok továbbítása elektromos - automatizálástechnikában / számítástechnikában jellemzően digitális - jelekkel.

adatátviteli sebesség

Az adatátviteli sebesség a hálózatok egyik legfontosabb paramétere, melynek meghatározása csak elsőre tűnhet egyszerű dolognak. A sebesség nagyban függ

 • az alkalmazott protokolltól, annak beállításaitól (hibaellenőrzés, stop-bitek száma, stb.),
 • a szegmensben található állomások számától, a szegmens hosszától és adatterhelésétől,
 • a vezeték minőségétől
 • a környezeti (pl. indukciós) terheléstől.

A sebesség meghatározására is több metódus létezik, melyek jellemzően azért átfedik egymást, de átszámolásuk már korántsem olyan egyszerű. A leggyakoribb meghatározás az adatráta (bit/s, Kbit/s, Mbit/s, ..).

adatbázis

Az adatbázis azonos minőségű (jellemzőjű), többnyire strukturált adatok összessége, amelyet egy tárolására, lekérdezésére és szerkesztésére alkalmas szoftvereszköz kezel.

adathordozó

Az az eszköz, amelyen az információk rögzíthetőek és tárolhatók.

Az OSI-ISO modell 2. rétege. Ennek az OSI rétegnek az alapvető feladata a hibamentes átvitel biztosítása a szomszéd gépek között, vagyis a hibás, zavart, tetszőlegesen kezdetleges átviteli vonalat hibamentessé transzformálja az összeköttetés fennállása alatt. Az adatokat adatkeretekké (data frame) tördeli, továbbítja, a nyugtát fogadja, hibajavítást és forgalomszabályozást végez. Meghatározza a forgalmazás módját és annak mikéntjét.

adatmoduláció

1. Digitális moduláció, amelynek moduláló jele - adatjel, általában adatjelformálásnak alávetett - alapsávi jel.

2. Adatjelek előállítása; alapsávi jeleké - digitális csatornán, vagy vivőfrekvenciás jeleké - analóg csatornán történő átvitelre. Ez a vivőfrekvenciás jel megfelel annak, amit alapsávi jelekkel végzett digitális modulációval nyerünk, de közvetlenül is előállítható.

adatráta / sávszélesség

Az adatráta a voltaképpen átvitt adatmennyiség jellemzője szemben a sávszálességgel, ami a potenciálisan átvihető adatmennyiséget -például a csatornakapacitást - jellemzi.

Mindkét mérés az egy másodperc alatt átvitt adatmennyiséget határozza meg. Leggyakrabban a bit / s mérés kerül megadásra, ritkábban a Byte / s. A Byte / s és a bit / s között a váltószám nem feltétlenül 8, mert ehhez hozzáadódnak adott esetben a kommunikációs jellemzőkből következő startbitek, stopbitek és paritásbitek, stb..

A kommunikációban leegyszerűsítve a 1 kbit / s = 1000 bit / s és nem 1024 bit / s. A mértékegységek megnevezésekor általában a bit-et kisbetűkkel "bit"-nek kiírva, a byte-ot nagy "B" betűvel szokás jelölni. Egy jellemző meghatározás így:

RS-232 xxx készülék sávszélessége: 230.4 kbit/s - 23.0 kB/s, jellemző adatrátája: 9.6 kbit/s - 960 B/s.

A készülékeknél a sávszélesség csak nagyon ritkán kerül(het) megjelölésre, hiszen a sávszélességet az alkalmazott hálózat határozza meg, az ebből felhasználásra kerülő adatrátát pedig a készülék. 

Bonyolítja a helyzetet, hogy az adatterhelést nem lehet kiszámolni az adatráták összességéből, mert a pillanatnyi terhelést leginkább az alkalmazott protokoll határozza meg. Tapasztalatom szerint adatterhelést csak méréssel lehet meghatározni.

adhézió

Felületek között fellépő vonzó hatás.

adiabata

A gáz p nyomása és V térfogata közötti kapcsolatot ábrázoló görbe a p, V koordinátarendszerben.

ADO (ActiveX Data Object)

Adatbázis programok és adatbázis elérést biztosító objektumok csatolója.

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)

külső USB ADSL modemAz aszimmetrikus digitális előfizetői vonal egy kommunikációs technológia, ami a hagyományos modemeknél gyorsabb digitális adatátvitelt tesz lehetővé a csavart rézérpárú telefonkábelen.

Az ADSL jellemzője a DSL megoldásokon belül, hogy a letöltési és a feltöltési sávszélesség aránya nem egyenlő (vagyis a vonal aszimmetrikus), amely az otthoni felhasználóknak kedvezve a letöltés sebességét helyezi előnybe a feltöltéssel szemben, általában 8:1 arányban.

Az ADSL a kommunikációhoz két frekvenciatartományt használ.

Az első generációs ADSL (annex A)

 • 0 – 4 kHz: PSTN telefon (szűrővel választják el, hogy ne zavarja az adatátvitelt)
 • 25,875 – 138 kHz között feltöltésre
 • 138 – 1104 kHz között letöltésre

használja a rézkábelt.

Ez a két intervallum tovább van bontva 4,3125 kHz-es tartományokra. Csatlakozáskor a modem ellenőrzi, hogy mely tartománynak van olyan jel/zaj értéke, amelyen adatátvitelt lehet folytatni. A telefonközponttól való távolság és a rézkábelen megjelenő zaj hibákat okozhat néhány frekvenciasávon. Ezeket a sávokat keskennyé állítva egy apróbb hiba még nem teszi használhatatlanná a vonalat, csupán az a sáv nem lesz használva, így egy lassabb de még mindig működő vonalat kapunk. Minden egyes sávnak azonos adatátviteli értéke van, ennek a pontos értéke a használt modulációtól függ.

Néhány gyártó ezeket az értékeket kitolva nagyobb frekvenciasávot – ezzel együtt nagyobb sávszélességet – biztosít, ám ez csak akkor használható, ha mind a központban, mind az előfizetőnél azonos gyártójú eszközöket telepítenek.

ADSL standardok:

Standard neve
(Wikipedia linkkel)
Alkalmazott neveLetöltési rátája Feltöltési rátája Piacra dobás időpontja 
ANSI T1.413-1998 Issue 2ADSL8 Mbit/s1.0 Mbit/s1998
ITU G.992.1ADSL (G.DMT)12 Mbit/s1.3 Mbit/s1999-07
ITU G.992.1 Annex AADSL over POTS12 Mbit/s1.3 Mbit/s
ITU G.992.1 Annex BADSL over ISDN12 Mbit/s1.8 Mbit/s
ITU G.992.2ADSL Lite (G.Lite)1.5 Mbit/s0.5 Mbit/s1999-07
ITU G.992.3ADSL212 Mbit/s1.0 Mbit/s2002-07
ITU G.992.3 Annex JADSL212 Mbit/s3.5 Mbit/s
ITU G.992.3 Annex LRE-ADSL25 Mbit/s0.8 Mbit/s
ITU G.992.4splitterless ADSL21.5 Mbit/s0.5 Mbit/s2002-07
ITU G.992.5ADSL2+24 Mbit/s1.0 Mbit/s2003-05
ITU G.992.5 Annex MADSL2+M24 Mbit/s3.5 Mbit/s

ADSL2

Az ADSL2 az ADSL sebességének megnövelése céljából jött létre, az ITU G.992.3/4 szabvány írja le. A korábbi 8 Mbit/s helyett csak egy kicsivel többet, 12 Mbit/s-os maximumot ígér, ezért a telefontársaságok fejlesztéskor inkább az ADSL2+ technológiára frissítenek.

ADSL2+

Az ADSL2+ (szabványos nevén az ITU-T G.992.5) már jelentősebb, 24 Mbit/s-os letöltést, illetve 1 Mbit/s-os (speciális módszerekkel 3,5 Mbit/s-os) feltöltést biztosít, így lehetővé teszi hogy akár egy HDTV szolgáltatást is nyújtsanak egy ADSL2+-al felszerelt telefonvonalon. Egyetlen negatívuma, hogy csak szűk (kb. 2 kilométeren belüli) távolságon érzékelhető a gyorsulás.

ADU (Application Data Unit, Modbus)

(applikációs adategység) A Modbus telegrammoknál alkalmazott telegramm-rész jelölés. Applikációs szempontból magába foglalja az összes adatrészt, így a címet és a CFC-t vagy LFC-t is, a funkciókódon és az adatrészen kívül. Csak ez utóbbi kettőt (funkciókód és adat) a PDU (Protocol Data Unit) foglalja magába.

 {{:wiki:comm:modbus_adu.png|Modbus ADU / PDU} }

AEA (Advanced Encryption Algorithm)

magasszintű titkosítási algoritmus

AEIF (Association Européenne pour l'Interoperabilité)

Brüsszeli székhelyű EU szervezet, melynek célja a vasúttechnikai szabványok átjárhatóvá tétele.

aerométer

Sűrűség mérésére szolgáló hosszúkás, nehezékkel ellátott, belül üres üvegcső, amely annál mélyebben merül a folyadékba, minél kisebb ennek a sűrűsége.

AES (Advanced Encryption Standard)

Magasszintű titkosítási szabvány: Titkosítási, rejtjelezési szabvány, 256 bites kulcs használatával. 2000 októberben tette közzé szabványként a NIST (National Institute of Standards and Technology) a DES és 3DES utódjaként. Fejlesztői - Joan Daemen és Vincent Rijmen - nevei után a szabvány Rijndael-Algorithmus néven is ismert.

AFB (Automatische Fahr- und Bremssteuerung)

(Automatikus hajtás- és fék vezérlés) A vasúttechnikában a vezető irányítása alá rendelt rendszer. A vezető a járművön megválaszthat egy sebességet (Vtarget), az AFB pedig ennek megfelelően összehangolja és vezérli a fékek és a hajtóművek működését.

AFDX (Avionics Full Duplex Switched Ethernet)

Repülőgép fedélzeti kommunikációs protokoll. Az Ethernet bázisra épülő ARINC-Standard 664 alkalmazás a fedélzeti rendszerek közötti kommunikációt biztosítja. A protokollt például az Airbus az A380-on, a Boeing a Boeing 787 Dreamliner-en alkalmazza.

Tulajdonosa: ARINC.

AGP (Accellerated Graphics Port)

AGT (Automatic Guided Transit)

Vezető nélküli, kötöttpályás üzemeltetés.

akkumlátor

1. Olyan galvánelem, amelynek az energia leadása (az akkumlátor kisütése) során fellépő anyagátalakulások megfordíthatók, ha rajta ellenkező irányú áramot vezetünk át (feltöltés). Az akkumlátor a villamos energiát közelítőleg állandó feszültségen szolgáltatja.

2. Az akkumlátor egy regiszter-típus a CPU-n belül, mely az ALU (aritmetikai-logikai egység) eredményeit tárolja. A régi CPU-kban még csak egy akkumlátor volt, mai társaikban már több is fellelhető. PLC-kben is a CPU komolysága határozza meg az akkumlátorok számát.

aktor

Az aktorok a végrehajtó egységek csoportjának a közös neve. A vezérlő jelnek megfelelően valamely cselekményt vagy effektust valósítanak meg. Tágabb értelemben bármely végrehajtó részt is nevezhetünk aktor-nak, például az emberi test esetén az izomzatot.

alaplap

Az alaplap a központi vagy elsődleges áramköri lapkája egy számítógépes rendszernek vagy más összetett elektronikai rendszernek.

ALC (Automatic Level Control)

ALF (Adaptive Forward Lightning)

ALGOL (ALGOrithme Language)

(ALGOrithme Language=Algoritmust leíró nyelv). Műszaki és tudományos számítások megfogalmazására létrehozott, magasszintű programozási nyelv. Az ALGOL nyelvre vonatkozó első javaslat 1958-ban készült el, 1960-ban, 1963-ban és 1968-ban módosították a nyelvet, ezeket rendre Algol60, Algol63 és Algol68 nevekkel ruházták fel.

algoritmus

Valamely feladat megoldásának felbontása elemi műveletek láncolatára. Szerepe elsősorban digitális számítógéppel végzett számítások során jelentős, amikor a feladat megoldását a gép által elvégezhető műveletek láncolatára kell felbontani. Pl. Y=ABCD négytényezős szorzást kéttényezős egymás után következő szorzások sorozatára az alábbiak szerint bonthatjuk fel: Y1=AB; Y2=Y1C; Y=Y2D.

alkalmazási réteg (OSI 7: application layer)

Az OSI-ISO modell 7. rétege. Széles körben igényelt szolgáltatásokat tartalmaz. Pl.: fájlok gépek közötti másolása.

alkáli fémek

A periódusos rendszer első oszlopában szereplő, mindig egy vegyértékű, az oxigénnel nagyon hevesen egyesülő, fehér színű puha fémek.

állapotjelző

Az állapotjelző a termodinamikai rendszernek egy olyan jellemzője, amely csak a rendszer állapotától függ, és nem függ attól, hogyan jutott a rendszer ebbe az állapotba.

Az állapotjelző a rendszer egyensúlyi állapotát írja le. Például a belső energia, az entalpia, entrópia, nyomás és hőmérséklet állapotjelzők, mivel kvantitatíve jellemzik egy termodinamikai rendszer egyensúlyi állapotát. Ugyanakkor a mechanikai munka és a hő nem állapotjelző, mivel kvantitatíve a termodinamikai rendszerek egyensúlyi állapotai közötti átmeneteket írják le.

Allen-Bradley

ALOHA

Norman Abramson fejlesztette ki rádiós üzenetszórásra ezt a technológiát 1970-ben. Minden résztvevő bármikor, véletlenszerűen forgalmazhat, így értelemszerűen magas az ütközések száma. Az ütközéseket a nyugtakeretek hiányából lehet megállapítani. Az ütközött kereteket az adó újra adja. Ezt az eljárást az egyszerű ALOHA (en: pure ALOHA) névvel illetik.

Az ALOHA rendszer 18%-os eredményességgel képes a csatornát kihasználni, ami egy ilyen kaotikus rendszer esetében meglepő teljesítmény.

Az ALOHA rendszer teljesítménye megduplázható, ha az adásokat meghatározott időszeletekben engedélyezzük. Ilyenkor azonban újabb probléma merül fel, a szinkronizálás. A szinkronizálásra megoldás lehet egy központi adó szakaszos szinkron jele, amivel szabályozhatók az idő keretek. Minden szinkronjel után az adó elküldheti csomagját a keret időtartamán belül. Az így működő ALOHA protokollt nevezzük réselt ALOHA (en: Slotted ALOHA) protokollnak. A réselt ALOHA eredményes csatorna kihasználtsága 36.8 %-os.

Az ALOHA protokollokat ma is alkalmazzák a műholdas távközlési rendszerekben, ahol az állomások nem tudnak ütközést figyelni, vagy ahol a késleltetések miatt az ütközésfigyelés nem megfelelő hatásfokú.

ALSN (Автоматическая Локомотивная Сигнализация Непрерывного действия)

(automatikus és folymatos üzemű vasúti jelzésrendszer) . Fővonali vonatbefolyásoló rendszer, melyet elsősorban Litvániában, Észtországban, az orosz föderációban és Fehér-Oroszországban alkalmaznak.

Az ALSN a vezetőállás jelzést és az automatikus fékezést is tartalmazza. Az adatátvitel 50, 25 vagy 75 Hz-en történhet, vagy numerikus kódolással.

általános gázállandó

Az egyesített gáztörvény arányossági tényezője, értéke

R = (8,3143 ± 0,00012) * 103 J*K-1*kmol-1

ALU (Aritmetic Logic Unit)

Aritmetikai - logikai egység. A számítógép központi egységének része, amely aritmetikai és logikai-műveleteket és velük kapcsolatos más műveleteket hajt végre. Rendszerint fixpontos bináris összeadóból, komplementálóból, léptető regiszterből és logikai műveleteket végző részből áll.

alumina

(alumínium-trioxid, Al2O3). Kitűnő hőállóságú szigetelőanyag, elektroncsövek fűtőszálainak szigetelőbevonata. Nagytisztaságú alumina porból készül, amit színtereléssel rögzítenek a wolfram fűtőszájhoz vagy fűtőspirálhoz. A mesterségesen előállított alumina a műkorund.

AMA (Active Member Address)

Lásd: piconet

amalgám

A higanyt is tartalmazó folyékony és szilárd ötvözetek közös neve. Majdnem minden fém képez amalgámot, néhányat (pl. vas, mangán) kivéve.

AMD (Advanced Micro Devices)

AMI (Alternierende Puls Modulation)

(Vonali kódolás) Kommunikációs három állású jelkialakítási szabály, mely szerint 0 esetén 0 marad a kimenő jel, míg 1 esetén rendre váltakozva egyszer 1, egyszer pedig -1 lesz az.

forrás
AMIAMI (NRZ)

AMI kódolás példa

amplitúdó

Egy jel erősségét kifejező szám. Megadható feszültségre, áramerősségre és teljesítményre egyaránt. Oszcilloszkópon a jel csúcsa az amplitúdó mértékének kifejezője.

analóg-digitális átalakító

(AD konverter) A digitális jelátvitel előnyei miatt alkalmazott áramkör. Az analóg jelből az áramkör meghatározott rövid időközönként mintát vesz és annak nagyságát bináris számokkal, fejezi ki, azaz digitalizálja. Minél rövidebb a mintavételi időtartam, annál pontosabb, élethűbb az átalakítás.

anemométer

Szélsebesség mérésére szolgáló eszköz.

aneroid barométer

A légnyomás mérésére szolgáló berendezés. Fő része egy légritkított fémdoboz, amely a légnyomás nagyságától függően deformálódik.

anód

Egyes villamos berendezések (galvánelemek, elektroncsövek, elektrolizáló berendezések) pozitív potenciálú elektródája.

anomália

Egy meghatározott szabálytól való eltérés.

anonymous FTP

ANP (Analytic Network Process)

ANS (Adaptive Network Security)

ANSI (American National Standards Institute)

Az Amerikai Nemzeti Szabványügyi Hivatal, az Egyesült Államok önkéntes szabványokat koordináló hivatala.

ANSI C

ANSI C++

antivalencia

1. A logikai algebrában a "kizáró vagy" relációnak megfelelő művelet. A művelet eredménye (C) akkor igaz, ha a művelettel összekapcsolt két esemény (A és B) közül csak az egyik igaz. Jelölése: C= A= B. A művelet kiterjeszthető kettőnél több eseményre is.

2. Automatizálástechnikában a magasabb biztonsági követelményeknek megfelelő eljárás, amikor két, független csatornán beérkező jelet generál a szenzor, vagy a mérés. Ezeket legalább két, eltérő alegységhez vagy PLC-hez tartozó kártya fogadja. A két jel egyike a másik jel negált tartalmát hozdozza, így ha a két csatornán azonos jel érkezik egy kapcsolási felügyeleti időt meghaladóan, az plauzibilitási hibát eredményez.

ANY

Változótípus, mellyel összefüggő adatmezők definiálhatók. A Simatic S7 esetén az alábbi módon alkalmazható:

p# [kezdőcím BYTE.BIT] [Adattípus] [Ismétlési faktor]

Anybus

Ez - nevének némileg ellentmondva - nem egy valódi busz, hanem csatolófelület sok, a listában is szereplő terepi busz felé a beágyazott kártyáról.

Tulajdonosa: hms

API (Application Programmer Interface)

Az alkalmazásprogramozási felület vagy alkalmazásprogramozási interfész egy program vagy rendszerprogram azon eljárásainak (szolgáltatásainak) és azok használatának dokumentációja, amelyet más programok felhasználhatnak. Egy nyilvános API segítségével lehetséges egy programrendszer szolgáltatásait használni anélkül, hogy annak belső működését ismerni kellene.

Az API általában nem kötődik programozási nyelvhez: bármilyen programnyelvből lehetséges azok meghívása, amennyiben a megfelelő paramétereket a hívás biztosítja, és képes lekezelni az esetleges eredményt.

APL (A Programming Language)

Az APL egy értelmező programnyelv, melynek szintaxisa főleg szimbólumokból áll. A nyelvet a '60-as években fejlesztették ki az IBM-nél, mára már a feledés jótékony homályába merült.

APM (Alternierende Puls Modulation)

Ez egy jelátviteli eljárás. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy két, egymást követő impulzust eltérő polaritással kell kiadni, hasonlóan, mint az AMI esetén. Olyan buszok (pl. AS-i) alkalmazzák, melyek a jelvezetéken (is) végeznek tápellátást. Jellemzően Manchester vagy Manchester-II kódolással szokták kiegészíteni, hogy tényleg rendesen "pulzáljon".

Alternierende Puls Modulation }

APO (Application Process Object)

APT (Advanced Passenger Train)

apostilb

A fénysűrűség egyik egysége, értéke

1 asb = 1 / Pi * cd * m-2.

A mértékegység 1978 óta nem hivatalos, az SI rendszerben a cd/m² váltotta le, átváltása:

3,14 asb = 1 cd/m²

applet

Web-lapokba ágyazható JAVA nyelven írt program.

applikáció

Önálló program, ami a megadott műveletek végrehajtására alkalmas.

applikátor

Radioaktív anyagot tartalmazó eszköz, melyet gyógyítás céljára alkalmaznak.

APU (Aritmetic Processing Unit)

Koprocesszor, amely a lebegőpontos műveletek gyors elvégzésére képes. Erre elsősorban nagy számítási igényű, grafikus rendszerekben van szükség.

AR (Application Relation)

arbitráció

Ez az eljárás (en: arbitration, hu: döntőbíráskodás) a CSMA/CR közeghozzáférési eljárás része. Feladata eldönteni, hogy melyik állomás (node) forgalmazhat. Az eljárás akkor élesedik, amikor több állomás nagyjából egyszerre kezd adni. A CSMA/CR egyidejűleg csak egy állomásnak engedi meg a forgalmazást, de ehhez meg kell tudni állapítani, hogy melyiküknek magasabb a prioritása (alacsonyabb az Identifier értéke). Többek között a CAN-busz alkalmazza ezt a közeghozzáférést.

can bus arbitration
A fenti esetben 3 versenyző (node) kezd vetélkedni az adás jogáért. Az SOF (start of frame) után mindhárom egyidejűleg kezdi adni a saját azonosító kódját, és figyelik, hogy mi történik a buszon. Ha bármelyikük 0-t ad, az domináns adásnak számít, azaz elnyomja a többiek recesszív "1"-es értékét. Először a node 2 adja fel a meccset az 5. azonosító bitnél, mert a saját recesszív értékével szemben a buszon egy domináns jelet lát, így innen visszalép, csak hallgatózik a továbbiakban. A node 1 a 2. bitnél dobja be a törölközőt, mert a buszról visszaolvasott információk szerint a node 3 itt is le tudta húzni a buszon a jelszintet, azaz magasabb prioritást bírt produkálni. Tapsoljuk meg a győztes node 3-at, megkapta az adás jogát.

ARCnet

Az ARCnet-et 1977-ben jelentette meg a Datapoint Corporation. Tőlük vette át az SMC, saját lapkakészletet tervezve hozzá. Már nem olyan népszerű, mint korábban, ma az Ethernet és a Token Ring is elterjedtebb nála. Ennek egyik oka az, hogy alacsony, 2,5
Mbit/s-os átviteli sebességgel rendelkezik, amelyet más hálózatok ma már komoly mértékben túlszárnyalnak.

A tervbevett gyorsabb ARCnet (az ARCnetPlus) pedig az igéret ellenére nem született meg. Az ARCnet mégis sokoldalú, rugalmasan bővíthető hálózat, minden hordozón működtethető, továbbá a busz és a csillag topológiát egyaránt támogatja, akár egy hálózaton belül is. Jellemző részei a csillag középpontjában levő hub. Ez lehet aktív, ekkor erősíti is a jelet, vagy passzív, ez esetben csak illesztésre szolgál. Valamennyi, a hálózat méretére vonatkozó megkötés abból a követelményből ered, hogy bármely két állomás közötti jelterjedési időnek 0,031 s-nél rövidebbnek kell lenni. A csillag struktúra például úgy is bővíthető, hogy az ARCnet buszos hálózatát a hub egyik csatlakozójára rákötjük, s így az a csillag egyik ágává válik. Az ARCnet szintén vezérjel-továbbításos hálózat, a vezérjel egy logikai gyűrűben kering.

Tulajdonosa: Datapoint Corporation / SMC

ardométer

Összetett sugárzás mérésére alkalmas, fotocellával működő pirométer.

ARINC (Aeronautical Radio Incorporated)

ARINC logo Az 1929-ben alapított annapolis-i (Maryland, USA) cég neve mára az egységes repülőgép fedélzeti rendszert jelenti. Az eltérő belső kommikációjú rendszerek külső kommunikációját a gyártók az adott gépen megjelölt ARINC standard-nak feleltetik meg, és ezen keresztül tudnak az alrendszerek kommunikálni egymással. A legújabb kiadott protokoll az ARINC 664, melynek az Ethernetre aplikált változatát AFDX névvel dobták a piacra. Jellemző a szabvány gyártófüggetlenségére, hogy mind a Boeing (AFDX: Boeing 787), mind az Airbus (AFDX: A380) alkalmazza a repülőgépein. Az ARINC cégnek az USA-ban az IEEE konzorciummal megegyező státusza van. A cégnek 2006-ban 3200 dolgozója volt 104 országban, és az éves forgalma meghaladta a 919 millió USD-t.

Az ARINC szabványok egy kivonatos listája:

 • ARINC 404: A repülőgépek felépítésének a specifikációja
 • ARINC 424: Programozási adatformák az Auto-pilótához és a navigációs rendszerekhez
 • ARINC 429: klasszikus adatbusz kereskedelmi repülőgépekhez
 • ARINC 485: Adatkommunikáció RS-485 alkalmazásával
 • ARINC 575: Adatformátumok az ARINC 424-hez
 • ARINC 613: Ada az Avionik-rendszerekben
 • ARINC 615: Adat-aktualizálás a fedélzeti rendszereknél
 • ARINC 629: civil-repülőgépek adatbusza (Boeing 777), az ARINC 429 továbbfejlesztése
 • ARINC 653: Avionics Application Software Standard
 • ARINC 661: Glascockpit-kijelzők implementációja
 • ARINC 664: AFDX fedélzeti Ethernet-protokoll
 • ARINC 708: Meterológiai radarrendszerek
 • ARINC 717: Repülési adatok kijelzőinek adatbusza
 • ARINC 763: Network Server
 • ARINC 812: Galley Systems (fedélzeti konyha)
 • ARINC 825: CAN -bázisú Boeing és Airbus adatbusz
 • ARINC 826: Software Loader

ARINC-424

Az ARINC-424 egy navigációs adatok átvitelére és cseréjére kifejlesztett digitális adatforma. Az adatcsere résztvevői általában: légtér felügyelet - szolgáltató (provider) - eszköz.

A protokollt az Aeronautical Radio Incorporated (ARINC) fejlesztette ki és tulajdonolja - a gyártóknak tőlük kell megvásárolniuk az alkalmazás jogát. Az utolsó változatnak (ARINC 424-19) a verziószáma a 19, 2008-ban adták ki.

A protokoll 132 bájtnyi információt továbbít rekordonként, az alábbi tartalommal: waypoints, navaids, airways, STAR, SID.

Tulajdonosa: ARINC.

ARINC-429

Az ARINC 429 egy repülőgép adatbusz standard, melyet a '70-es években feljesztettek ki, és a '80-as években csaknem minden kereskedelmi repülőgépen alkalmazták. Ma már a kereskedelmi nagygépekből kikopott, de a kis- és sportrepülőgépekben még a mai napig gyakran felbukkan az un. Light változata.

A szabvány a kommunikáció két típusát definiálja:

 • A nagy-sebességű (Highspeed) 100 kbit / sec átvitelt biztosít, maximum 5%-os sebesség-toleranciával
 • Az alacsony-sebességű (Lowspeed) átvitelt a 12,5 kbit / sec jellemzi, 10%-os toleranciával

Alapvetően az ARINC-429 leginkább az RS-422-höz hasonlít, de a két jelszint helyett hármat alkalmaz, így a jelátvitelhez a -10V, 0V, +10V-os feszültségértékeket használja, RZ kódolással.

Tulajdonosa: ARINC.

ARINC-629

Boeing 777 Az ARINC-429 protokoll egyik utódja a speciálisan a Boeing 777 számára ARINC által specifikált és a Boeing által fejlesztett ARINC-629. Ez a protokoll 120 terminál hálózatba szervezését teszi lehetővé 2 Mbps sebességgel. Az adatátvitel rézvezetéken vagy optikai szálon valósítható meg. A specifikáció két protokoll alkalmazását teszi lehetővé:

 • alap (basic protocol): 3 idő-intervallumban - periodikusan (transmitting, sync gap, terminal gap) forgalmaz
 • kombinált (conbined protocol): az alap protokol átvitelén felül nem periodikus adatokat is forgalmaz. Három szinet tartalmaz - a Level 2 és 3 egyidejűleg nem alkalmazható:
  • Level 1: a periodikus adatok (basic protocol) forgalmazása
  • Level 2:  rövidebb, nem periodikus adatok cseréje a ciklusidőn belül
  • Level 3: hosszabb, nem periodikus adatok átvitele több cikluson keresztül

Tulajdonosa: ARINC.

árnyékolás

Valamely berendezés (műszer, vezeték, ..) védelme külső elektromos, mágneses, elektromágneses tér zavaró hatásával szemben.

ARP (Address Resolution Protocol)

Magyarul: címfeloldási protokoll. Jellemzően az Ethernet hálózatokon elterjedt protokoll célja a logikai IPv4 címekhez tartozó MAC fizikai címek felderítése (Az IPv6 címekhez már az NDP protokoll alkalmazandó). Erre azért van szükség, mert míg az IP címek szabadon változtathatók, a MAC címek ROM-ból kerülnek kiolvasásra minden egységben - ezért ezek jellemzően egyedi azonosítók. Amikor egy egység egy másikkal akar forgalmazni, első körben ki kell derítenie annak a MAC-címét. Ennek menetét (és az ARP célját) egy példán keresztül szemléltetem.

A példa szerint a 192.168.1.11 IP című PC-mről szeretném elérni a 192.168.1.37 című PLC-t.

 

^lépés^angolul (röviden)^magyarul (bővebben)|

1 ARP cache checkedA PC megvizsgálja az ARP-gyorsítótárat, hogy nem lelhető-e véletlenül ott a célálomás címe (ezzel az egész itt következő eljárást megspórolva magának). De nem, ráfaragott.
2 ARP send a requestA PC egy broadcast ARP telegrammot küld a hálózaton lógó összes egységnek, megkörözve benne  a "192.168.1.37" IP cím pillanatnyi tulajdonosát.
3 ARP entry is added to cacheAz összes állomás - jó esetben egy kivételével - eldobja a telegrammot, mivel az nem az ő IP címére kérdezett rá. A lenti PLC, mielőtt válaszolna, biztos, ami biztos alapon (lehet, hogy később még forgalmaznia kell ide) lementi a saját ARP gyorsítótárába a PC MAC címét és az annak megfelelő IP címet.
4 ARP send replyMost már mehet a válasz a PC-nek, hogy megtalálta a partnerét. A telegram tartalmazza a PLC MAC címét (00.0e.cf.00.11.22).
5 ARP entry is added to cacheA PC is rögzíti az ARP-gyorsítótárba a PLC elérhetőségét.

Az ARP-t az RFC 826 definiálja.

ARPA – ARPANET

Az Internet kisebb kiterjedésű számítógépes hálózatok (LAN-ok) összekapcsolásából álló globális számítógépes rendszer. A rendszer alapjait a hatvanas évek elején az USA-ban alakították ki a Védelmi Minisztérium támogatásával indított az ARPA (Advanced Research Project Agency: Fejlett Kutatásokat Kezelő Ügynökség) kutatási program keretében, ezért kezdetben a neve ARPANET volt.

Azt vizsgálták, hogy milyen módon valósítható meg az egymástól távol lévő számítógépeken keresztül történő adattovábbítás. A cél egy olyan kommunikációs rendszer kialakítása volt, amely akkor is tovább működik ha egy-egy része valamilyen ok - például atomcsapás - miatt kiesik. Az adatok átvitelére már ekkor a csomagkapcsolt átvitelt használták. Ebből a rendszerből fejlődött ki az Internet.

ARRAY

(tömb) Az ARRAY-jel tömböt lehet definiálni, ennek szabályai az Simatic S7 esetén:

A tömb maximum 6 dimmenziós lehet, és csak egy változótípust tartalmazhat.  Az alábbi paraméter típusokat NEM tartalmazhatja: TIMER, COUNTER, BLOCK_FB, BLOCK_FC, BLOCK_DB, BLOCK_SDB, POINTER, ANY.

Az ARRAY indexe nem eshet kívül az alábbi tartományon: -32768 - +32767.

A típus nem dinamikus, és legalább két elemet kell, hogy tartalmazzon. Minden dimmenzió két határértékkel definiálható, pl: ARRAY [a1..a2]. A két határérték lehet negatív, pozitív érték vagy nulla, de az a2-nek mindenképpen nagyobbnak kell lennie, mint az a1-nek. Erre néhány példa:

Egy dimmenziós tömb: ARRAY [-10..-1]

Három dimmenziós tömb: ARRAY [1..12, 0..1, -5..-2]

AS (Authentication Server)

hitelesítő szerver

AS511

S5-AS511 Az AS511 a Simatic S5 sorozat programozói protokollja és portja - azaz a PG-ről (Programmiergerät : Programozói gép) a programot ezen a porton keresztül a legegyszerűbb letölteni / felügyelni. A Simatic S7 esetén ezt a szerepet az PPI / MPI tölti be.

A fizikai adatátvitel egy TTY / 20 mA felületen történik. A 20 mA jelszint a "0", az alacsony jelszint az "1" tartalmat viszi át, az átvitel full-duplex. Az adatátviteli sebesség 9600 baud, az áthidalható távolság maximum 1000 méter. A Siemens jó ideig mélyen rejtegette a protokoll leírását, a hozzá való hardvert pedig aranyárban vesztegette, de mára a neten több helyről is megrendelhető az átalakító, melyre a PG oldalról USB / Ethernet is csatlakoztatható.

Tulajdonosa: Siemens

AS-i (Actor-Sensor interface)

Az AS-i egy széles körben elterjedt terepi busz, gyakorlatilag standardnak tekinthető. A busz főleg az aktorok és szenzorok jelkezelésére lett létrehozva, ebből következően egy szegmens egyszerre csak egy master állomást tartalmazhat, ez végzi a lekérdezéseket. Az AS-i 1999-től az EN 50295 és IEC 62026-2 normáknak felel meg.

Az AS-i buszon a master egység polling eljárást alkalmazva végzi a slave egységek lekérdezését illetve az aktoroknak a jelkiadást. Egy telegram 4 bit-nyi adatot tartalmaz. Minden slave egységnek egyedi cím adható egy címzőegység segítségével, vagy a master-en keresztül. A slave-ek száma típusfüggő (lásd AS-i verziók), de maximum 62 lehet. Az egységek címzése eredetileg 5 biten történik, így a hálózaton maximum 31 cím adható ki. A bővített címzéssel (erweiterten Adressmode) a megcímezhető állomások száma 62-re emelhető, de erre a címzésre a hálózat minden résztvevőjének alkalmasnak kell lennie. A 0. cím a gyári beállítás, ezzel jelzi a többi résztvevő felé, hogy még nem rendelkezik egyedi címmel. 

A hálózatot egy speciális vezetékből lehet kiépíteni, melyre az egységek viszonylag egyszerűen csatlakoztathatók. Az egyszerű, sárga vezeték a kisebb fogyasztású egységek tápellátását képes biztosítani (24-30 V-), a fekete vezeték a nagyobb áramfelvételű (pl. szelepszigetek) megtáplálását képes biztosítani (24 V-). A piros vezetékkel a 230 V-os, de kisebb áramfelvételű egységek tápellátása biztosítható.

A jelátvitel Manchester-II -re alapozott APM (Alternierende Puls Modulation) kódolással történik.

Tulajdonosa: Siemens, Pepperl+Fuchs

ASC (Anti Slide Control)

ASCB (Avionics Standard Communications Bus)

Nagy sebességű, kétirányú repüléstechnikai adat-busz.

ASCII kód

Az ASCII (en: American Standard Code for Information Interchange) egy karakterkészlet és karakterkódolási szabvány, amely a latin ábécén alapul és az angol nyelvben és sok nyugat-európai nyelvben használatos betűket tartalmazza. Leggyakoribb felhasználása a számítógépeken illetve szövegeket kezelő egyszerű eszközökön használt szövegek reprezentációja. Az Unicode 32-től 126-ig (hex: 0020-007E) tartó szakasza, a latin ábécé betűit és a fontosabb írásjeleket tartalmazza.

A kódrendszer 128 karakterhelyet tartalmaz. Az első 32 karakter (0–31), valamint a 127 kódú karakter úgynevezett vezérlőkódokat tartalmaz.

kód …0…1…2…3…4…5…6…7…8…9…A…B…C…D…E…F
0…NULSOHSTXETXEOTENQACKBELBSHTLFVTFFCRSOSI
1…DLEDC1DC2DC3DC4NAKSYNETBCANEMSUBESCFSGSRSUS
2…SP!"#$%&'()*+,-./
3…0123456789:;<=>?
4…@ABCDEFGHIJKLMNO
5…PQRSTUVWXYZ[\]^_
6…`abcdefghijklmno
7…pqrstuvwxyz{|}~DEL

ASE (Application Service Entity)

ASFA (Anuncio de Señales y Frenado Automático)

Spanyol vonatbefolyásoló rendszer, magyar fordítása: Jelzések és automatikus fékezés. A rendszer a pontszerű befolyásoló rendszerek csoportjába tartozik, a jelzésfeladást és a fékfelügyeletet pontzserűen valósítja meg.

ASHRE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers)

ASIC (Application-Specific Integrated Circuit)

(alkalmazás specifikus IC)

Asimov’s three laws of robotics

ASP (Active Server Page)

Az ASP az Active Server Pages (aktív kiszolgálói oldalak) rövidítése, a Microsoft dinamikus weboldalak generálására alkalmas szerveroldali keretrendszere. Szintaktikája a Visual Basic-ére hasonlít, kimenete pedig nem teljesen HTML-alapú (vannak benne VB Script-es elemek is).

Az ASP 1996-ban jelent meg, majd 2002-ben a .NET keretrendszer megjelenésével az ASP.NET váltotta fel.

ASM (Algorithmic State Machine)

asszembler nyelv

Gépre orientált szimbolikus programozási nyelv. A gépre orientált meghatározás azt jelenti, hogy az asszembler nyelv függ a számítógép felépítésétől, utasításrendszerétől. Az asszembler nyelv utasításai hasonló szerkezetűek a gépi nyelv utasításaihoz, vagy azokkal megegyező szerkezetűek. A műveleti kódot és a címeket nem kódolt formában adják meg, hanem az elvégzendő műveletet egy könnyen megjegyezhető, a művelet szavaiból képzett szimbolikus név jelzi. A címek kijelölésére a programozó szimbólumokat választhat, melyek értékét az asszembler nyelv fordítóprogramja határozza meg.

aszinkron

1. A digitális jelekkel folytatott információcsere aszinkron két egység között, ha nem tartalmaz szinkronozást a két végberendezés óráinak egyeztetésére. Ilyen eljárás a start-stop jelátvitel, amelyben a jelre vonatkozó megkötések (sebesség, formátum) betartása külön eljárás nélkül is biztosítja a végberendezések együttműködését.

2. Egy berendezés működése aszinkron, ha állapotváltozásai nem előre megadott ritmusban, valamely órajellel szinkron történnek, hanem külső vagy belső állapotok bekövetkezésének hatására, például egy előző működési fázis befejezését jelentő jel következtében. Ilyen eljárást alkalmaznak adatfeldolgozó berendezések (adatfeldolgozás) és adatvégberendezések összekapcsolása esetén, amikor időzítő órajelek helyett készenléti jelekkel végzik a vezérléseket, például adathordozók leolvasásánál, adathordozóra rögzítésben stb.

Lásd: aszinkron adatátvitel

at

A nyomás egyik - ma már nem hivatalos - mértékegységének, a technikai atmoszférának a jele.

1 at = 98066,5 Pa (= 1 kp / cm2).

ata

A műszaki gyakorlatban az at helyett használatos jelölés, ha un. abszolút nyomásról, nem pedig túlnyomásról (→ att) van szó.

ATB (Automatische treinbeïnvloeding)

Hollandiában 1962 január 8.-án történt, Harmelen-nál egy súlyos vasúti baleset, ahol a sűrű ködben egy gyorsvonat és egy személyvonat ütközött össze. A balesetnek 91 halálos áldozata volt, és ezt követően tették kötelezővé Hollandiában is a vonatbefolyásoló rendszer alkalmazását. A holland rendszer vonalszerű működésű, és két generációs:

 • ATB-EG (ATB Eerste Generatie)
 • ATB-NG (ATB Nieuwe Generatie)

A vasúti alkalmazáson kívül például az amszerdami Metro is ATB-vel került kiépítésre.

A klasszikus ATB-EG (Eerste Generatie) rendszer a minimum 75 Hz-es váltóáramot a sínre vezeti, és a járművek innen, antennával vett, és dekódolt jeleket a vezetőnek kijelzik. A percenkénti impulzusok száma adja meg a maximális sebesség rátáját, az alábbi táblázat szerint:

Kód (percenkénti impulzus) engedélyezett sebesség kijezés a
vezető felé
nincs40 km/h
22060 km/h 6
18080 km/h 8
120130 km/h 13
96a szakaszon engedélyzett maximális sebesség
(max. 140 km/h)
75ATB üzemen kívül BD

Az ATB alkalmazása a munkagépek és múzeumvonatok számára is kötelező, de ezek számára létezik egy hordozható kivitelű, "könnyített" ATB-E rendszer. A klasszikus ATB 40 km/h sebesség alatt inakív, és jelzésmeghaladás esetén sem oldja ki a vészféket. Az ATB-VV (Verbeterde Versie: javított verzió) esetén a jelzéseket 120, 30 és 3 méterrel balízok előzik meg, melyek pontszerű alkalmazásként "kipótolják" az alap-ATB-EG hiányosságát.

Az ATB-NG (Nieuwe Generatie –új generáció) csak néhány vonalon került telepítésre. A vonat az információkat a sinek között (iránymeghatározás miatt) excentrikusan elhelyezett balízokról olvassa antennával. A rendszer az ATB-EG felé kompatibilis. Az adatforgalmazás 100 kHz +/- 10 kHz -en, frekvenciamodulációval történik, az átviteli sebesség 25 kbs, a telegrammok nettó hossza 119 bit.

A vonat által kiadott információk: vonathossz, maximális sebesség, fékjellemzők

A vonatvezető felé kijelzett információk: maximális sebesség, célsebesség, céltávolság és fékezési görbe.

Felügyelt paraméterek: szakasz-sebesség, lassújelek, állás-pontok, dinamikus fékezési profil.

ATEX (Atmosphère explosible)

Az ATEX (fr: Atmosphère explosible de: explosionsgefährdeten Bereichen en: explosive atmosphere) az "Ex" betűpárral a robbanásbiztos berendezéseket jelölik, melyek az ATEX irányelv besorolása alá esnek. Az ATEX minősítést bevizsgálás után adhat ki a gyártó a berendezéseire ilyen minősítést.

atm

A fizikai atmoszféra - ma már nem használatos - jele.

Értéke 1 atm = 101 325 Pa.

ATM (Asynchronous Transfer Mode)

(aszinkron adattovábbítási mód) Szabványosított aszinkron multiplexelési és kapcsolási technológia, Gigabit/s átviteli sebességű, kis késleltetésű hálózati információ továbbításra (53 bájtos csomagok, 5 bájt fej, 48 bájt adat).

ATM (automated teller machine)

(bankjegykiadó automata) Számítógépesített önkiszolgáló eszköz, mely a megfelelő kártya és PIN-kód használatával alkalmas a a kártyához rendelt számláról való pénzfelvételre, és egyéb banki szolgáltatások igénybevételére.

ATP (Automatic Train Protection)

Azoknak a vonatbiztonsági rendszereknek az összefoglaló neve, melyek által a vonatvezető - a gyorsítást kivéve - manuálisan felügyelheti az utazási sebességet.

 

AUI csatlakozó

Az AUI (en: Attachment Unit Interface) 15 polusú D-Sub csatlakozó, melyet a ma már kissé elavult 10Base-T Ethernet-hez alkalmaztak.

Lásd: csatlakozó típusok

 

AVR (Automatikus vonatbefolyásoló rendszer)

 

AWL (Anweisungsliste)

Az AWL angol megfelelője az STL (Statement list). Az AWL a Simatic S7 fejlesztő rendszer legalacsonyabb szintű, alap fejlesztő programozási nyelve. Szerkezete leginkább a PC-s környezetbeli asszembler (en: assembly) nyelvre hasonlít. A magasabb szintű S7 nyelvek, például a pascal-szerű SCL, vagy az SCL-re épülő chart jellegű CFC a programokat - beépített fordítóprogramok segítségével - első lépésben AWL-be forgatja be, és csak ezt követően tölti le (ajánlja letöltésre) a PLC-re.

AWS (Automatic Warning System)

(Automatikus figyelmeztető rendszer) 1956-ban, Nagy Britániában bevezetett vonatbefolyásoló rendszer. 1992-ben nagyjából 1100 kilométernyi British Rail pályán került alkalmazásra.

axis

tengely

B

B&R

BA (Brake Assist)

(Vészfék-asszisztens)

BACC (Blocco automatico a correnti codificate)

(áram-kódolt automatikus blokkoló rendszer) Az olasz FS pályáin alkalmazott vonatbefolyásoló rendszer, mely 200 km/h feletti felügyeletet is lehetővé tesz.

backbone

gerincvezeték

backdoor

hátsó ajtó

backup

mentés

BACnet (Building Automation and Control networking protocol)

BACnet logo A BACnet egy norma, amit az ASHRE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) hozott létre, és az európai Norma-grémium átvette azt. A protokoll - nevének megfelelően - főleg az épületautomatizálás terén hódít(ott).

Tulajdonosa: ASHRE

balíz

balise (de: Balise) A francia eredetű baliser szó eredeti jelentése: címke. A balíz egy, a vasúttechnikában alkalmazott berendezés, az un. pontszerű vonatbefolyásoló rendszerek egyik fontos eleme. A sínek közé kerül telepítésre, és jeladóként a felette elhaladó vonatnak sugároz információkat, melyeket a vonaton elhelyezett vevőkészülék - a BTM (Balise Transmission Module) fog fel.

A balízok változó és nem változó információkat is tartalmazhatnak. A vonatra feladott változó jeleket vezetéken keresztül kaphatja az egység.

Áramellátásuk lehet aktív és passzív. Aktív esetben vezetékről történik a tápellátás, paszív esetben az elhaladó vonat antennája indukciós eljárással tölti fel az egység akkumlátorát, miközben forgalmaz.

A balízok - az alkalmazott vonatbefolyásoló rendszer előírásainak megfelelően - csoportokba szervezhetők.

A balízok felhasználásának módja nyitott, minden ország a saját előírásainak megfelelően integrálja az egységeket az alkalmazott vonatbefolyásoló rendszerbe. Ez alól kivétel az un. Eurobalise, melyet az ETCS definiál.

Balluff

bandwith

BatiBUS

BatiBUS logo Mára már elavult épületautomatizálástechnikai busz, az EIB-ből, BatiBUS-ból és az EHSP-ből lett a KNX összegyúrva.

barit

BaSO4, bárium-szulfát. Vízben nagyon rosszil oldódó, szilárd, fehér anyag. Sugárzásnak kitéve csak kis mértékben válik rádioaktívvá.

barométer

barométer Légnyomás mérésére szolgáló műszer.

base station

bázisállomás

BASIC

Baud

Adatátviteli sebesség egysége. Egy baud megfelel egy elemnek, vagy impulzusnak. a másodpercenként átvitt elemek száma a baud sebesség.

Baudráta

Az adatrátával szemben a baudráta (en: baudrate) a jelarány mértékét határozza meg, azaz, egy másodperc alatt hány baud-ot, azaz modulált jelet továbbít a vezeték. A ráta névadója Émile Baud, a Baud-kód kidolgozója. A baud ráta fontos tulajdonsága, hogy 1 baud hány bitből áll össze.

Amennyiben 1 baud 1 bit, akkor a baudráta és az adatráta megegyezik (1 baud = 1 bit/s). Modemek esetén az un. kvadratúra amplitúdómodulációnak köszönhetőn egy baud információ 4 bit adatból áll össze, így (1 baud = 4 bit/s). A baudráta meghatározás jellemzően a modem-kor letűntével szintén parkolópályára került.

Lásd: baudrate

Baume-féle skála

Főleg az iparban használatos, önkényes, a folyadék sűrűségét fokokban megadó skála.

Baumer electric

baustein

Baustein Magyarra ezt a szót építőkövekként lehet(ne) fordítani, de ebből mindenki valami építészeti fogalomra asszociálna itthon. Az angol block kifejezés se sokkal szerencsésebb, mint a német eredeti, így maradok ennél (ha önnek van jobb ötlete, ragadjon billentyűzetet nyugodtan).

A Baustein-ok a program építőelemei, a PC-s fájlok analógiájára ez alatt is többféle funkciójú és tartalmú állomány értendő.

A baustein-ok fogalmába tartozó objektumok a Simatic környezetben
Bausteinjelölése (pl.)jellemzése
OB OB1A szervező (Organisations-) Baustein-ok tartalmazzák a főprogramot, innen kerülnek meghívásra a program további részei. A legfontosabb - és legalapvetőbb - az OB1.
Innen hívható Baustein-ok: FB, FC, SFB, SFC.
DB DB10Az adat Baustein-ok (Datenbaustein) adatokat tartalmaznak, melyeknek a struktúrája alapvetően kötetlen. Két változatuk létezik, a global és az instanz. Az istanz DB-k jellemzően valamely FB-hez vannak hozzárendelve.
FC FC11A funkció programot tartalmazhat, mely paraméterekkel is felhívható, és kilépési paramétereket is tartalmazhat. Hívása OB-ből, FC-ből vagy FB-ből történhet.
Belső, lokális változói minden híváskor újra inicializálásra kerülnek.
FB FB12Működése megegyezik az FC-vel, azzal a külömbséggel, hogy kétféle kokális változót is tartalmazhat. Lehet olyan változója, mint az FC-nél, hogy minden híváskor újra inicializálandó, és van olyan változótípusa, ami értéktartó.
Ezt egy hozzárendelt (instant) DB-vel éri el, ahová minden futás után menti az adott változókat, és ismételt hívás esetén innen tölti be azokat.
Paraméterek átvátelére és átadására ugyanúgy alkalmas, mint az FC.
SFC SFC12Zárolt rendszer FC (Systemfunction), mely adott célból hívható és paraméterezhető, de a kódja nem tekinthető meg (ergo nem is változtatható). A rendszerkönyvtárból hívható le.
SFB SFB22Megegyezik az SFC-vel, azzal a kiegészítéssel, hogy minden hívása esetén egy (instant) DB-t kell hozzárendelni.
UDT UDT21Felhasználó által definiált valtozó (user defined type), melyet a többi változóhoz hasonlóan lehet alkalmazni.
VAT VAT3Változók pillanatnyi státuszának a követésére / állítására alkalmas baustein.

BBS (Bulletin Board System)

Egy mára jelentősen elavult rendszer, ahol a számítógépben tárolt üzenetek, melyek másik számítógéppel lehívhatók voltak telefonvonalon keresztül, modemekkel. Az internet előtt a közösségi rendszerek elődjeként szolgált.

BC (Bus Coupler)

BCC (Blind Carbon Copy)

vakmásolat

BCD-kód

BCD szegmens kijelző Binary Coded Decimal - decimális számjegyek bináris kódolása. Digitális adatfeldolgozás általános módszere az információk kétállapotú, kettes számrendszerű számokkal kifejezett megjelenítése. Decimális számjegyekhez, miután tíz van belőlük, legalább 4 bites bitkombinációk szükségesek. Miután 4 bites bitkombináció 16-féle lehet, aszerint ahogy ezeket a decimális számjegyeknek megfeleltetjük, más és más kódot nyerünk. Ismertebb BCD-kódok: az Aikenkód, Stiebitz-kód és az egyszerű bináris kód.

A BCD nem túl hatékony tárolási mód, hiszen, mint a fenti táblázat második részéből is kiderül, a 4 biten kódolható 16 jelből csak 10-et használ fel. Egy szó hosszon 4 jelet tárolhatunk (0-9999),  míg ez az érték a szintén 16 bites INT esetén : -32.768 - +32.767. Jellemzően szegmens-kijelzők esetén és a régi, Simatic S5 típusú változók esetén szokás alkalmazni.

Beaufort-rejtjel

Beckhoff

bel

A bel a hangerősség logaritmikus értéke.

10 B = 1 dB.

Habár nem a bel / decibel a hangerősség mértékegysége az SI-ben, hanem a Neper (Np), a mindennapi használatban a decibel (dB) sokkal inkább elfogadott.

1 dB ≈ 0,115 Np

Az USA-ban régebben (1921) elterjedt Mile Standard Cable (m.s.c.) átváltása decibelre nagyjából egy az egyben történhet:

1 m.s.c. = 0,9221 dB

belsőégésű motorok

A gázgépeknek az a csoportja, amelyben a levegővel kevert tüzelőanyag elégésekor keletkező gáz mozgatja a dugattyút - dugattyúkat.

BER (Basic Encoding Rules)

BER (Bit Error Rate)

Bithiba arány (de: Bitfehlerwahrscheinlichkeit)

Bernstein

best case

BGP (Border Gateway Protocol)

határ-átjáró protokoll

BIA /MAC ( burned-in addresses / Medium Access Control)

big endian

Olyan számítógépes rendszer (általában nagyszámítógép), ahol az adatokat úgy tárolják, hogy a legértékesebb helyiértékű bit (byte) kerül legelőre, ellentétben a little endian típusú rendszerekkel.
A TCP/IP hálózatoknál a szabvány a kommunikációra nézve a big endian típust írja elő.

bimetall

(kettősfém, ikerfém) Két, különböző hőtágulási együtthatójú rétegből (pl. Cu-Fe) álló fémszalag, amelynek a görbültsége a hőmérséklettől függ.

BIOS (Basic Input Output System)

bistabil multivibrátor

bistabil multivibrátor(flip-flop, trigger). 1 bit információ tárolására használható, kétfokozatú, pozitív visszacsatolású erősítőből álló, két stabil állapottal rendelkező áramkör.

Egyik állapotból a másikba külső indítójellel billenthető. Az állapotátmenet-átbillenés alatt a hurokerősítés egynél sokkal nagyobb, ezért az átbillenés igen gyorsan megy végbe. A két stabil állapotot az erősítő fokozatok közötti egyenáramú csatolás biztosítja.


bit

Angol rövidítés, a BInary digiT szavakból. Az informatikában, programozásban az információ legkisebb egységét jelöli. Változótípusként a BOOL a megfelelője.

Bit-Bus

A busz 62,5kbps, 375kbps vagy 1,5Mbps sebességet ér el 120 Ω-os sodort érpáron.

BITKOM (Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V.)

Bittorrent

Bittorrent logo A Bittorrent technológia a felhasználók közötti gyors és hatékony fájlcserélést teszi lehetővé. A sikere abban rejlik, hogy a hagyományos, közvetlen letöltésekkel szemben itt nem lassítja, hanem gyorsítja a letöltést, ha minél több felhasználó csatlakozik a rendszerhez, ugyanis mindenki, aki már letöltött egy részletet egy megosztott fájlból, azonnal maga is annak megosztójává válik, vagyis növeli a rendelkezésére álló források (az úgynevezett seedek) számát.

Maguk a torrentoldalak hagyományosan nem magukat a letölthető filmeket, zenéket, szoftvereket listázzák, csak tárolják a rájuk vonatkozó információkat egy webes katalógusban, ahonnan csak a letöltést irányító torrentfájlokat lehet letölteni, amit a felhasználó a saját PC-s letöltőprogramjában (más néven torrentkliens) nyit meg. Innen kezdve a kliens a fájlból kapott információk alapján a forgalmat irányító szerveren, a trackeren keresztül keresi meg a rendelkezésre álló forrásokat, vagyis a többi felhasználótól szedegeti össze a letöltendő állományok darabkáit. A legújabb, DHT (distributed hash table) technológia már központi trackert sem igényel.

 

blowfish encryption

(gömbhal kódolás) Szimmetrikusan kódoló eljárás, mely 32 - 448 bites jelszót használ a 64 bites blokkokhoz. A gömbhalat 1993-ban fejlesztette ki Bruce Schneier szabad alternatívájaként az elterjedt eljárásoknak. Az eljáráson azóta sokat csiszoltak, és máig egy elterjedt erős titkosítási algoritmus, mely szabadon felhasználható.

BLP (Broadband over Power Line)

Magasfeszültségű vezetéken végzett Internet szolgáltatás.

Blue-ray disc

A Blue-ray disc videó rögzítő formátum nagykapacitású optikai lemezre, amely kék-ibolya (405 nm) lézert használva több mint két óra (50 GB) high definition (HD) digitális videó felvételét teszi lehetővé, 12 cm átmérőjű fázis váltásos optikai lemezen. (Sony, Hitachi, HP, JVC, Philips, Samsung).

Bluetooth

Bluetooth logo A Bluetooth történelmi visszatekintése egészen a 10. századig nyúlik vissza - bár a kezdeteknek nincs jelentős szerepük a vezeték nélküli átvitel-technikában. A Harald Gormsen, király, Dánia és a dán Birodalom (mely magába foglalta Dániát és Norvégia nagy részét) uralkodása alatt a helyi szokások szerint toldalék-nevet kapott, a Blåtand-et. Ez a szócska hajdan inkább a király sötét megjelenésére utalt, a történelem már kékfogúként - blue tooth-ként - emlékezik meg róla.

A Bluetooth-t a '90-es években fejlesztette ki a Bluetooth Special Interest Group (SIG) az IEEE 802.15.1 szabványnak megfelelően, kistávolságú rádiófrekvenciás buszként. A kommunikációs kapcsolat pont-pont jellegű, de az un. ad-hoc-hálózatok és a piko-hálózatok  kialakítása is lehetséges.

A Bluetooth nagyobbik részét a holland Jaap Haartsen és a svéd Dr. Sven Mattisson fejlesztették az Ericson-nál, de a fejlesztésben szerepet kapott a Nokia és az Intel is.

A Bluetooth olyan interfész felületet ad, melyen keresztül kommunikálhatnak egymással a PDA-k és a mobiltelefonok csakúgy, mint a számítógépek és a periférák.

A busz működéséhez világszerte egy liszenszmentes sávot, az un. ISM-Band-ot (Industrial, Scientific and Medical Band) a 2,402 GHz - 2,480 GHz frekvenciatartományban szabadon hagyják - elméletileg. Gyakorlatilag ezen a sávtartományon forgalmazhatnak WLAN-ok és vezeték nélküli telefonok is, illetve zavarhatják a mikrohullámú berendezések. A hatékonyabb adatátvitel érdekében egy speciális techikát, a frekvenciaugrást (Frequency Hopping) is bevetették. Ez az eljárás 79 frekvencia-lépcsőre osztja a teljes sávszélességet. Ezek között a lépcsők között 1 MHz sávszélesség lett kihagyva, és a készülékek akár 1600-szor is válthatják ezeket a frekvencia-lépcsőket másodpercenként. Léteznek olyan csomagok is, melyek nem válthatnak túl sűrűn lépcsőt, ezek az un. Multislot csomagok. A sávszélesség két szélső lépcsője (legalacsonyabb és legmagasabb) biztonsági célokat szolgál, ezek az un. biztonsági sávok (Guard Band).

Persze a standard-tól jó pár országban eltérnek, így például (hol máshol) Franciaországban is, ahol a fentartott frekvenciataromány 2.4465 és 2.4835 GHz között található, így a fenti szabályok szerint csak 23 lépcső alakítható itt ki a megszokott 79-cel szemben.

Asszimetrikus átvitel alkalmazásával a 706,25 kbit/s letöltési és 57,6 kbit/s feltöltési sebesség is elérhető.

A 2.0-ás verzióval és az EDR (Enhanced Data Rate) alkalmazásával az adatátvitelhez a 2,1 Mbit/s sebesség is biztosítható.

Az 1.1-es verziótól a készülék egyidejűleg akár 7 csatornán is kommunikálhat, ha ezt a rendelkezésre álló sávszélesség lehetővé teszi (shared medium).

BMP (BitMaP)

Pixel-alapú, nem tömörített képformátum.

BNC csatlakozó

BNC csatlakozó Koax vezetékek csatlakoztatásához gyakran használt RF csatlakozótípus. A BNC csatlakozóból létezik 75 és 50 Ohm-os típus.  A csatlakozót az oroszok is lemásolták, náluk CP-50 és CP-75 néven lelhető fel, az ellenállástól függően.

Nagy tömegével használták a típust (az 50 Ohn-ost) a 10Base-2 Ethernet vezetékezésével, szerintem még a legtöbb "vén" számítógépes még mindig össze tudna túrni egy maroknyi elfekvő "T" dugót valamelyik fiókjának az aljáról.

Hálózati vezetésekor az alábbiakra kell(ett) ügyelni:

 • A hálózat mindkét végét véglezárókkal kell lezárni
 • A vezetéket igen könnyű megtörni, ellenben ez után a hibát megtalálni szinte lehetetlen
 • A maximum vezetékhossz 185 m, a minimum 0,5 m
 • A "T" csatlakozókat minden illesztésnél használni kell, csak simán a BNC-t becsatolni a kártyához nem ér, bár a hiba okát - hogy miért nem megy a hálózat - ez esetben könnyebb fellelni, mint egy kutyarágta koax esetén
 • maximum 5 szegmens kapcsolható össze 4 repeater-rel -elvileg. Gyakorlatilag maximum 2 repeater alkalmazható egy hálózaton.

bold

Vastag, félkövér betűkimelés, valahogy így.

bolométer

Sugárzott teljesítmény mérésére használatos érzékeny detektorelem.

Boltzmann-állandó

Jele k. Boltzmann (1844… 1906) osztrák fizikusról elnevezett univerzális természeti állandó, értéke 1,38044 * 10-23 J * K-1 foknyi hőmérsékletemelkedés esetén valamely gáz minden molekulája szabadságfokonként átlagosan 1/2 k energiát vesz fel, vagyis a gáz egy molja Nk=R energiát. Itt N a Loschmidt-szám, a molekulák száma egy mol gázban, N=6,02 * 1023 mol-1.

BOOL

(boolean) Bit változó típus. A bit a legkisebb egység a PLC-n, értéke TRUE vagy FALSE lehet.

boot

boot sector

bootP

bórdetektor

Lassú vagy termikus neutronok számlálására alkalmas, 10B izotópot tartalmazó berendezés.

Bosch

Boyle - Mariotte törvény

Állandó hőmérsékleten az adott tömegű gáz p nyomása és V térfogata egymással fordítva arányos. pV = állandó.

BPDU (Bridge Protocol Data Unit)

bpp (bit per pixel)

bps (bit per second)

A bps az információ áramlásának egyik mértékegysége. A kommunikációs csatornán másodpercenként átvitt bitek számát adja meg. Ennek 1000-szerese (és nem 1024-szerese) a kbps. Az átviteli sebességek megadásánál szinte mindig bit-ben szokás megállapítani az átvitt információmennyiséget, és nem Byte-ban. A Byte-os átvitel jelölésében nagy "B" betű szerepel, így 1 Bps = 8 bps, illetve 1 kbps = 125 Bps. Amíga bps a brutto adatátviteli mennyiséget méri (CRC-vel, előjellel, miegyébbel), addig a Baud a netto, átvitt adatmennyiség mérésére szolgál, ezáltal a két mérés közvetlenül nemigen konvertálható.

Az SI szabályai szerint a kilo prefixumot kisbetűvel, a Mega, Giga és Tera prefixumokat nagybetűvel kell jelölni.

mértékegységekbpskbpsMbpsGbpsTbps
1 bps (bit per second)=1    
1 kbps (kilobit per second) =1031   
1 Mbps (Megabit per second) =1061031  
1 Gbps (Gigabit per second) =1091061031 
1 Tbps (Terrabit per second) =10121091061031

A fenti mértékegységek további, lehetséges jelölései:

 • bps: b/s vagy bit/s
 • kbps: kb/s vagy kbit/s
 • Mbps: Mb/s vagy Mbit/s
 • Gbps: Gb/s vagy Gbit/s
 • Tbps: Tb/s vagy Tbit/s

BR 403

Az ICE 3 egyáramnemű változata (25 kV AC, 16,7 Hz)

BR 406

Az ICE 3 többáramnemű változata (lehetséges: 15kV AC, 25kV AC, 1,5kV DC, 3kV DC, 16,7Hz - 50 Hz)

BR 406F

Az ICE 3 többáramnemű változata határon átlépő forgalomra (25 kV, 16,7 Hz)

BRAN (Broadband Radio Access Network)

Bq (becquerel)

Egy sugárforrás erősségét az aktivitás jellemzi, ez az egységnyi idő (1 sec) alatt lejátszódó bomlások száma, SI egysége a becquerel (Bq). Nevét a francia Antoine Henri Becquerel fizikus után kapta, aki 1903-ban Marie Curie-vel közösen kapta meg a Nobel-díjat a radioaktivitás felfedezésére.

1 Bq = 1 bomlás/sec.

Régi egysége a curie (Ci):

1 Ci = 3,7 * 1010 bomlás/sec = 3,7 * 1010 Bq = 37 GBq,

1 Bq = 2,7 · 10-11 Ci

bridge

bridge schema A bridge (hu: hálózati híd) egy olyan hálózati eszköz, amit a szegmensek összekötésére használhatnak. Hálózati híd segítségével össze lehet kapcsolni fizikailag eltérő hálózatokat is (külső híd). A hálózati híd különálló eszköz is lehet, de többnyire egy állomás, amely egy időben egy vagy több hálózathoz tartozik.

A hálózati híd minden hálózat üzenetét veszi, amelyiknek részese. Ellenőrzi a rendeltetési címet és ha megállapítja, hogy az üzenet egy másik hálózathoz tartozó állomásnak szól, arra a hálózatra küldi az üzenetet. Így tegyük fel, hogy például A, B, C és D állomás az 1. hálózat elemei, D, E, F és G pedig a 2. hálózat állomásai, vagyis D állomás mindkét hálózatnak eleme. Ekkor ha B üzenetet küld a G állomásnak, a D állomás veszi az 1. hálózat tagjaként az üzenetet, és a 2. hálózat tagjaként továbbadja az üzenetet G-nek. Ez az összeköttetés-típus az ún. "tároló-és-küldő" (store-and-forward) működést valósít meg. Az üzeneteket egy kis időre a hálózati hídban tarolják, és utána küldik el a másik hálózatba.

Lásd: bridge

broadcast

broadcast A broadcast egy forgalmazási fajta, ami válogatás nélkül, minden, a hálózaton elérhető állomásnak egyidejűleg továbbítja az adott adatcsomagot. Ezt a forgalmazási fajtát szokás multi-drop névvel is illetni.

 

bronz

Réz és ón ötvözete.

brute force

hash A jelszótörésnek két módszere ismert, a “dictionary attack” és “brute force attack”. A szótáras módszer esetén a program egy olyan szótárral dolgozik, mely a leggyakrabban alkalmazott jelszavakkal indít, majd rátér a szótári szavakra, és ezekkel próbál bejutni a védett rendszerbe. A brutal force ennyire nem kifinomult módszer, egyszerűen az összes betűkombinációval rápróbálkozik a bejutásra - neve is innen ered, nyers erővel esik neki a feladatnak.

Klasszikus rendőrviccel lehet szemléltetni a két módszer különbségét. A rendőrakadémián bevetik intelligencia-teszt gyanánt azt a gyerekjátékot, melynek minden nyílásán csak egy fajta formájú kis elemet lehet becsúszatni. A teszt eredménye szerint a rendőrök 10% intelligens, 90%-a erős…

A két módszert persze kombinálni érdemes, így ha a program kifutott a szótár adta lehetőségekből, akkor jön el a nyers erő ideje.

BSC (Base Station Controller)

(GSM) bázisállomás vezérlő (de: Basisstations-Steuereinrichtung). Minden bázsiállomás-vezérlőhöz több bázisállomás (BTS) csatlakozik. A kapcsolat általában 2 Mbs sebességű PCM (Puls-Code-Modulation) vonalon zajlik. A bázisállomás vezérlő (BSC), a bázisállomások (BTS) és a transzkóderek (TRC) együtt képezik a bázisállomás alrendszert, a BSS-t ( Base Station Subsystem).

A BSS-ek egy csoportja az A-Link-en keresztül csatlakozik a mobil kapcsoló-központhoz, az MSC-hez (Mobile-services Switching Centre). Az MSC végzi a beszélgetések és a vezetékes adatforgalom kiszolgálását. A csomagkapcsolt adatforgalom (GPRS) a bázisállomás vezérlőtől a Gb-Link-en keresztül az SGSN-en (Serving GPRS Support Node) át zajlik.

Um-interface

A-bis interface

AZ A-bis interfész a bázisállomás (BTS) és a bázisállomás-vezérlő (BSC) közötti forgalmazást végzi, több, 64 kbps csatornán. Az átvitel LAPD protokollal történik, az ISDN DSS1 átvitellel. A gyártók az átvitelhez saját protokollokat is alkalmazhatnak, a védettség növelésének érdekében.

BTM (Balise Transmission Module)

BTS (Base Transceiver Station)

(GSM) bázisállomás (de: GSM-Basisstation). Az UMTS analógia szerint már a Node B a megfelelő elnevezése. A BTS legalább egy, de legfeljebb 3, nagyon ritkán 4 GSM-cellát szolgál ki. Ezekre a tornyokra olyan szektor-antennák kerülnek telepítésre, melyek egy-egy cellát tudnak lefedni, ennek megfelelően csak az adott (pl. 120°) szög-szélességben sugároznak. A GSM bázisállomás hatótávolsága a gykorlat szerint nem több 35 km-nél. Egy cellában maximum 24 eltérő frekvencia alkalmazható. A BTS az átjátszó hálózaton érkező jeleket forgalmazza, a vezérlés és felügyelet a BSC (Base Station Controller) feladata.

BÜEP19, BÜEP19E

Ezt a protokollt a Bosch "CL" sorozatú PLC-k kommunikációjához alkalmazták, mára jelentősen elavult. A kommunikáció RS232C (félduplex) alapon zajlik, a telegramm mérete 114 byte, átviteli sebessége maximum 38.4 Kbaud. Maximum 8 állomás definiálható. A BÜEP19E alkalmas a CPU címzésre is, míg a BÜEP19 nem.

A BÜEP protokoll leggyakrabban a Bosch CL sorozatú PLC-k és a Sütron BT20 kijelzők összekötése esetén bukkant fel.

Támogatott PLC-k : Büep19: Bosch CL300 PLC. Büep19E: Bosch CL150, CL151, CL200, CL350, CL400, CL500 PLC-k.

Tulajdonosa: Bosch

buffer

Bunsen-féle effúzióméter

Gázok sűrűségének a mérésére szolgáló műszer. A mérés alapja az ismeretlen és ismert ρ sűrűségű gáz v kiáramlási sebességének összehasonlítása, Bunsen törvénye alapján.

Bunsen - Kirchhoff -törvény

Minden izzó gáz és gőz a rajta áthaladó fényből csak azokat a hullámokat nyeli el, amelyeket maga is kibocsáthat.

BYTE

A byte 8 bitet tartalmaz. A biteket hátulról előre számozzuk, a byte 0.bitje mindig a legutolsó.
Egy byte értéke 0 – 255 –ig terjedhet (B#16#0 - B#16#FF).

7 6 5 4 3 2 1 0
MSB LSB

A byte felső és alsó 4 bitjét rendre MSB (Most Significant Bit) és LSB (Least Significant Bit) nevek­kel illetjük.

ByteFlight

Emelt biztonságú busz motoros járművek számára (pl. Airbag). Ez egy TDMA protokoll 10 Mbps átvitellel, 2 vagy 3 eres rézvezetéken vagy száloptikán.

C

c

A vákuumbeli fénysebesség jele, értéke:

c = 299 792 456,2 ± 0,8 m/s.

C (coulomb)

C

C#

C-Bus

Elsősorban Ausztráliában elterjedt Ethernet (X10) bázisú épület-automatizálási busz.  (Max. 1 km Cat 5 vezetéken)  Az USA-ban SquareD néven fut.

Tulajdonosa: Cripsal (Clipsal Integrated Systems)

cache

Angolban elterjedt, francia eredetű szó, jelentése: rejtőhely, rejtett.
A számítástechnikában a gyorsítótárat értik rajta, amelynek segítségével a számítógép bizonyos gyakran ismétlődő feladatokat gyorsan tud végrehajtani. Lényegében olyan memóriáról, illetve háttértárról van szó, amelynek adataihoz a hagyományos tárakhoz képest sokkal gyorsabban lehet hozzáférni.

CAD (Computer-aided design)

CADD (Computer-Aided Design and Drafting)

CAE (Computer-aided engineering)

CAM (Computer-aided manufacturing)

CAN (control area network)

CAN logo A CAN buszt eredetileg a Robert Bosch GmbH feljesztette ki Zuffenhausenben, 1983-ban. A protokoll hivatalos bemutatója 1986-ban történt meg, a Society of Automotive Engineers (SAE) kongresszuson, Detroit-ban (Michigan). Az első CAN vezérlő chipet 1987-ben dobta piacra az Intel - Philips duó. A Bosch által továbbfejlesztett változat 1991-ben debütált CAN 2.0 néven. A CAN teljesíti az amerikai OBD-II jármű diagnoszikai standard  előírásait, mely 1996-tól érvényes az USA-ban, és az EOBD standard-ot, mely az európai benzinüzemű járművekre 2001-től, dízelekre pedig 2004-től alkalmazható.

A CAN célja elsősorban az volt, hogy az akkoriban robbanásszerűen fejlődő autoipar rendszer-decentralizációs törekvéseihez megbízható eszközként szolgáljon, ezért az alábbi célkitűzéseknek kellett megfelelnie:

 • nagy üzembiztonság, akár szélsőségek körülmények között is
 • igen rövid ciklusidő, viszonylag magas átviteli sebesség mellett
 • minimális adatmennyiség továbbítása
 • broadcasting támogatás
 • gyors és egyszerű átkonfigurálás lehetősége
 • alacsony ár

Az ambíciózus tervek ellenére a CAN busz rendesen megállta a helyét, jelenleg is folyamatosan fejlesztik, és a járműiparban egyeduralkodóvá nőtte ki magát. Nagyon gyakran kerül olyan gyártósorokon, technológiai rendszerekben is alkalmazásra, ahol a kis mennyiségű adat rövid ciklusidővel való továbbítása az elsődleges szempont, bár napjainkban ezt a pozícióját rendesen szorongatja a Profinet.

A CAN busz egy multi-master broadcast serial busz, melynek elsődleges feladata az ECU-k (electronic control units) összekapcsolása.  Egy autóban jelenleg akár 70 ECU is lehet. A legnagyobb ezek közül szinte mindig a motor ECU-ja, de jellemzően az ajtóknak, fékeknek, világításnak, műszereknek, , az airbag-nek, az audio-rendszernek és a riasztónak is saját ECU-ja van.

A CAN-busznak rögtön két protokollja is létezik, a gyors ISO 11898 és a lassú 11519-2. A két protokoll csak a fizikai szinteken tér el egymástól - ergo vezetéken összekötve nem kompatibilisak.

can bus speed ISO 11519-2 / ISO 11898
A CAN-busz jellemző sebesség-görbéje

Tulajdonosa: Bosch, chip: Intel, Motorola, Philips

CANaerospace

2 vezetékes, 1 Mbps sebességű, CAN bázisú navigációs szenzorkapcsolati adatbusz.

Tulajdonosa: General Aviation

candela

A fényerősség SI-alapegysége.
Jele: cd
Definíciója: egy olyan fényforrás adott irányú fényerőssége, amely 540x1012 Hz-es frekvenciájú monokromatikus sugárzást bocsát ki, és az adott irányban 1/683 watt per szteradián nagyságú a sugárzás erőssége.

CANopen

CAN-bázisú, továbbfejlesztett - és a CAN-nel szemben nyitott - protokoll, standard a felvonó-technikában, hajóknál és az orvosi rendszereknél.

captcha

captcha.jpg A captcha a Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart kifejezés rövidítése. Olyan (Turing-) teszt, ami képes megkülönböztetni az emberi felhasználót a számítógéptől. Erre például azért lehet szükség, hogy ne lehessen programokkal ezerszámra ingyenes emailcímeket vagy fórumhozzáféréseket regisztrálni, aztán azokról önteni a spamet a világba, szintén automatizáltan.

A megvalósítása általában egy kép, rajta számok és betűk, kicsit megtorzítva, kicsit szemetes háttér előtt, éppen annyira, hogy az ember még felismerje, de egy szoftvernek már ne sikerüljön. Ma már gyakorlatilag minden ingyen használható online szolgáltatást ilyen teszt véd az automatizált regisztrálóprogramok inváziójától.

Carnot - körfolyamat

A fizikában, azon belül a hőtanban a Carnot-körfolyamat egy speciális termodinamikai körfolyamat, melyet az elméleti (idealizált) Carnot-hőerőgép hajt végre. Ezt a fizikai modellt Nicolas Léonard Sadi Carnot javasolta 1824-ben, majd Émile Clapeyron dolgozta ki részletesebben az 1830-as és 1840-es években.

Carnot körfolyamat

Egy termodinamikai rendszer állapotát állapotjelzők (nyomás, hőmérséklet, fajtérfogat, entalpia, entrópia) írják le. A termodinamikai körfolyamat akkor jön létre, ha a rendszer egy sor állapotváltozás után a kezdeti állapotába tér vissza. A körfolyamat végrehajtása során a rendszer munkát végezhet a környezetén, így hőerőgépként működhet. A hőerőgép működése során a környezetének egy melegebb régiójából energiát vihet át egy hidegebb régióba és az energia egy részét mechanikai munkává alakíthatja. A körfolyamat meg is fordítható. A rendszerbe külső munka bevezetése által hőenergiát képes átvinni egy hidegebb régióból egy melegebbe, ilymódon hőszivattyúként működhet.

A Carnot-körfolyamat a lehető legjobb hatásfokú körfolyamat, mely egy adott mennyiségű hőenergiát mechanikai munkává alakít, illetve egy adott mennyiségű mechanikai munkát hűtési célokra átalakít hőenergiává.

CASE (Computer Aided Software Engineering)

cat1 (class A)

CAT1 UTP vezeték category 1 (EIA/TIA-568), category A (ISO/IEC 11801)

Olyan UTP-k tartoznak ide, melyek csak telefonvezetékként állják meg helyüket. Hivatalosan, ezek a vezetékek csak telefonhoz alkalmasak, adatátvitelre nem lehet ezeket alkalmazni. Gyakorlatilag kisebb távolságok áthidalására azért gyakran használják ezeket is, hiszen áruk rendkívül kedvező (az átvevő meg nem veszi észre, csak a végfelhasználó, hogy az adatátvitellel valami nem stimmel).

Lásd: EIA/TIA-568 kábel kategóriák

cat2 (class B)

category 2 (EIA/TIA-568), category B (ISO/IEC 11801)

Audio átvitelre ajánlott vezeték, mely maximum 4 Mbps átvitelre alkalmazható. Az IBM Type 3 vezeték is ebbe a kategóriába is esik.

Lásd: EIA/TIA-568 kábel kategóriák

cat3 (class C)

category 3 (EIA/TIA-568), , category C (ISO/IEC 11801)

Adatátvitelre, de maximum 10 Mbps-re alkalmazható UTP vezeték. Az Ethernet 10BASE-T jellemzően ezt a vezetéket használja/használta. Jellemző csillapítása nagyobb, mint 98 dB/km, 10 Mhz-es jel mellett, 20 °C hőmérsékleten. Jellemzően minden °C változás melett 1.5%-kal romlik (=nő) a csillapítása.

Lásd: EIA/TIA-568 kábel kategóriák

cat4

category 4 (EIA/TIA-568)

Adatátvitelre, de maximum 16 Mbps-re alkalmazható vezeték. Jellemző csillapítása nagyobb, mint 72 dB/km, 10 Mhz-es jel mellett, 20 °C hőmérsékleten. Leggyakrabban az IBM Token Ring esetén bukkant fel.

Lásd: EIA/TIA-568 kábel kategóriák

cat5

category 5 (EIA/TIA-568)

Adatátvitelre, de maximum 155 Mbps-re (hivatalosan 100 Mbps) alkalmazható UTP vezeték. Jellemző csillapítása nagyobb, mint 65 dB/km, 10 Mhz-es jel mellett, 20 °C hőmérsékleten. A kategória a 100Base-T (gyors Ethernet) és ATM 155-höz lett optimalizálva. Továbbfejlesztett változata a cat5e.

Lásd: EIA/TIA-568 kábel kategóriák

cat5e (class D)

category 5 (EIA/TIA-568), category D (ISO/IEC 11801)

A mezei cat5 jellemzői nem minden paraméterben feleltek meg a 1000Base-T (gigabit Ethernet) elvárásainak, ezért ehhez módosították a kategóriát. A vezeték 100 MHz átvitelére alkalmas.

Lásd: EIA/TIA-568 kábel kategóriák

cat6 (class E)

category 6 (EIA/TIA-568), , category E (ISO/IEC 11801)

A vezetéknek teljesítenie kell 100 m-en (sodrott UTP-ként) a 250 MHz-es jelátvitelt. Jellemzően a kategóriát a teljes mértékben konfekcionált vezetékre szokás érteni, azaz 4 páras UTP RJ-45-tel szerelve. A kábel 100Base-T és 1000Base-T hálózatok építésére alkalmas, és adott körülmények között (TIA TSB-155, ISO/IEC 24750) 10GBASE-T -hez is lehet alkalmazni - általában maximum 37 m-ig.

Lásd: EIA/TIA-568 kábel kategóriák

cat6A (class EA)

category 6A (EIA/TIA-568) , category EA (ISO/IEC 11801)

A vezetéknek teljesítenie kell 100 m-en (sodrott UTP-ként) a 500 MHz-es jelátvitelt. A kábel 10GBASE-T hálózatok építésére alkalmas, 100 m felett is, maximum 4 csatlakozóval.

Lásd: EIA/TIA-568 kábel kategóriák

cat7 (class F)

category 7 (EIA/TIA-568), category F (ISO/IEC 11801)

Ez a kategória érpárankénti árnyékolású sodrott érpár kábel - STP (shielded twisted-pair) standard, és az ISO Class F specifikálja.

Adott esetben alkalmazható az S-STP vezeték is ebben a kategóriában. A vezetéknek teljesítenie kell a 600 MHz-es jelátvitelt, és az emelt szintű EMC előírásoknak se baj, ha megfelel, ha már egyszer árnyékolt.

Lásd: EIA/TIA-568 kábel kategóriák

CBA (Component Based Automation)

CCF (Common Cause Failures)

CCF (Common Cause Failures) Együttesen előidézett hiba. Két hibacsoport fellépése esetén a közösen előidézett hibák mettszete.

CCITT (Comité Consultatif International der Postes et Télécommunications)

CCTV (Closed Circuit Television)

CD-A

Hang rögzítésére alkalmas kompaktlemez, 120 mm, 79 perc, 99 szám, 44.1 kHz, PCM

CD (Collision Detection)

(de: Kollisionserkennung) Lásd: Közeghozzáférési eljárások - CSMA/CD

CDI (Common-rail Diesel Injection)

Közös nyomócsöves turbódízel motor

cekász

Nagy fajlagos elektromos ellenállású ötvözet (60% Ni, 27% Fe, 11% Cu, 2% Mn).

Celsius-skála

A 18. században, A.Celsius svéd fizikus által bevezetett hőmérsékleti skála, melynek zéruspontja a jég olvadáspontja. Innen a víz forráspontjáig terjedő tartományt (légköri nyomáson) 100 egyenlő részre osztotta. A klasszikus skála mutatójaként egy kiterjedő higanyoszlop szolgál. A Celsius-fok - méretét tekintve - megegyezik a kelvinnel, de alappontja különbözik az abszolút hőmérsékleti skálától.

CENELEC (Comité Européeen de Normalisation Electrique)

(en: European Committee for Electro technical Standardization) EN 50128 - CENELEC a három nagy európai Norma-szervezet egyike, az elektromos szabványok kialakításával foglalkozik.

Lásd még: RAMS, FMEA, EN 50126

Centronics bus

Centronics csatlakozók Mára elavult PC-s parallel printer periféria interface, mely max. 3 méter hosszú lehet. Utódja 1995 óta az IEEE-1284.

Lásd: Buszok / protkollok áttekintése

CF (Compact Flash)

A Compact Flash egy memória kártya, melyet a SanDisk nevű cég fejlesztett ki 1994-ben.

CFM (Continuous Flow Manufacturing)

folyamatos gyártási folyamat

CGI (Common Gateway Interface)

cgs-rendszer

A fizikában hosszú ideig szinte kizárólagosan alkalmazott mértékrendszer, amely ma is elterjedt. A cgs-rendszerek közös jellegzetessége, hogy három alapmennyiségük van (hosszúság, tömeg, idő) és három alapegységük (centiméter, gramm, szekundum). A mechanika területén a cgs egységes, egységelméletileg kifogástalan, koherens egységrendszer.

Néhány cgs származtatott egységnek önálló neve van:

származtatott egységnevejelölésekifejezése cgs alapegységeivelSI
gyorsulás gal (galilei)Gal1 gal = 1 cm * s-21 gal = 10 m-2 * s-2
erő dyndyn1 dyn = 1 g * Gal = 1 cm * g * s-21 dyn = 10-5 N
munka, energia ergerg1 erg = 1 dyn * cm = 1 cm2 * g * s-21 erg = 10-7 J
dinamikai viszkozitás poiseP1 P = 1 dyn * s * cm-2 = 1 cm-1 * g * s-1 
kinematikai viszkozitás stokesSt1 St  = 1 P * cm3* g-1 = 1 cm2 * s-1  
elektromos töltés
(cgs Fr)
franklinFr1 Fr = 1 dyn 1/2* cm 1 Fr = 0,3336 * 10-9 C
mágneses indukció
(vegyes cgs)
gaussGs1 Gs = 1 dyn 1/2* cm
= 1 g 1/2 * cm 1/2 * s-1
1 Gs = 10-4 tesla
mágneses feszültség (vegyes cgs) gilbertGb 1 Gb = 1 oersted * cm = 1 dyn 1/2 = 1 cm 1/2 * g1/2 * s-1 ha V = 1 Gb, akkor v = (10 / 4Π) A = 0,7958 A

CHAP (Challange Handshake Authentication Protocol)

CHAR

A karakter változótípust plc-n meglehetősen ritkán alkalmazzuk.  Általában az RS232-vel kommunikáló egységek kapcsán szokott felbukkanni ez a típus. Ebben az esetben is, mint a byte-nál, a változó 8 bitből áll, és 0 - 255 közötti értéket vehet fel. Az ASCII kódtáblázat szerinti hozzárendeléssel egy byte – egy char – egy karakter.

Lásd: A Simatic Step 7 változótípusai - CHAR

CHR

Ci (curie)

A radioaktív anyagok aktivitásának egyik mértékegysége, jele: Ci. 1 Ci az aktivitása annak az egynemű anyagnak, amelyben másodpercenként 3,7 * 1010 bomlási aktus játszódik le. SI mértékegysége a Bq (becquerel).

1 Ci = 3,7 * 1010 bomlás/sec = 3,7 * 1010 Bq = 37 GBq.

ciklotron

"Cyclone 18/9 HC" ciklotron Elektromos töltésű elemi részecskék gyorsítására alkalmas ciklikus rezonancia részecskegyorsító. A részecskék két üres, félhenger alakú duánsnak nevezett elektród között gyorsulnak nagyfrekvenciás elektromos térben.

A duánsok felületére merőleges irányú, erős, homogén mágneses tér hatására a részecskék a sebességüktől függő sugarú körpályákon, vagyis spirális pályákon keringenek.

ciklus

(de: Zyklus, en: cycle) A PLC programok ezen a ponton térnek el teljesen a PC-s (meg egyéb) programozástól, itt ugyanis ciklikus programvégrehajtást kell futtatni ahhoz, hogy a bemeneti jelekre tudjon reagálni a program, és a kimeneteket is (ciklikusan) kiadja. A PLC-nként meghatározott maximális ciklusidő túllépése esetén a PLC hibaüzenettel STOP-ba megy.

Lásd: A PLC programok szerkezeti elemei / ciklus

ciklusidő számítása

A felhasználói program futtatásán kívül is "foglal" ciklusidőt a PLC. Egyrészt egy alapterhelést (de: Grundlast), amit a belső inicializálásokkal használ el, és persze a szignálképek (PAE, PAA) frissitése is eszi az időt. Ezeknek a hozzávetőleges számítását példázza a lenti számítás S7-31x-as PLC-re:

 • + alapterhelés
 • + bájtok száma a a 0.rack szignálképén x (A)
 • + bájtok száma a a 1. - 3. rack szignálképén x (B)
 • + szavak száma a DP szignálképén x (D)
 • + szavak száma a Profinet szignálképén (P)
 • + ZKP
Konst.ElemekCPU 312CPU 314CPU 315CPU 317CPU 319
KAlapterhetés150 μs100 μs100 μs50 μs25 μs
Aminden byte a 0. rack-en20 μs20 μs20 μs15 μs15 μs
Bminden byte a 1.-3. rack-en 30 μs *30 μs *25 μs *22 μs *
Dminden szó az integrált DP interface-en  0,5 μs0,5 μs2,5 μs
Pminden szó az integrált Profinet interface-en  0,5 μs0,5 μs2,5 μs

*: +20 μs minden rack után

Lásd: A PLC programok szerkezeti elemei / ciklusidő számítása

CIM (Computer Integrated Manufacturing)

ciphertext

Titkosított adatok.

circuit switching (vonalkapcsolás)

Közeghozzáférési eljárás, csillag topológiánál illetve automatikus hívású alközpontokban (Private Branch Exchange - PBX) a telekommunikációs iparban használják. Mielőtt egy állomás adni akar, kéri a központot, létesítsen kapcsolatot közte és a célállomás között. A központ dönt arról, hogy ez lehetséges-e vagy sem. Pozitív válasz esetén létrejön a fizikai kapcsolat, a két állomás adhat-vehet. Ha végeztek, bomlik a kapcsolat. A központ támogathatja több állomáspár összekapcsolódását is. Digitális vezérlésnél megoldható nagyszámú kapcsolat osztott hozzáférése az átviteli berendezésekhez (a hozzáférést az átviteli vezérlésnél sokkal nagyobb sebességgel kapcsolgatják az eszközök között, így minden vonal számára állandónak látszik a kapcsolat).

Lásd: circuit switching

Clausius-tétel

Tapasztalati tétel arra vonatkozóan, hogy a hő nem juthat önmagától hidegebb testről melegebbre anélkül, hogy más változás ne következne be. Lényegében a termodinamika II. főtételének a megfogalmazása.

Clipper

CLOS

Programnyelv

CMI (Coded Mark Inversion)

Nulla érték esetén a kódolás [01]-et ad eredményül, 1-es érték esetén pedig egyszerűen csak értékváltást hajt végre, mint az az ábrán látható.

forrás
CMICMI

CMI kódolás példa

Lásd: kódolási eljárások/CMI

CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)

CNC (Computer Numerical Controlled)

COBOL (COmmercial Business Oriented Language)

Kereskedelmi, gazdasági számítások és adatfeldolgozási feladatok megfogalmazására létrehozott, magasszintű programozási nyelv.

CodeSys

Comli 31

Mára már elavult busz, ahol a kommunikáció RS232, vagy RS485 alapon zajlik, így lehet p2p vagy multipoint jellegű. A telegramm mérete 64 byte, átviteli sebessége maximum 115 Kbaud. Maximum 255 állomás definiálható.

Támogatott PLC-k: SattControl's SattCon

Lásd: Comli31, Buszok / protkollok áttekintése

COM (Common Object Model)

COM (Component Object Model)

A Microsoft előírása a komponens alapú rendszerekre, amely definiálja az interfész fogalmát, meghatározza egy objektum funkcionalitását, valamint azt a szoftver architektúrát, amelyben a komponensek alkalmazássá kapcsolhatóak össze.

compiler

Contrinex

control

Coriolis-elvű tömegáramlás-mérő

Coriolis Mass Flow Meter(de: Coriolis-Massendurchflussmesser, en: coriolis mass flow meter)
A tömegáramlás mérése egy szimmetrikus csőrendszer középpontjában rezgetett és a gerjesztésre szimmetrikusan elhelyezkedő, parányi rezgésérzékelőiben a Coriolis-erő által okozott deformáció keltette fáziseltérés mérésén alapul. Ez a mérési elv 0,1% mérési pontosságot biztosít a mindenkori mért tömegáram értékére vonatkozóan.

A mérés során a meghajtó áramkör a rezonanciafrekvenciát megkeresve rezgeti a mérőcsövet. Ha a rezgetett csőben folyadék vagy gáz áramlik, akkor a fellépő Coriolis-erő következtében a cső két vége rugalmasan deformálódik, amely deformáció a két érzékelőtekercsen vett rezgések közötti fáziseltéréseként mérhető.

Nyugalomban lévő közeg esetén nincs fáziskülönbség a két jeladó jelei között, de áramlás esetén a tömegárammal arányos a mért fáziskülönbség.

Coriolis-erő

A gyorsuló rendszerhez képest v sebességgel mozgó testre ható tehetetlenségi erő.

coulomb

Az elektromos töltés SI-egysége, jele: C.

Kifejezése az SI alapgységeivel: 1 C = 1 A * s. Definíciója: 1 coulomb az a töltésmennyiség, amelyet 1 amper erősségű elektromos áram 1 másodperc alatt szállít. A felhalmozott (sztatikus) töltés többnyire a coulomb törtrésze.

CPU (Central Processor Unit)

Siemens S7-400 PLC, balról a második kártya a CPU-ja (processzor, központi feldolgozóegység, de: ZSG) A számítógép vagy PLC központi egysége, amely az utasítások értelmezését és végrehajtását vezérli, félvezetős kivitelezésű, összetett elektronikus áramkör. Moduláris felépítésű PLC-k esetén a CPU egy különálló kártya, mely a tápegységet követően általában a második pozícióban található a kártyák között.

cracking

Klasszikus felosztás szerint míg a hackerek etikus módon hekkelik a rendszereket, hogy az ott fellelt biztonsági réseket elsősorban a tulajdonos számára feltárják, a cracking ugyanennek a tevékenységnek a garázda viszonylata. A krekkerek a rendszereket anyagi haszon reményében vagy garázdaságból törik, és a törés módját senkinek nem kötik az orrára - vagy esetleg csak beismerő vallomás formájában.

További, kapcsolódó szótár bejegyzések:hash

CRC (Cyclic Redundancy Check)

Csoportos bithibák esetén elterjedt hibakezelő módszer. Ez a hibavédelmi eljárás úgy működik, hogy egy keretnyi adatot egy előre meghatározott bitsorozattal “elosztunk”, és a “maradékot” a keret részeként továbbítjuk. A vevő oldalon ugyanezt az osztást végezzük el, és ha ez a keret részeként átküldött maradékkal egyezik, akkor hibátlannak fogadjuk el a keretet.

crocodile

Észak-Franciaországban 1872-ben bevezetett vonatbefolyásoló rendszer, mely a mai napig megtalálható Franciaországon kívül Luxemburgban és Belgiumban is. A technológia rendkívül elavult, és mindenképpen más rendszerekkel, például a KVB-vel való kiegészítésre, vagy akár az ETCS-szel való leváltásra szorul.

CSCB (Commercial Standard Communications Bus)

Nagy sebességű, kétirányú repüléstechnikai adat-busz.

Lásd: Buszok / protkollok áttekintése

CSDB (Commercial Standard Digital Bus)

Lassú, RS-422 bázisú, kétirányú repüléstechnikai adat-busz.

Lásd: Buszok / protkollok áttekintése

CSMA/CA

en: Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance,
hu: ütközést elkerülő vivőérzékeléses többszörös hozzáférés

Jellemzően a WLAN hálózatoknál előforduló közeghozzáférési eljárás, ugyanis ezeknél az alábbi okok miatt nem célszerű az Etherneten elterjedt csma/cd eljárást alkalmazni:

Collision Detection eljárás megvalósítása Full Duplex rádiós képességeket igényelnek, ami jelentősen növelné az árakat ütközés érzékelése nehézkes, mert a saját jel elnyomja az esetleg távoli másik terminál kis teljesítményű jelét vezeték nélküli környezetben nem tételezhetjük fel, hogy minden állomás hallja a többit (ami a Collision Detection alapja), így a tény, hogy egy állomás szabadnak érzékelte a közeget, nem jelenti azt, hogy az a vevőnél csakugyan szabad is.

A csma/ca menete:

 1. Az adni kívánó állomás érzékeli a közeget. Ha foglalt, akkor elhalasztja az adását.
 2. Ha szabad egy előre definiált ideig (Distributed Inter Frame Space, DIFS), akkor adhat.
 3. A vevő állomás ellenőrzi a vett csomag CRC-jét és nyugtát küld SIFS (Short Interframe Space) idő után (acknowledgment packet, ACK, MAC nyugta).
 4. A nyugta vétele jelzi az adónak, hogy nem történt ütközés. Ha az adó nem kapott nyugtát újra küldi a csomagot amíg nyugtát nem kap vagy el nem dobja adott számú próbálkozás után.

A SIFS azért kisebb, mint a DIFS, hogy a harmadik állomás ne kezdhessen el adni a nyugta elküldése előtt. (Az egynél több célcímű csomagokra, pl. multicast, nincs nyugta).

CSMA/CD

en: Carrier Sense Multiple Access with Collosion Detection,
hu: ütközést jelző vivőérzékeléses többszörös hozzáférés

Ezt a közeghozzáférési eljárást hosszú ideje használják, jellemzően busz és fa topológiákhoz, az Ethernet és az IEEE 802-es szabvány egyik hozzáférési módja. Ha egy állomás adni akar, &quoquot;belehallgat"' az átviteli közegbe és meghatározza, hogy van-e állomás, ami éppen ad (vivőérzékelés).

Ha a közeg "csendes" akkor elkezdi az adást. Ez az üzenet minden állomáshoz eljut. A vételi állomás az üzenetben levő címből megállapítja, hogy neki szól-e az üzenet. Ha igen, átveszi az üzenetet.

Ha két állomás egyszerre ad, akkor ütközés keletkezik és az adat elveszik. Ezt valamennyi állomás figyeli és érzékeli.

Az ütköző állomások leállítják az átvitelüket és várni kezdenek. A várakozási idő azonban nem egyforma, hanem véletlenszerű. A beállított várakozási idő elteltével (most már vélhetőleg nem egyszerre) újrakezdik az eljárást.

A várakozási algoritmus olyan, hogy gyenge forgalom esetén a várakozás, zsúfolt forgalom esetén pedig az egymás utáni ütközések száma legyen minimális.

CSMA/CR

en: Carrier Sense Multiple Access/Collision Resolution

A CAN-buszhoz kifejlesztett közeghozzáférési eljárás, ahol az un. arbitrációs eljárás dönti el két, egyszerre és egyidejűleg induló telegramm esetén, hogy melyik élvez elsőséget. A busz sajátosságaiból adódóan az adást több állomás egyidejűleg is elkezdheti, de az arbitráció lefutása után csak egy forgalmazhat.

CSS (Cascading Style Sheets)

CSS rétegek A CSS a számítástechnikában egy stílusleíró nyelv, mely a HTML vagy XHTML típusú strukturált dokumentumok megjelenését írja le. Ezen kívül használható bármilyen XML alapú dokumentum stílusának leírására is, mint például az SVG, XUL stb.

A CSS specifikációját a World Wide Web Consortium felügyeli.

A CSS-t a weblapok szerkesztői és olvasói egyaránt használhatják, hogy átállítsák vele a lapok színét, betűtípusait, elrendezését, és más megjelenéshez kapcsolódó elemeit. A tervezése során a legfontosabb szempont az volt, hogy elkülönítsék a dokumentumok struktúráját (melyet HTML vagy egy hasonló leíró nyelvben lehet megadni) a dokumentum megjelenésétől (melyet CSS-sel lehet megadni). Az ilyen elkülönítésnek több haszna is van, egyrészt növeli a weblapok használhatóságát, rugalmasságát és a megjelenés kezelhetőségét, másrészt csökkenti a dokumentum tartalmi struktúrájának komplexitását. A CSS ugyancsak alkalmas arra, hogy a dokumentum stílusát a megjelenítési módszer függvényében adja meg, így elkülöníthető a dokumentum formája a képernyőn, nyomtatási lapon, hangos böngészőben (mely beszédszintetizátor segítségével olvassa fel a weblapok szövegét), vagy braille készüléken megjelenítve.

A CSS használható XML fájlok megjelenítésére is, így a strukturált dokumentumokhoz teljes körű stílust lehet megadni, befolyásolva az elrendezését, színét, betűtípusait az erre alkalmas kliensekben vagy webböngészőkben.

client

Lásd: kliens

CQI (Channel Quality Indicator)

Lásd: HSDPA.

cyberspace

William Gibson: Neuromancer Angol szó, jelentése: kibernetikai tér, röviden: kibertér.
A kibertér nem más mint a hálózatba kötött számítógépek által létrehozott virtuális valóság világa, annak összes objektumával egyetemben. A cyberspace kifejezést – csakúgy mint a virtuális valóság sok más szakkifejezését is – William Gibson alkotta meg a Neuromancer című regényében, amelyben a globális internet (Internet) társadalmát vetíti előre.

Cs

csatorna

Villamos infomációátvitel esetén a rendelkezésre álló frekvenciasáv vagy átviteli vonal.

csillagkapcsolás

(Y-kapcsolás) Villamos kétpólusok csillagkapcsolása azt jelenti, hogy egyik végük össze van kötve. Szűkebb értelemben a háromfázisú hálózatokban használt csillagkapcsolást jelenti.

csillapítás

Egy jel csökkenésének mértéke egy áramkör két pontja között, a fellépő energiaveszteség miatt. Rendszerint decibelben adják meg.

csomó

A sebesség egysége a hajózásban. 1 csomó = 1 tengeri mérföld / óra = 1,852 km / h = 0,5144 m / s.

D

D2B (Domestic Digital Bus)

Száloptikai gépjármű fedélzeti busz, az audio, video és számítógép periféria adatokat viszi át 5.6MBps ( max. 20MBps) sebességgel maximum 10 m távolságra.

Tulajdonosa: Mercedes-Benz.

Lásd: Buszok / protkollok áttekintése

DALI (Digital Addressable Lighting Interface)

Világítástechnikai busz az épületautomatizálás területén (A DSI utódja).

Tulajdonosa: Tridonic ATCO

Lásd: Buszok / protkollok áttekintése

Darlington kapcsolás

Két egymással összekapcsolt tranzisztorból álló erősítő. A kollektorok össze vannak kötve, a bemenő jel az első tranzisztor bázisára kerül, ennek a tranzisztornak az emittere közvetlenül kapcsolódik a másik bázisára. Az erősítés a két tranzisztor erősítésének szorzata. Optimális eredmény akkor érhető el, ha a bemenő és kimenő impedanciák megfelelőek.

DAS (Driver Awareness Support)

DATE

A dátum változótípus 2 byte-on, előjel nélkül a napok számát adja  a kezdeti időponttól. A kezdet az S7 esetén 1990.01.01, ezen időpont előtti dátum ezzel a típussal nem írható le. A maximálisan leírható dátum pedig: 2168.12.31.
A biteket ebben az esetben is hátulról előre számozzuk:

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Lásd: A Simatic Step 7 változótípusai / DATE

DATE_AND_TIME (DT)

Simatic S7 változótípus. A típus 64 bites, és BCD formátumban tartalmazza az információkat az alábbi tagolás szerint:

0. byte1. byte2. byte3. byte4. byte5. byte6. byte7. byte
MSBLSB
Év
90 .. 89
Hónap
01 .. 12
Nap
01 .. 31
Óra
00 .. 23
Perc
00 .. 59
Másodperc
00 .. 59
MSec
00 .. 99
(MSD)
Msec
0 .. 9
(LSD)
Munkanap
1 .. 7
Év
(0.byte)
90-nel indul (1990) és 89-nel ér véget (2089)
Hónap
(1.byte)
Január – December
Msec
(6.byte és 7.byte MSB)
A milliszekundum egy 3 jegyű szám (000 – 999). A BCD egy byte-on csak két számjegyet „engedélyez”. Ezért a felső két számjegyet a 6.byte tartalmazza, a hiányzó, legkisebb helyiértéket a 7.byte felső (MSB) 4 bitje tartalmazza.
Munkanap
(7.byte LSB)
A munkanap kódját a 7.byte alsó (LSB) négy bitje tartalmazza:
1: vasárnap
2: hétfő
3: kedd
4: szerda
5: csütörtök
6: péntek
7: szombat

A DT típus alkalmazási intervalluma: DT#1990-1-1-0:0:0.0 - DT#2089-12-31-23:59:59.999.

BCD kód: a számjegyeknek azok kettes számrendszerbeli értéke felel meg. Egy számjegyet 4 helyi értéken ábrázolunk. Bővebb leírásitt található.

Lásd: A Simatic Step 7 változótípusai / DATE_AND_TIME

dB (decibel)

DB (data block)

data blockA DB-ket (de: Datenbaustein) a PLC-n a PC-s fájlok analógiájára hozták létre. A DB-k szeparált és előre meghatározott struktúra szerint felépített adatterületek.

Két típusuk lehetséges, a globális és az instant DB.

A globális DB-t jellemzően a programozó hozza létre, és univerzális célokra alkalmazza, míg az instant DB-t jellemzően az FB meghívás generálja, és jellemzően az instant DB az adott FB-hez köthető.

A két DB típus AWL-ben "átfordítható", azaz a program futása közben gobális DB-ből csinálhatunk instant DB-t, és fordítva.

Az S7 periféria DB típus összefoglalása itt található.

Lásd: A PLC programok szerkezeti elemei / DB

 


DC (direct current)

Az egyenáram (de: Gleichstrom) jele, az angol direct current rövidítése.

DCS (Distributed control system)

DCU (Door Control Unit)

Ajtóvezérlő egység (de: TSG - Türsteuergerät) A jelenleg épített vonatokban a centralizált vezénylés helyett decentralizált alrendszerek kerülnek telepítésre, melyek belső kommunikációs rendszer (pl. TCN) segítségével kommunikálnak a központi egységgel. A DCU-k egy ajtócsoport, vagy újabban már csak egy-egy ajtó felügyeletét és lokális vezérlését látják el egységenként.

DDE (Dynamic Data Exchange)

DDL (Device Description Language)

lásd: EDDL

DDoS (Distributed Denial of Service Attack)

DEA (Data Encryption Algorithm)

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)

Digitális, kibővített vezeték nélküli telekommunikáció (de: Digitale, verbesserte schnurlose Telekommunikation). A DECT egy általánosan alkalmazott vezeték nélküli telefon szabvány, melyet az ETSI definiált EN 300 175 néven.

deformáció

(alakváltozás) Az anyagi testek pontjai közötti távolság megváltozása, egymáshoz viszonyított elmozdulásuk miatt. Bizonyos határokig, amelyek az anyagi minőség függvényei, a deformáció képlékenynek tekinthető. Ha a terhelés túllépi ezt a határt, akkor már maradandó alakváltozás lép fel.

Dellinger-effektus

Egy hirtelen napkitörés erősen megnöveli a Föld felső légrétegének ionizáltságát és ez a magasabb frekvenciákon, melyeket nappal nagytávolságú összeköttetésekre használnak hirtelen minden kapcsolatot megszüntet.

demagnetizációs hűtés

A mégneses állapot megszűnése következtében előálló hőmérséklet csökkenés.

demoduláció

A modulált nagyfrekvenciás (vivőfrekvenciás) jelről az információt hordozó moduláló- (kisfrekvenciás) jel leválasztása.

deszorpció

Anyagokban és főképp azok felületén szorpció által megkötött gázok felszabadulása. A deszorpciónak döntő szerepe van vákuumtechnikai eszközök (pl. elektroncsövek) szivattyúzásánál.

DES (Data Encryption Standard)

desztillálás

Pálinka lepárló (lepárlás) Oldatok, elegyek különböző forráspontú összetevőinek szétválasztása forralással, majd a gőzök cseppfolyósításával.

DeviceNET

CAN-bázisú, továbbfejlesztett protokoll, főleg az USA-ban alkalmazzák (EN50325).

Lásd: Buszok / protkollok áttekintése

DF-1

A DF1 az Allen-Bradley "szabvány-nyelve", egy leíró protokoll, mely hasonlóan a Modbus protokollhoz, szövegesen írja le az utasításait, és továbbítja az Allen-Bradley által definiált (és ezáltal zárt) fizikai rétegeken keresztül.

Az Allen-Bradley fizikai réteg protokolljai: DH, DH+, DH-485, ControlNet. A hálózatba szervezhető állomások száma és az átviteli sebesség az alkalmazott fizikai protokolltól függ.

Tulajdonosa: Allen-Bradley

Lásd: DF-1, Buszok / protkollok áttekintése

DFÜ (Datenfernübertragung)

(en: Remote Data Transport) távoli adatelérés.

DH (Data Highway)

A DH egy LAN szervezésű üzemi szintű protokoll. Maximum 64 egységet tartalmazhat, és az átvitel sebessége 57.6 Kbs. A törzs-vezeték hossza 3 km (10,000 láb) lehet, a leágazásoké (egyenként) 30 méter (100 láb). A DH kvázi token busz-ként üzemel, ezt a rendszert floating master-nek nevezték el, azaz minden egység lehet master, és amíg kommunikál p2p full duplex kapcsolatot épít fel.

A DF1 az Allen-Bradley "szabvány-nyelve", egy leíró protokoll, melyről bővebben itt olvashat. A DH gyakorlatilag egy DF1 kapcsolat (link).

Tulajdonosa: Allen-Bradley

Lásd: DH, Buszok / protkollok áttekintése

DH+ (Data Highway Plus)

A DH+ protokoll működését tekintve megegyezik a DH-val, de itt, a magasabb sebesség elérése érdekében lecsökkentették a csatolható egységek számát 15-re, és így a sebesség lehet 57.6, 115.2, vagy 230.4 Kbs.

A DF1 az Allen-Bradley "szabvány-nyelve", egy leíró protokoll, melyről bővebben itt olvashat. A DH+ gyakorlatilag egy DF1 kapcsolat (link).

Tulajdonosa: Allen-Bradley

Lásd: DH+, Buszok / protkollok áttekintése

DH-485 (Data Highway RS-485)

A DH-485 leggyakrabban az Allen-Bradley PLC-k környezetében felbukkanó, gyakorlatilag a Modbus-analógia szerint az RS485-tel megegyező fizikai réteg. A hálózat egytoken busz-szerű rendszerbe (token-passing masters) szerveződik, és vagy - PLC esetén - DB-ken (module internal database), vagy PC-k esetén CIF-fájlokon (common interface file) keresztül zajlik az adatcsere. A hibaellenőrzés lehet BCC és CRC.

A DF1 az Allen-Bradley "szabvány-nyelve", egy leíró protokoll, melyről bővebben itt olvashat. A DH-485 gyakorlatilag egy DF1 kapcsolat (link).

Tulajdonosa: Allen-Bradley

Lásd: DH-485, Buszok / protkollok áttekintése

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

A dinamikus állomáskonfiguráló protokoll egy számítógépes hálózati kommunikációs protokoll.

Az IETF RFC 1541, majd később az RFC 2131 határozza meg.

Ez a protokoll azt oldja meg, hogy a TCP/IP hálózatra csatlakozó hálózati végpontok (például számítógépek) automatikusan megkapják a hálózat használatához szükséges beállításokat. Ilyen szokott lenni például az IP-cím, hálózati maszk, alapértelmezett átjáró stb.

A DHCP szerver-kliens alapú protokoll, nagy vonalakban a kliensek által küldött DHCP kérésekből, és a szerver által adott DHCP válaszokból áll.

A DHCP-vel dinamikusan oszthatóak ki IP-címek, tehát a hálózatról lecsatlakozó számítógépek IP-címeit megkapják a hálózatra felcsatlakozó számítógépek, ezért hatékonyabban használhatóak ki a szűkebb címtartományok.

3 féle IP-kiosztás lehetséges DHCP-vel:

 • kézi (MAC cím alapján)
 • automatikus (DHCP-vel kiadható IP-tartomány megadásával)
 • dinamikus (IP-tartomány megadásával, de az IP címek „újrahasznosításával”)

DHT (distributed hash table)

(megosztott hash-tábla, de:Verteilte Hashtabelle)

DHTML (Dynamic HTML)

A dinamikus HTML elnevezés tulajdonképpen egy összefoglaló név arra, amikor egy statikus HTML oldalt kliens-oldali script programokkal (JavaScript), megjelenést definiáló nyelvekkel (CSS) és a DOM-mal teszünk dinamikussá.  A leggyakrabban alkalmazott DHTML funkciók:

 • Animált szövegek és képek
 • Beágyazott frissítési idő, mellyel az oldal az előre definiált intervallum szerint frissíti magát
 • Form-ok, melyekkel a felhasználó által megadott adatok továbbíthatók a háttér-szerver felé
 • Legördülő menük és nyomógombok
 • Beágyazott applet-ek (YouTube, Google Maps,..)

diffúzió

1. Érintkező anyagi rendszerek egymásba hatolása a részecskék hőmozgásának következtében. Olyanrreverzibilis folyamat, amely a koncentráció csökkenésének (kiegyenlítődésének) irányában folyik, és az anyag egyenletes eloszlását, a koncentráció kiegyenlítését okozza a teljes elfoglalt területen.

2. Szilárd anyagokban idegen vagy saját atom, mozgékony töltéshordozó elmozdulása a hőmozgás következtében.

DIN (Deutsches Institut für Normung)

DINT

Dupla integer változótípus (32 bit), működése megegyezik az integer-rel, azaz, kettes komplementer képzéssel lehet „bevinni” az értéket, és az első bit itt is az előjel, a többi pedig a számértéket tartalmazza. A változó csak egész számokra (de: Ganzzahl) alkalmazható.
A DINT minimuma -2.147.483.648, a maximuma +2.147.483.647. (Egyszerűbben megjegyezhető az, hogy a DINT nagyjából mínusz kétmilliárdtól plusz kétmilliárdig használható). A DINT felépítése:

76543210765432107654321076543210
0. byte 1.byte 2.byte 3.byte

Az első pozícióban (0. byte 7. bit) található bit az előjel (0: plusz, 1: mínusz).
Látható, hogy a biteket hátulról előre, míg a byte-okat előről hátrafelé számozzuk.

Lásd: A Simatic Step 7 változótípusai / DINT

dióda

Olyan villamos kétpólus (nemlineáris ellenállás), amelynek valamely áramerősséghez tartozó feszültsége lényegesen eltér az ellentétes irányú áramhoz tartozó feszültség nagyságától. Általában az egyik irányú árammal szemben igen kis rezisztenciát képvisel (nyitó- vagy vezetési irány), az ellentétes irányú árammal szemben pedig igen nagy rezisztenciát (záróirány). Ennek megfelelően egyenirányító tulajdonságú.

dioptria

Optikai lencse méterekben kifejezett gyújtótávolságának reciprok értéke. Gyűjtőlencsékre nézve értéke pozitív, szórólencsékre negatív. Például az 50 cm-es gyújtótávolságú lencse dioptriája: 2.

diszperzió

A fénytörés frekvenciától függő változása.

A "megosztott könyvtár"-nak fordítható, Microsoft Windows fájlok olyan eljárásokat és függvényeket tartalmaznak, melyek több programból is hívhatók. A programok is több DLL fájlt hívhatnak futásuk során, segédprogramként. A DLL-ben tárolt adatok csak akkor töltődnek be az operatív memóriába, ha azokat a program meghívja, vagyis ilyenkor dinamikusan szerkesztődik össze a hívó program és a DLL-ből meghívott eljárás.

DMP (Digital Media Port)

A Sony USB alkalmazása.

Tulajdonosa: Sony

Lásd: Buszok / protkollok áttekintése

DMX512

Leggyakrabban színpadi világítástechnikában alkalmazott hálózat.

Tulajdonosa: United States Institute for Theatre Technology (USITT) (1986 / 1990)

Lásd: Buszok / protkollok áttekintése

DMX512-A

A DMX512 ANSI szabványosított változata.

Tulajdonosa: Entertainment Services and Technology Association (ESTA) (1998 / 2004)

Lásd: Buszok / protkollok áttekintése

DNA (Digital Network Architecture)

DNS (Domain Name System)

További, kapcsolódó szótár bejegyzések: RFC-k vázlatos jegyzéke

DoD (Department of Defense - USA)

DOM (Document Object Model)

A DOM egy platform- és nyelvfüggetlen standard objektummodell amely a HTML, XHTML, XML és rokon formátumaik szerkezetét modellezi. Leírja, hogy a HTML dokumentum egyes elemei (bekezdések, beviteli mezők, képek) hogyan viszonyulnak a legfelső szintű strukturához: a document objektumhoz.
A DOM-on keresztül módosíthatuk, törölhetjük az elemeket, ill. új elemeket hozhatunk létre. A publikus DOM interfészeket az API-jában specifikálták.

Doppler-hatás

Doppler-radar Egy hang- vagy elektromágneses hullámokat kibocsátó eszköz frekvenciája a megfigyelő számára változónak tűnik, ha a forrás mozog. Távolodásakor a frekvencia látszólag csökken. Hang esetében megfigyelhető mentőautók szirénájánál, elektromágneses hullámok esetében műholdaknál.

A jelenséget először Christian Andreas Doppler osztrák matematikus és fizikus jósolta meg 1842-ben az Über das farbige Licht der Doppelsterne und einige andere Gestirne des Himmels (A ég kettőscsillagai és pár más csillag színéről) című monográfiájában. A feltevést hanghullámokra a holland tudós, Ballot igazolta 1845-ben. Azt találta, hogy a közeledő test hangja magasabb volt, a távolodóé alacsonyabb, mint a test által kibocsátott hang.

DoS (Denial of Service Attack)

doziméter

(dozimetriai műszer) Sugárzások kimutatására, dózis és dózisteljesítmény mérésére alkalmas készülék.

dózis

Az ionizáló sugárzások hatásainak jellemzésére használt fogalom. Az ionizáló sugárzás fajtájától függően megkülönböztetünk alfa-, béta-, gamma-, röntgen- és neutrondózist, illetve vegyes dózist. Hatás alapján fizikai- és biológiai dózis különböztethető meg.

DP (decentralized periphery)

A DP (hu: decentralizált periféria, de: Dezentrale Peripherie) jellemzően az a slave állomás, ami egy master állomás alá van rendelve, és onnan kap parancsokat és oda továbbítja a jelzéseket, méréseket. Ez általában egy terepi busszal (pl. Profibus DP) kerül megvalósításra, melynek fő célja, hogy a terepi szenzorokat és aktorokat a DP-n kersztül a PLC-hez kösse. A Simatic környezetben a DP alatt legtöbbször kisebb PLC-ket vagy ET modulokat értünk.

DP-V0 - DP-V2

A Profibus DP változatainak verzió-indexelése. A Profibus fejlődésével, funkcióinak bővülésével a leírásának is lépést kellett tartania, ezt a verziók felállításával tették lehetővé. Az "alap" Profibus meglehetősen "fapados" volt még - bár tegyük rögtön hozzá, hogy az ez által definiát funkciók teszik ki máig a DP funkcionalitás 99%-át - ezt 1993-ban definiálták (DP-V0). A DP-V1 1997-ben, a DP-V2 2002-ben bővítette tovább a Profibus DP tevékenységi palettáját.

Lásd:Profibus DP-V0

DSA (Digital Signature Algorithm)

DSI (Distributed System Interface)

Épületen belüli világítástechnikai busz, a DALI elődje.

Tulajdonosa: Tridonic ATCO (1991)

Lásd: Buszok / protkollok áttekintése

DSL (Digital Subscriber Line)

Lásd: ADSL

DSS (Digital Signature Systems)

DOS

DUART (Dual Universal asynchronous receiver transmitter)

Lásd: UART

dugattyú

Minden oldalról zárt tér egyik mozgatható határolólapja, amellyel a zárt térfogat nagysága csökkenthető vagy növelhető.

duplex

1. Adatátviteli üzemmód, amelyben az egymással információcserében álló berendezések mindkét irányban egyidejűleg folytathatnak információadást.
2. Adatátvitelre használt áramkör, amelyben kétirányú egyidejű jelátvitel lehetséges. Ilyen áramkörrel akár szimplex, akár félduplex, akár duplex üzemmód megvalósítható.

Lásd: Duplex

duplex üzem

A távközlésben használt azon üzemelési mód, amelynél valamely távközlési útvonalon az átvitel mindkét irányban egyidőben történhet.

DWORD

A DWORD változótípus 32 bitet tartalmaz. A bitek számot „nem írnak le”, tartalma pusztán bitek halmaza.

76543210765432107654321076543210
0. byte 1.byte 2.byte 3.byte

Intervalluma:

formátumminimumamaximuma
bineáris01111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111
hexadecimálisDW#16#0000 0000DW#16#FFFF FFFF
BCD09999 9999
előjel nélküli decimálisB#(0,0,0,0)B#(255,255,255,255)

A típus lényege, hogy tartalmára nem vonatkozik formai megkötés.
Két – egymást követő - Word típusú változó egy Dword-öt ír le.

Lásd: A Simatic Step 7 változótípusai / DWORD

dyn

Lásd: cgs-rendszer

DyNet

RS-RS-485 alapú világítástechnikai busz, 9.6 kBaud sebességgel. A Burj Khalifá-ba is ez került beépítésre.

Tulajdonosa: Dynalite (ma már a Philips része)

Lásd: Buszok / protkollok áttekintése