hu:arduino:board_to_board

Arduino board to board kommunikáció

Gyakran bele lehet szaladni az Arduino-kkal abba a helyzetbe, hogy egy kártya már nem elég egy adott feladat megoldásához, vagy csak egyszerűen valamely funkcionalitást tovább szeretnénk bővíteni, de nincs hová, mert elfogyott a szabad pin, vagy a memória.

Az is előfordul, hogy mondjuk van egy Wemos board-unk, ami ugye tud Wifi-t, meg internet oldalt generál, de a kapcsolók, szenzorok beolvasásával nem ezt akarjuk terhelni (mert úgy sincs elég pin hozzá). Ilyenkor mellé csaphatunk egy buta Uno-t, ami futtatja a helyi programot, és a Wemos csak a Wifi-vel lesz elfoglalva.

A megvalósításhoz ezesetben mindkét board-on 2-2 analóg-jelre lesz szükségünk, ezeket az alábbiak szerint kell drótoznunk:

Master - slave I²C szinkron soros protokoll

// Wire Master Writer
// by Nicholas Zambetti <http://www.zambetti.com>

// Demonstrates use of the Wire library
// Writes data to an I2C/TWI slave device
// Refer to the "Wire Slave Receiver" example for use with this

// Created 29 March 2006

// This example code is in the public domain.


#include <Wire.h>

void setup() {
 Wire.begin(); // join i2c bus (address optional for master)
}

byte x = 0;

void loop() {
 Wire.beginTransmission(8); // transmit to device #8
 Wire.write("x is ");    // sends five bytes
 Wire.write(x);       // sends one byte
 Wire.endTransmission();  // stop transmitting

 x++;
 delay(500);
}
// Wire Slave Receiver
// by Nicholas Zambetti <http://www.zambetti.com>

// Demonstrates use of the Wire library
// Receives data as an I2C/TWI slave device
// Refer to the "Wire Master Writer" example for use with this

// Created 29 March 2006

// This example code is in the public domain.


#include <Wire.h>

void setup() {
 Wire.begin(8);        // join i2c bus with address #8
 Wire.onReceive(receiveEvent); // register event
 Serial.begin(9600);      // start serial for output
}

void loop() {
 delay(100);
}

// function that executes whenever data is received from master
// this function is registered as an event, see setup()
void receiveEvent(int howMany) {
 while (1 < Wire.available()) { // loop through all but the last
  char c = Wire.read(); // receive byte as a character
  Serial.print(c);     // print the character
 }
 int x = Wire.read();  // receive byte as an integer
 Serial.println(x);     // print the integer
}

forrás: https://www.arduino.cc/en/Tutorial/MasterWriter

A soros (UART) kommunikáció megvalósításhoz itt mindkét board-on a tx - rx digitális pin-ekre lesz szükségünk. A vezetékezést ebben az esetben így kell megvalósítani:

Master - slave UART kommunikáció

//Sender Code

char str[4];

void setup() {
 Serial.begin(9600);
}

void loop() {
 int value=1234; //this would be much more exciting if it was a sensor value
 
 itoa(value, str, 10); //Turn value into a character array
 Serial.write(str, 4);
}
//Receiver Code

char str[4];

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 Serial1.begin(9600);
}

void loop() {
 int i=0;

 if (Serial1.available()) {
  delay(100); //allows all serial sent to be received together
  while(Serial1.available() && i<4) {
   str[i++] = Serial1.read();
  }
  str[i++]='\0';
 }

 if(i>0) {
  Serial.println(str,4);
 }
}

forrás: http://robotic-controls.com/learn/arduino/arduino-arduino-serial-communication

 • hu/arduino/board_to_board.txt
 • Utolsó módosítás: 2022/04/21 15:02
 • (külső szerkesztés)