Ez a dokumentum egy előző változata!


Relé-Modulok

4 csatornás relé modul

A klasszikus relémodulok 1-2-4-8 csatornás kivitelben kaphatók az Arduinokhoz. Csatornánként 15-20 mA szükséges a relék vezérléséhez. A relék optokkal vannak leválasztva a bemenetektől, és állapotukról LED visszajelzést is kapunk.

A kimeneti oldalon egyenáram esetén maximum 30V 10A, váltóáram esetén 250V 10A kapcsolható. A kimeneti oldalon NO és NC kimenet is található.

JD jumper

A JD jumperen/csatlakozón keresztül megvalósítható a relémodul teljes elektromos szeparálása az Arduino-tól:

Ha a jumper VCC állásban van, akkor a relé meghajtását az Arduino-tól kapott VCC végzi. Ha a JD-VCC állásba külső megtáplálást csatolunk, akkor a VCC teljesen le lesz választva a relétől. Ebben az esetben így érdemes a mudult az Aurdino-hoz csatolni:

Relémodul példa

Relémodul példa
kép forrása: randomnerdtutorials.com

Ebben az összeállításban a PIR mozgásérzékelő egy 230V-os lámpát kapcsolgat 10 másodperces késleltetéssel. A JD jumper itt VCC állásban van, a relé a tápját az Arduino-tól kapja. A példaprogram:

/*********
 Rui Santos
 Complete project details at http://randomnerdtutorials.com 
*********/

// Relay pin is controlled with D8. The active wire is connected to Normally Closed and common
int relay = 8;
volatile byte relayState = LOW;

// PIR Motion Sensor is connected to D2.
int PIRInterrupt = 2;

// Timer Variables
long lastDebounceTime = 0; 
long debounceDelay = 10000;

void setup() {
 // Pin for relay module set as output
 pinMode(relay, OUTPUT);
 digitalWrite(relay, HIGH);
 // PIR motion sensor set as an input
 pinMode(PIRInterrupt, INPUT);
 // Triggers detectMotion function on rising mode to turn the relay on, if the condition is met
 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PIRInterrupt), detectMotion, RISING);
 // Serial communication for debugging purposes
 Serial.begin(9600);
}

void loop() {
 // If 10 seconds have passed, the relay is turned off
 if((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay && relayState == HIGH){
  digitalWrite(relay, HIGH);
  relayState = LOW;
  Serial.println("OFF");
 }
 delay(50);
}

void detectMotion() {
 Serial.println("Motion");
 if(relayState == LOW){
  digitalWrite(relay, LOW);
 }
 relayState = HIGH; 
 Serial.println("ON");
 lastDebounceTime = millis();
}

Mondjuk ha már 230V-ot kapcsolgatunk, akkor lehet, hogy érdemes volna az optók előnyeit kihasználva az Arduino-t szeparálni a reléktől, az alábbi kiegészítéssel (lásd, a fenti JD jumperes pont):


kép forrása: howtomechatronics.com